جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بوگال پایین

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوگال پایین


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٤٣
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوگال پایین (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بوگال پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بوگال پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوگال پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جبران خلیل جبران
كوه در نزد كوهنورد، بزرگتر و بهتر آشكار می‌شود تا اینكه آن را از دشتی دور ببیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوگال پایین

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوگال پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بوگال پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوگال پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٨:١٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٤٢٠٠:٠٩:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:١٨٠٠:٠٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٠:١٩١٩:٢٤:٣٢١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٣٨١٢:٥٠:١١١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٨:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤٤٠٠:٠٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٨:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٤:٥٧٠٠:٠٧:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٣٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٧:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:١١٠٠:٠٧:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٠١١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٩:١٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٩:١٥١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:١١١٢:٤٩:٠٩١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٦:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٦:٣١١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٦:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٥٣١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٦:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٦:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٥:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٩:١٠١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٩:١٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٩:١٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوگال پایین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بوگال پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوگال پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بوگال پایین

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بوگال پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوگال پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوگال پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوگال پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بوگال پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال پایین

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٩:١٢١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١١:١١١٢:٥٩:١٤١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٥:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١١:٤٣١٢:٥٩:١٤١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٦:٠٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٢:١٦١٢:٥٩:١٥١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٦:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٩:١٥١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٦:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٩:١٤١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٦:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٩:١٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:١١٠٠:١٦:٢٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٩:١١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٦:٣١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٤:٥٨١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٦:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٦:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٩:٠١١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٦:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٦:٤٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٦:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١٣٠٠:١٦:٤٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٨:١٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٦٠٠:١٦:٤٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٨:٤٤١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٦:٤٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٩:١٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٦:٤٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٨:١٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٦:٤٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٦:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٨:٠٠١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:١٤٠٠:١٦:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٧:٥٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٢١٠٠:١٦:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٧:٣٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٦:٣٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٣٢٠٠:١٦:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٧:١٧١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٦:٢٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٦:١٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٤١٠٠:١٦:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٤:٢٧١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٤٢٠٠:١٦:٠٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٤:٤٣٠٠:١٥:٥٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٦:١١١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٥:٤٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٥:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٦:٢٦١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٠٠٠:١٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بوگال پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال پایین روستای بوگال پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال پایین روستای بوگال پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوگال پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوگال پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوگال پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوگال پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوگال پایین

روستای بوگال پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوگال پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوگال پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوگال پایین
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بوگال پایین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بوگال پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوگال پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوگال پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوگال پایین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوگال پایین
زمان پخش اذان زنده به افق بوگال پایین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوگال پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوگال پایین
افق شرعی امروز فردا بوگال پایین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوگال پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوگال پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوگال پایین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوگال پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو