جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان بویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٨ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان بویراحمد

نماز

ساعت به وقت ایران

پنج شنبه ٠١ فروردین ١٣٩٨ هجری شمسی
١٤ رجب ١٤٤٠ هجری قمری
٢١ مارس ٢٠١٩ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان بویراحمد

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
بویراحمد - یاسوج٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٦:٥٦١٢:١٠:٥٤١٨:١٥:٢٢١٨:٣٢:٢٦٠٠:٠١:٠٤
بویراحمد - مارگون٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٨:٥٩١٢:١٢:٥٩١٨:١٧:٢٨١٨:٣٤:٣٥٠٠:٠٣:٠٠

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان بویراحمد بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان بویراحمد دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان بویراحمد

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان بویراحمد بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان بویراحمد
مارگون یاسوج

جدول روستاهای شهرستان بویراحمد
آب دره جونک آب چنارو ابگردو
امیرآبادسفلی امیرآبادعلیا امیرآبادوسطی کی محمدخان
اهک پزی دشتروم بادام دان کوشک علیا برآفتاب سرگچینه
بردخیاری بردزردنرماب بردکرسرگچینه
بهاره بردخیاری تل بن پراشکفت تل سیاه
تلخه دان بزرگ امیرآباد تنگاری جهادآبادچشمه تاگی
جهان آبادبرآفتاب جهان آبادسفلی جهان آبادمرکزی
جونک حسن آبادتبرقو حسین آبادسفلی
حسین آبادعلیا دره انگچی تنگاری دره خانی پراشکفت
دره مومن کشته نرماب دره هرهروتنگاری دره کلگه پراشکفت
دلی مورگاه دم تنگ تیکاب دم دره کوره تنگاری
ده بزرگ پراشکفت دوبنددلی بوکه دوراهی سفیدار
دورگ علیاپراشکفت دولت آباد دوپوت
راهدارگازسفیدار رهال پراشکفت ریواسی دشت روم
سرآب خمزان کوچک سرقنات سرگچینه سرکورکی پراشکفت
سرگچ سرگچینه طاوه بادام عالی وری پراشکفت
غلامعلی پیروزگ مرادی پراشکفت منصورآبادسرآب خمزان
موردله بالاسرگچینه مورگاه کوشک هفت چشمه سرگچینه
وردبردهری تنگاری وردچشمه سیبی تنگاری وردچشمه پهن تنگاری
وردکهزار پیروزگ چات باریک جهان آباد
چال بنیودشت روم چال کوب پراشکفت چشمه بلوطک
چشمه به دلی خمسیر چشمه تاگی چشمه تبرقو
چشمه خرسی پیروزگ چشمه رقات چشمه ریزک دلی خمسیر
چشمه سرخ چشمه قنات جونک چشمه ماروسرگچینه
چشمه مله دلی خمسیر چشمه پهن امیرآبادنسه چشمه پهن دشت روم
چل محمدباقری پراشکفت چم خل پراشکفت چهارراه پراشکفت
کبوترکشته دلی بجک کل قنات جهان آباد کوشک علیا
گاوبرگ گرکلاغ نشین امیرآباد گله خوس بردخیاری
گودبلهی گودنسه پراشکفت آب بلی زیلایی
آب بیدک زیلایی آب بیدکی دواخور آب رش دره صحه
آب سیمانی مظفری پوله ابرش سیلاب ابساکی سیلاب
ابله مرده سیلاب ابوصالح گرماشاپوله ابگل
اتشگاه اشکفت بردجفته میرفیض الله انجمه
انکک دودرا بادام زارمورغم باغ انجیرک
باغک سیاه کوه بالرود بایناجلاله
برآفتاب جلاله برآفتاب سیلاب برد پهن زیلایی
بردجفته میرفیض اله بردکلنگ علیاچهارتل بنه درازموشمی
بهسون موشمی بورک سفلی بورک علیا
بیدهای مظفری پوله تخته کشان تنگ خشک طلعه زار
تنگ کرچاهن خرم راه دره جوجق طلعه زار
دره صحه دشتک جلاله دم تنگ برف پیرسیاه کوه
دم تنگ کربلاسیاه کوه ده بیدچربیون ده قنات چربیون
دهگاه جلاله دواخور طلعه زار دوبندتیم دار
زتین سفلی زتین علیا زرین دوتو
زیرنا سادات چاهن سردک سیاه کوه
سرقلعه سرورگرماشاپوله سرچاه مظفری پوله
سرگری کلاغ خورده سرگچ پوله سیل سیلک دره صحه
سیلاب شاه غالب شهرونی
طلایه طلعه زارسفلی طلعه زارعلیا
طلعه زاروسطی طلوا عدور
فاریآب جلاله قباسوخته قلعه بنی موشمی
لال شهرونی کی محمدخان لال علی محمدزرین لای گرماشاپوله
لعل مینا له فراخ موشمی له وارحسین علیا
لیربورک ماشک کارجلاله مله خویش علیا
مله خویش(علیاوسفلی) مهدی آبادجلاله مورغم علیشاه
مورغم وسطی موشمی سفلی موشمی علیا
موشمی وسطی نساکوه نسه مورغم
وارآب پوت سیلاب واربلوطک کیمه علیا واربی کس باغ انجیرک
واربی کس قباسوخته واربیدکیمه وارقنبرقباسوخته
وارمله اسه وارمله کلاغ خورده وارمهلاب گرماشاپوله
وردخاکی جلاله ورددوگوش جلاله پل ابزاجلاله
پوله چات مله اسه چال باغچه زیلایی
چال خرسی سیلاب چال سبزطلایه چال سوره دره صحه
چال محمدی چشمه بمونی چربیون چشمه دره دواخور
چشمه زری چربیون چشمه محمدچربیون چهارتل میرمحمدفصیح
کاهدونکی موشمی کلاغ خورده علیا کلوار
کول ارزن کولندزیلایی کیمه سفلی
کیمه علیا گشور زیلایی گله خورموشمی
گهورمرده سیلاب گودتلخدان زیلایی گودهلی کلاغ خورده
ابریزی پریکدان ابگندوسفلی ابگندوعلیا
احمدآباددره هرهر احمدآبادسرابتاوه اسدآبادمختار
اشی پاشی اله آباد اکبرآباد
بازرنگ بهاره بیدشاهی بیدشاهی
تل خسرو تل گهی تنگ خشک
تنگ مشکان تنگسرخ جدول دارتامختار
جدول غوره نره گاه حسین آبادمختار حمام ضدکنه تنگ کناره
خادم آبادمختار خسروآبادتنگ کناره خلف آباد
خهکلون سروک خهکلون سیدنصراله داودآبادمختار
دره دره رضاآباد دره ماهینی دره گروفیروزآباد
ده بزرگ فیروزآباد ده بهاره عباسقلی ده مشایخ نره گاه
دواب کالوس راهداری وزگ زردک
سرابتاوه سرتنگ فیروزآباد سردآب حاج مهنا
سردشت کالوس سروک سنجدکل
سه تنگون سیدمرتضی شاه مختار
علی آبادسرتل علی آبادمختار علی آبادوزگ
قلات برآفتاب قلات مرکزی حمیدآباد قوام آباد علیا
له سیسه مختار مازه خریده محرآب اباد
محمدآباداشورپاشور موردرازرهبر موردرازسفلی
موردرازعلیا موردرازوسطی نجف آباد
نره گاه مرکزی ورددشت خشک خراندار وردپیرچوپان سروک
وردچال خرس قلات وردگودخانی وزگ منصورآباد
پازنان دلی علی پناه بیگی پریکدون پنبه زاری
چشمه انجیرفیروزآباد چشمه جیوری خهکلون صیدالی چشمه خانی فیروزآباد
چشمه سیبی ماه پرویز چشمه پهن گنجگان چنارستان سفلی
چنارستان علیا چنارستان وسطی چهاردره وچم گردلو
کالوس سفلی کالوس علیا کالوس مرکزی
کالوس وسطی کردلاغری کریم آباد
کله گه دهنویاسوج کهوا گاوداری انصاری کردلاغری
گردنه مله شوره گردوکنگک گرگو
گل وبلبل گلشن بزرگ مختار گنجگان سفلی
گنجگان علیا گودکسنی سه ریز یوسف آبادمختار
بره بازگنجه ای بلهزار بهاره بیدسردره
بیدابریشم بیدسردره جدول غوره مختار
جدول غوره مهریان حبیب آبادمزدک دارتای پایین
دشت مداب ده آقاشفیع ده برآفتاب سفلی
ده برآفتاب علیا ده کهنه مزدک دهنویاسوج
دینتل حبیب آباد سه ریز سیب مدآب سفلی
سیب مدآب علیا قاش سرخ گنجه ای لوگه دهنو
لی شنک گنجه ای لی کلات گنجه ای مادوان سفلی
مادوان علیا محمودآبادعلیا منتنگون گنجه ای
مهریان وردگنوگنجه ای کره حلاج خانه گنجه ای
گاودانه گنجه ای گردنه بره باز ده برآفتاب گل زردون
گنجه ای سه ریز گنجه ای کهنه گودانجیردهنو
گوشه شاهزاده قاسم آب تختک آب هرمون سفیدار
آب ورار اسلام آباد جلیل امیرآبادبابکان
امیرشیرخان باجولی باغچه جلیل
بردپهن تنگ تامرادی بردپهن عبداللطیف برقولنگ باجولی
برقولنگ علیا برووبجودیلگان بلوطک خورشید
بنستان جلیل بهمن گزلی بونه دم سفیدار
بیدبرزه سفیدار بیدمیدان تالیشه سفلی
تالیشه علیا تل تهلایی تنگ ابشور تل سرخ دیلگون
تل سیدفخراحمد تمنک سفلی تمنک علیا
تنگ آب سردار تنگ گردونرماب تنگارگون
تیلمان دیلگون جوگردون تنگ که گاه جوگردون تنگ که گاه سفلی
خارزردون مله جی خرون راه خشکدان بابکان
خشکدان سفلی خشکدان علیا دالی نرماب
دره بیددیلگون دره بیدی سفیدار دره توت عناجلیل
دره ماری بابکان دره چویلی نرماب دره کی صالحی
دره کی علی خانی دروهان جلیل دلی
دلی بجک سفیدار دلی تاک دم دیلگون
دم سفیدار ده تاوه مرادی ده سور
ده شیخ دیلگون دوبغل نرماب دوبندتنگلوبابکان
دوروه دوریشون راجونه کاری
زیرکمر سرتنگی سردره تنگ تاک
سرچات بادهوا سرچاتی علی میرزا سرکورکی سفیدار
سفیدارمرکزی سه تلون ودومورون جلیل سهلنگه تنگ تاک
سواره بابکان سیسه دون دیلگان سیسه گرگ علیا
سیوکی جلیل صادقی عسکرآباددلی بجک
قاسم آبادجلیل قلعه باقردیلگون لیرو دیلگون
مغولی مله باریک بابکان مله جی آب باریک
مله کل دیلگان مورشیخ دنیاردیلگون نرماب بامدی
نرماب کی مصطفی نرکلگه نرگسی
نسه اله داد نسه سفلی نسه علیا
نسه محمدطاهر نسه مذکورونصراله نیری دیلگان
هره سنگ ورددره بیدبابکان وزگستان
پاتاوه پازنان چات باریک تنگ تامرادی
چال انجیر چال سیاه چرخ مورشله دیلگون
چشمه هرهرتنگ ابشور چشمه ول دیلگان کون سرخو
کوه پهن تولدان کوه پهن سفلی کوه پهن چال رزی
گردودوبنه دیلگان گرکلاغ نشین گرگراش دون دیلگون
گله کون دیلگون گنوعلیا پراشکفت گودتاک
گودمورد گوراب آب اسپیدگوزنان
آب بهاره چین آب سردان تل دراز آب مورددم لوداب
آب چنداران تل دراز آب چندارگوزنان آب گرمک گوزنان
آباده اب کاسه تل دراز ابرودلی تا
ابلمی گوزنان ابلون ابموردتنگیار
ابگرمودلی تا ازادی دم لوداب اسلام آبادحیدرآباد
اسلام آبادگرگیان اسکندری برمیون اشکفت سیاه
انارک برمیون برآفتاب زیزی برمیون
بن ریزی زیزی تل دراز تل سیاه لوداب
تل سیلگاه حیدرآباد تنگ بوستان زیزی تنگ تلخاب زیزی
تنگ رودزیزی تنگ زهردهنو حمام ضدکنه دمه
داربری زنگوا دره بنگرو دره بنگروگردنگاه
دره دزدان دره زردکی زنگوا دره سردچنارس
دره ناری دم لوداب دره گروچنگ دشت راق نرماب
دلاوری گرگیان دم جوش ده امیدوارتنگیار
ده سم لوداب ده سوخته ده سوخته دم لوداب
ده له برمیون ده چل دلی تا ده چل دم لوداب
دهنولوداب دورگ برمیون دورگ دم لوداب
دول شیرین تنگ یار زری گران دم لوداب زنگوای سفلی
زیرنسه زیزی زیزی سرتنگ پیواره
سرگردنگاه سرگرساسرگون سلطان
سی لارستان سفلی دم لوداب سی لارستان علیادم لوداب شولکش زنگوا
طوف دره بید لم آب برمیون لیرسوخته لوداب
ملادارا سرتلی مله ابگیر من لوا
موردی میرزارحیم میرعباسعلی
میرغلام محمد نده برمیون نرگسی گوزنان
نسه کوه علی چین نصراله جهان بین هود
وردتابستانی گوراسپید وردگردنه دمه پاکمرحیدرآباد
پورجاوید پوزه تیزآب صفر پی راه تنگ یار
چشمه انجیرحیدرآباد چشمه جیوری منتنگون چفتاب برمیون
چم توت چنگ دم لوداب چهارتنگ قلندری
چیت الملک تنگ یار کبونه کبگیون
کره دان زیزی کرکره کلگه پاتخت
کمک خداداد کمک خدارحم کمک راه خدا
کمک صفر کمک عزیزاله کمک نادعلی
کمک گرگعلی کوه شیخابیل زنگوا گاودانه لوداب
گرآب سفلی گرآب علیا گردن تل برمیون
گردن پرتراج تنگ پیواره گردنگاه گردکان
گرگیان گسرگ دم لوداب گنجه پوزه تیزاب
گوزنان آب بنیابک مورزرد آب بهاره گل اسپید
آب بید دلی ریچ علیا آب ریزک گل اسپید آب سردان سفلی بوکاه
آب سردان علیاجوکار آب سفیدسقاوه اشکفت قاطری مورزرد
امیرآباد باغ اسکندرجوبریز برآفتاب مله بیابان
برج جوکار بونه بن رون بی بی خاتون
بیدبجی پیران دالون بیدبجی چربیون بیدهای مشهدی سفلی گل اسپید
بیدهای مشهدی علیاگل اسپید بیلوخر تاک زری
تاکسیسه سفلی تاکسیسه علیا تل خاری بندردلی گردو
تل خاری دم دلی گردو تل خاری عباس دلی گردو تلخه دان جوکار
تلخه دان رون تمداری تنگ آسیاب مورزرد
تنگ خشک شیخ سرکه تنگ زلرمورزرد تنگاری دلی گردو
تنگریس جوبریز جوش سقاوه
جوکار داربری تامرادی علیا داربری جوکار
داربری محمدحسین ذیلایی دره بیدجوکار دره بیددلی گردو
دره بیدمورزرد دره خونبازی دم سقاوه دره چپی جوکار
دلی تنگوسفلی دلی تنگوعلیا دلی ریچ سفلی
دلی گردوعلیا دم تنگ جاشیرکش گل اسپید دم تنگ شیخ سرکه
دم جوش دم سقاوه عزیز دم مارگون
ده برآفتاب ولی جوکار ده بردل دم سقاوه ده دم برم مورزرد
ده فاضل آبادرون ده میرخدایار ده نسه دلی گردوسفلی
دهنوجوکار دوآب بیلوخر دوبندبیدگره
دوبنددم سقاوه دوبندسقاوه دوبندشهنیز
دوبندشیخ سرکه دوبندمورزرد دوبندچشمه پوتی
دوبندگل گلک شیخ سرکه دوراه غماشکه زرنگلی رون
سرتنگ ابولی جوبریز سردودم رون سردورون
سرسقاوه قبرستان سرچال سرکورکی هومان
سرگرددلی تنگو سرگناوه دلی تنگو سیدمحمدکاظمی دالون
شرانگ رنگ مورزرد شهمسیری مورزرد شهنک سقاوه
شهنیز شیجونی سقاوه شیخ سرکه
شیرینی سقاه طلعه زاربهاره قلعه سقاوه
لم آب گل اسپید له بن رون له فراخ ابسردان جوکار
له ماری جوکار له مله سفلی جوکار له مله علیاجوکار
له مله وسطی جوکار له گاوی دالون لچه ای رون
مارگون مله آب بنیآب دالون مله بیابان
مله دالون مورجوکار مورخانی بی بی خاتون
مورخانی دالون مورزردنصراله مورشرانگ رنگ
میان دره جوکار میراصلان دم رون نخجیر
نسه مله بیابان نسه گودهرمون جوکار نسه گودولی خان جوکار
هفت چشمه وارآب تلخ دلی تنگو وارآب مندیلی کتوزار
واراحمدرون واراله قلی مله بیابان وارایمورمورزرد
واربرفی رون واربشیردالون واربمون دلی گردو
وارحاج حسین علی دالون وارحاج خلورون وارحاج عبدالعلی رون
وارحاج غریب رون وارحاج غلامرضارون وارخان بابادلی گردو
وارخان بابارون وارخداخواست گل اسپید وارخلیل دالون
وارخیراله رون واردره بیدکتوزار واردم برم مورزرد
وارریشه گل اسپید وارزینل گل اسپید وارسبزعلی دلی گردو
وارسرتنگ زلرمورزرد وارسرداردره بیدجوکار وارسرسوره رون
وارسرگری جوکار وارشیرودالون وارصیدال رون
وارصیفوررون وارعبدالرحیم رون وارعبداله دلی گردو
وارعبداله رون وارعزیزرون وارقاسم علی مورزرد
وارلطف اله مله بیابان وارمحمدشفیع رون وارمحمدنبی مورزرد
وارمحمدنبی گل اسپید وارمرادویس رون وارملااحمددالون
وارمیرحسینعلی دالون وارمیرخلیفه گل اسپید وارمیرسیف اله رون
وارمیرسینی مورزرد وارمیرعلی پناه دالون وارمیرفیض اله رون
وارمیرلطف اله گل اسپید وارمیرمحمیدگل اسپید وارهرموجوکار
وارچل گرگومورزرد وارکاظم برم مورزرد وارکنگردون پسادش
وارگرددلی تنگو وردآب بنیآب پوزه تیزاب وردابراهیم مارگون
وردسیسه مارگون پاچات جوکار پاگردالون
پس چات شرانگ رنگ پی راه دلی تنگوجوکار چال سیاه من چاتون جوکار
چشمه تاگ گل اسپید چشمه تی بی بی خاتون چشمه تی دالون
چشمه جیوری سرسقاوه چشمه دره جوکار چشمه دره گرم چنار
چشمه رشیدمله بهرام بیگی چشمه ریزک موگربلهدان چشمه سفیدمارگون
چشمه سیب دلی گردوسفلی چشمه سیبی دالون چشمه قربانی گل اسپید
چشمه قنبرگل اسپید چشمه لشه ای جوکار چشمه محمدبیگی دم رون
چشمه پهن چربیون چشمه کل مظفری پوله چشمه گری دلی گردو
چشمه گلی شهنیز چهارانگج جوکار چهارمورون تمداری
چهارمورون جوکار کتوزارمورزرد کل مله ای جوکار
کلایه رون کپرهای تنگ خشک مله بیابان گردآب سقاوه
گردنه رون گردنه چهارمورون مارگون گره پیدن مظفری پوله
گنج بسیار آب پوتی گلال آب چنداران سفلی گلال
آب چنداران علیاگلال ابدروشه چین اسپیدان بنارشهدالی
اشکفت سفلی گلال اشکفت علیاگلال امام زاده ولی حسین (مورنا)
اوضاع گلال برآفتاب تهلیون برآفتاب تیک چهارراه
برآفتاب علیاگلال بن دره چهارراه بنارشهدالی
بهاره مله نامداران عوض تل سیاه چهارراه تنک الک
تنگ زردگلال تنگ ناکمی تنگ کلاجیکی تهلیون
تهلیون تولدان بنارشهدالی توکله دلی ریچ علیا
خرس دین بنارشهدالی خیارکال دره تی تهلیون
دره درازچین دروهان گلال دسیری
دم آب بهاره چین دم بیل دون دلی ریچ علیا ده سرشک
ده میرقمصوردلی ریچ علیا ده نسه مذکورگلال ده نوگلال
ده چل دلی ریچ علیا دوراهه سفلی گلال دول هرگه چین
زیرتوت سروزگ دره بید سرکورکی دلی ریچ علیا
سه چاه گلال شش برد شهدالی ادریس
شهدالی سلبعلی شهدالی عبدی صفرآبادچین
طوف فاضل تهلیون ظفرتهلایی فاریاب کلمک
لم آب آب چندار له فراخ مله نامداران ممیله چهارراه
نسه بریان دلی ریچ علیا نسه کوه ویسی چین وارجمشیدچهارراه
واردوخونی بنارشهدالی واررش کلبعلی شهدالی وارسرکهکی کوه میم
وارعلی بازی کوه میم وارمورمچرو وارپازنان شهدالی
وارگرداب کوه میم وردباغ داده زیرتوت ولی حسین
پاتاوه گلال پاگرشهدالی پوزه بلی بلند
پوزه گل اسپید چال سوخته چین چال سیاه گلال
چال شاهین خدابخش چال شاهین نجف چشمه جفته تنگ الک
چشمه ریزک زیرتوت چشمه سردوچهارراه چشمه غلامحسنی چهارراه
چشمه پوتی له فراخ کلمک گلال کلگه دلی ریچ علیا
گودخزانه چهارراه احمدقلندری اسدچاتی
باغ دره پیدنی کاکان باغ فیلوندی برم درازکاکان
برم سفیدکاکان برم مداب کاکان برم نمک کاکان
بیدکفته کاکان تل خالی کاکان حاج بهرامی کلیور
حسین آبادکلیور حسین خانی حمزه خانی
خنگ ده نوکاکان راه دارخانه آب نهر
زردخانی شاهزاده محمد عباسعلی خانی
غضنفرخانی منصورخانی مورپریسه
مورگاه کاکان پهنای بهی پوزه سفید
پیست اسکی کاکان چال کلاغ کاکان چشمه شیرین کاکان
چشمه علی میرزایی کاکان چشمه چناریاسوج کلیورشهرستان بویراحمد بر روی نقشه

شهرستان بویراحمد

درباره شهرستان بویراحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد بویراحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهرستان بویراحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان بویراحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان بویراحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان بویراحمد
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان بویراحمد جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان بویراحمد مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان بویراحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو