جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بوگال میانی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوگال میانی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٥:١١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوگال میانی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای بوگال میانی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بوگال میانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوگال میانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ویكتور هوگو
روزی جهانیان، همه، دست برادری به ‌یكدیگر خواهند داد و آن، روزی ا‌ست كه بدبختی و تیره روزی در گستره‌ی جهان یافت نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوگال میانی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوگال میانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال میانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بوگال میانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال میانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوگال میانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٨:١٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٠:٤٤٠٠:٠٩:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٢٠٠٠:٠٩:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:٣١١٢:٥٠:٢٠١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٦٠٠:٠٩:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٠:١١١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٣٢٠٠:٠٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٠:٠٣١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٨:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٥٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٤٥٠٠:٠٨:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٦:٥١١٩:٤٤:٢٢٠٠:٠٨:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٩:٤٢١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٣٣١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٧:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٧:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٠٢١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠٧:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٣٤١٢:٤٩:١٦١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠٦:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٩:١٣١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٦:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٩:١٠١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٦:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٦:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٥٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٦:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:١٠٠٠:٠٦:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٩:١١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٩:١٤١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٩:١٧١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٤٩:٣١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال میانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال میانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال میانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوگال میانی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بوگال میانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوگال میانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال میانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بوگال میانی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بوگال میانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوگال میانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوگال میانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوگال میانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال میانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال میانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بوگال میانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال میانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال میانی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٣٩١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٩:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:٥٢١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٩:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٩:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٥:١٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥٢٠٠:٠٩:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٥:٣١١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٠٠٠:١٠:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٩:٠٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٠٦٠٠:١٠:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١١٠٠:١٠:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٦:٠٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٥٠٠:١٠:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١٧٠٠:١١:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٦:٣٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٨٠٠:١١:١٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٧٠٠:١١:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠١:١٠١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١٥٠٠:١١:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:١٢٠٠:١٢:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٧:١٦١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٧٠٠:١٢:١٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٧:٢٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٠١٠٠:١٢:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٢:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٢:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٣:٤٢١٢:٥٧:٥٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٣:١٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٨:٠٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٣:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٨:١٣١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٣:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٨:٢٠١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٣:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٨:٢٨١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٤:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٤:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٨:٤١١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٤:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٤:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٤:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٥:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٩:٠١١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٥:١١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٥:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٥:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:١١١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بوگال میانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال میانی روستای بوگال میانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال میانی روستای بوگال میانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوگال میانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال میانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بوگال میانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوگال میانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوگال میانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوگال میانی

روستای بوگال میانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوگال میانی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بوگال میانی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بوگال میانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوگال میانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوگال میانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بوگال میانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوگال میانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بوگال میانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوگال میانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوگال میانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوگال میانی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بوگال میانی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بوگال میانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوگال میانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو