جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بوکن لاری

ندوشن | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بوکن لاری


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوکن لاری (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بوکن لاری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بوکن لاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوکن لاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

آنتونی رابینز
بدون هدف، همواره دستخوش نیروهای موافق [ =سازوار ] و مخالف و شرایط پیرامونتان خواهید بود، نه گزینش‌های خودتان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوکن لاری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوکن لاری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوکن لاری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بوکن لاری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوکن لاری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوکن لاری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٥:١٨١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٤:١٥١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:١٤٠٠:٠٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٣:١٤١٢:٥٣:١٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٩:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٢:١٣١٢:٥٣:٠٥١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١١:١٣١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٨:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٠:١٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٨:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٧:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٢:١٨١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٢:١٤١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٢:١٠١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٦:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٢:٠٦١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٦:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٦:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٢:٠١١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥١:٥٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٦:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥١:٥٨١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٩:١٣١٢:٥١:٥٨١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٨:٣١١٢:٥١:٥٨١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥١:٥٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٥:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٥:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٥:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٢:١١١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٥:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٢:١٥١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٥:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٣:٤٣١٢:٥٢:١٩١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١٩٠٠:٠٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوکن لاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوکن لاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوکن لاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوکن لاری

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بوکن لاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوکن لاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوکن لاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بوکن لاری

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بوکن لاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوکن لاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوکن لاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوکن لاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوکن لاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوکن لاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بوکن لاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوکن لاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوکن لاری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٨:٢١١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٥:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:١٤٠٠:١٥:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٧:٤٩١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٠١٠٠:١٥:٣٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٦:٣٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٥:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٧:١٥١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٥:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٧:٥٤١٢:٥٦:٥٨١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:١٨٠٠:١٥:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٤:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٩:١٠١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٤:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٩:٤٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٣١٠٠:١٤:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٥:٤٥١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:١٤٠٠:١٤:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣١:٠٣١٢:٥٥:٢٦١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٤:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣١:٤١١٢:٥٥:٠٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٣:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٤:٤٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٤:٢١٠٠:١٣:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٢:٥٥١٢:٥٤:٢٧١٩:١٥:٢٩١٩:٣٣:٠٣٠٠:١٣:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٤:٠٧١٩:١٤:١١١٩:٣١:٤٤٠٠:١٣:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٣:٤٦١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٢٥٠٠:١٢:٤٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٣:٢٦١٩:١١:٣٥١٩:٢٩:٠٥٠٠:١٢:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٥:٢٣١٢:٥٣:٠٥١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٤٦٠٠:١٢:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٢:٤٤١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٦:٢٦٠٠:١٢:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:٣٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:٠٦٠٠:١١:٤٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٤٥٠٠:١١:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٧:٥١١٢:٥١:٤١١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٢٥٠٠:١١:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٨:٢٧١٢:٥١:١٩١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٠٥٠٠:١٠:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٣٩:٠٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٤٤٠٠:١٠:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٣٩:٤١١٢:٥٠:٣٦١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٢٤٠٠:١٠:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٠:١٨١٢:٥٠:١٥١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٠٣٠٠:٠٩:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٠:٥٥١٢:٤٩:٥٣١٨:٥٨:٢١١٩:١٥:٤٢٠٠:٠٩:٣٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤١:٣٢١٢:٤٩:٣٢١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٢٢٠٠:٠٩:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٢:٠٩١٢:٤٩:١٠١٨:٥٥:٤١١٩:١٣:٠١٠٠:٠٩:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٢:٤٧١٢:٤٨:٤٩١٨:٥٤:٢١١٩:١١:٤١٢٣:٣٨:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٣:٢٤١١:٤٨:٢٨١٧:٥٣:٠١١٨:١٠:٢١٢٣:٠٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بوکن لاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوکن لاری روستای بوکن لاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بوکن لاری روستای بوکن لاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوکن لاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوکن لاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوکن لاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوکن لاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوکن لاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوکن لاری

روستای بوکن لاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوکن لاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوکن لاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوکن لاری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بوکن لاری + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بوکن لاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوکن لاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوکن لاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوکن لاری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوکن لاری
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوکن لاری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بوکن لاری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوکن لاری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بوکن لاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوکن لاری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بوکن لاری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوکن لاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوکن لاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو