جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بوگال میانی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوگال میانی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:١٥
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٢٢

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوگال میانی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای بوگال میانی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بوگال میانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بوگال میانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
نیاسایید، زندگی در گذر است. بروید و دلیری كنید، پیش از آنكه بمیرید، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید تا بر زمان چیره شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوگال میانی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوگال میانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال میانی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بوگال میانی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال میانی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوگال میانی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٢٩:١٢١٢:٥٣:٠٠١٩:١٧:١٣١٩:٣٤:١١٠٠:١٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٢:٤٥١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٢:٣١١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:١٩٠٠:١٢:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٢:١٧١٩:١٨:٥٠١٩:٣٥:٥٣٠٠:١١:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٢:٠٤١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٢٨٠٠:١١:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٤:١٠١٢:٥١:٥١١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٠٣٠٠:١١:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٣:١١١٢:٥١:٣٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٣٧٠٠:١١:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٢:١٣١٢:٥١:٢٦١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:١٢٠٠:١٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢١:١٦١٢:٥١:١٤١٩:٢١:٣٦١٩:٣٨:٤٨٠٠:١٠:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥١:٠٢١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٠:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٠:٥١١٩:٢٢:٤٣١٩:٣٩:٥٨٠٠:٠٩:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٠:٤١١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٩:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٠:٣١١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:١٠٠٠:٠٩:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٠:٢١١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٤٦٠٠:٠٩:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٠:١٢١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٢٢٠٠:٠٨:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٢:٥٨٠٠:٠٨:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٠٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٨:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:١٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:١١٠٠:٠٨:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٢:٣١١٢:٤٩:٤٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١١:٤٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٧:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٠:٥٧١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٠:١١١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٧:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٧:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٨:٤٤١٢:٤٩:١٦١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٩:١٣١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٩:١٠١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٦:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٩:٠٨١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٦:٠٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٣٠٠:٠٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بوگال میانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بوگال میانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بوگال میانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوگال میانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بوگال میانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوگال میانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال میانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بوگال میانی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بوگال میانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بوگال میانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بوگال میانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوگال میانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال میانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بوگال میانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال میانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال میانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بوگال میانی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٥:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٥:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٤٩:٣١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٥:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٥:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٩:٠٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٥:٢٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٩:٤٩١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٥:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٩:٥٦١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٥:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠٥:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٠:١٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٥:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٥:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٥:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٥:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٥:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٦:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥١:٠٧١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٦:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥١:١٨١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٦:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥١:٢٩١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٦:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٤٠١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٦:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥١:٥١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٦:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٦:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٢:١٥١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٦:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٧:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٧:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٧:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٧:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:١٧١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٧:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٠٨:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٢١٠٠:٠٨:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٦١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٨:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٤:١٠١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٨:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٧٠٠:٠٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بوگال میانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بوگال میانی روستای بوگال میانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بوگال میانی روستای بوگال میانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوگال میانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال میانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوگال میانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوگال میانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوگال میانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوگال میانی

روستای بوگال میانی بر روی نقشه

روستای بوگال میانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوگال میانی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بوگال میانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بوگال میانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بوگال میانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوگال میانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بوگال میانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوگال میانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوگال میانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوگال میانی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بوگال میانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوگال میانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوگال میانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوگال میانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو