جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بوگال بالا

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوگال بالا


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٨

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوگال بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای بوگال بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بوگال بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوگال بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوگال بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوگال بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بوگال بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوگال بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوگال بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:١٨١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٤٥٠٠:٠٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٧:٢٤١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٢١٠٠:٠٩:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٦:٣١١٢:٥٠:٢١١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٩:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٠:١٢١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:١٠٠٠:٠٨:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٥٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٩:٤٩١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٢٣٠٠:٠٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٢:٢١١٢:٤٩:٤٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١١:٣٤١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٧:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٠:٤٨١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٧:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٠٢١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٧:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٩:٢١١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٧:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٩:١٧١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٩:١٤١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٦:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٩:١١١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٦:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٦:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٥٤١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٦:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:١١٠٠:٠٦:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٥:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٩:١٢١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٥:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠١:٢٨١٢:٤٩:١٥١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٠١١٢:٤٩:١٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٩:٢٧١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٩:٤٦١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوگال بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوگال بالا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بوگال بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوگال بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بوگال بالا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بوگال بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوگال بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوگال بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوگال بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بوگال بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوگال بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٦:٥٧١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٠:٤١٠٠:١٥:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٢٧:٢٧١٢:٥٥:١٣١٩:٢٢:٣٤١٩:٣٩:٣٨٠٠:١٥:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٤:٥٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٤:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٨:٢٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٤:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٤:٢٣١٩:١٩:٢٧١٩:٣٦:٢٥٠٠:١٤:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٤:٠٥١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:٢٠٠٠:١٤:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٣:٤٨١٩:١٧:١٩١٩:٣٤:١٤٠٠:١٤:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٣:٣٠١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٣:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٠:٤٩١٢:٥٣:١١١٩:١٥:٠٩١٩:٣٢:٠١٠٠:١٣:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:١٧١٢:٥٢:٥٢١٩:١٤:٠٣١٩:٣٠:٥٤٠٠:١٣:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٢:٣٣١٩:١٢:٥٧١٩:٢٩:٤٧٠٠:١٣:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٢:١٤١٩:١١:٥٠١٩:٢٨:٣٨٠٠:١٣:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٢:٤١١٢:٥١:٥٤١٩:١٠:٤٣١٩:٢٧:٣٠٠٠:١٢:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٣:٠٩١٢:٥١:٣٥١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٦:٢١٠٠:١٢:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٣:٣٦١٢:٥١:١٤١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٥:١٢٠٠:١٢:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٤:٠٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٠٣٠٠:١١:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٠:٣٣١٩:٠٦:١١١٩:٢٢:٥٣٠٠:١١:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٤:٥٩١٢:٥٠:١٣١٩:٠٥:٠٢١٩:٢١:٤٣٠٠:١١:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٣٥:٢٦١٢:٤٩:٥٢١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٠:٣٣٠٠:١١:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٥:٥٣١٢:٤٩:٣١١٩:٠٢:٤٣١٩:١٩:٢٣٠٠:١٠:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٦:٢٠١٢:٤٩:٠٩١٩:٠١:٣٣١٩:١٨:١٢٠٠:١٠:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٣٦:٤٨١٢:٤٨:٤٨١٩:٠٠:٢٤١٩:١٧:٠٢٠٠:١٠:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٣٧:١٥١٢:٤٨:٢٧١٨:٥٩:١٤١٩:١٥:٥١٠٠:٠٩:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٣٧:٤٢١٢:٤٨:٠٥١٨:٥٨:٠٤١٩:١٤:٤٠٠٠:٠٩:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٣٨:٠٩١٢:٤٧:٤٤١٨:٥٦:٥٣١٩:١٣:٢٩٠٠:٠٩:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٨:٣٦١٢:٤٧:٢٢١٨:٥٥:٤٣١٩:١٢:١٩٠٠:٠٨:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٣٩:٠٤١٢:٤٧:٠١١٨:٥٤:٣٣١٩:١١:٠٨٠٠:٠٨:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٣٩:٣١١٢:٤٦:٣٩١٨:٥٣:٢٢١٩:٠٩:٥٧٠٠:٠٨:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٣٩:٥٩١٢:٤٦:١٨١٨:٥٢:١٢١٩:٠٨:٤٦٠٠:٠٧:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٠:٢٦١٢:٤٥:٥٧١٨:٥١:٠٢١٩:٠٧:٣٦٢٣:٣٧:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٠:٥٤١١:٤٥:٣٥١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٦:٢٥٢٣:٠٧:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بوگال بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال بالا روستای بوگال بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوگال بالا روستای بوگال بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوگال بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوگال بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوگال بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوگال بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوگال بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوگال بالا

روستای بوگال بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوگال بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوگال بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوگال بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بوگال بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بوگال بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوگال بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوگال بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوگال بالا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بوگال بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوگال بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوگال بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بوگال بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بوگال بالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوگال بالا
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوگال بالا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوگال بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوگال بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو