جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بوکان

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بوکان

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٢٣:١٥
اذان مغرب: ١٨:٤١:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٤٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوکان (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر بوکان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بوکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بوکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جان ماكسول
اگر می خواهید در همه شئون زندگانی موفق شوید، یكی از نخستین وظیفه ها مبارزه با هر نوع گرایش به بهانه تراشی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوکان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوکان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوکان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بوکان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوکان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بوکان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:١١٠٦:٥١:٣٥١٣:٢٥:١١١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:١٤٠٠:٣٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٥٠:١٥١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٠٩٠٠:٣٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٨:٥٥١٣:٢٤:٤٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٩:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٤:٢٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٨:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٦:١٨١٣:٢٤:١٦٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٥:٠٠١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٨:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٠٠٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٤١:١٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٧:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٦:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٣:٠٧٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٦:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٦:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٥:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٥:١١١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٥:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٤:٠١١٣:٢٢:٣٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٥:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٤:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٢:١٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٤:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٤:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢٢:٠١٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٢١:٥٦٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٣٣:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:٥٠٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٥:٢٨١٣:٢١:٤٢٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٣٢:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢١:٣٩٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٣٢:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٣:٣٢١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:١٣٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:٢١:٣٤٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢١:٤١١٣:٢١:٣٢٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٠١٠٠:٣٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:٢١:٣١٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٩:٥٦١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣١:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوکان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بوکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بوکان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بوکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بوکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بوکان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بوکان شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بوکان شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بوکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوکان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٤٢:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٩:٢٣١٣:٢٧:٤٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٤٢:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤١٠٦:٥٠:١٢١٣:٢٧:٢٦٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٤٢:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٥١:٠٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٣٧٠٠:٤٢:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٦:٥٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٢٠٠:٤٢:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٤٧٠٠:٤١:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٣:٢٣١٣:٢٦:١٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢٢٠٠:٤١:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٤:١١١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٤١:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٤:٥٩١٣:٢٥:٤١١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٢٩٠٠:٤١:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٥:٤٦١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٢٠٠:٤١:١٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٦:٣٤١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣٤٠٠:٤١:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٧:٢١١٣:٢٤:٤٣١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٠٦٠٠:٤٠:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٨:٠٩١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٤٠:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٨:٥٦١٣:٢٤:٠٤١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٤٠:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٩:٤٣١٣:٢٣:٤٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٤٠:١١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠٠:٣٠١٣:٢٣:٢٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٩:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠١:١٨١٣:٢٣:٠٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٣٩:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٢:٠٥١٣:٢٢:٤٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:١٠٠٠:٣٩:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٥٢١٣:٢٢:٢١١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٤٠٠٠:٣٩:١٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٣:٣٩١٣:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٠٩٠٠:٣٨:٥٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٤:٢٧١٣:٢١:٣٩١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:٣٩٠٠:٣٨:٤٠
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٥:١٤١٣:٢١:١٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٠٨٠٠:٣٨:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٦:٠١١٣:٢٠:٥٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣٨:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٦:٤٩١٣:٢٠:٣٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٠٦٠٠:٣٧:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٧:٣٦١٣:٢٠:١٤١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٣٥٠٠:٣٧:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٨:٢٤١٣:١٩:٥٣١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٧:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٩:١١١٣:١٩:٣١١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٦:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤١٠٧:٠٩:٥٩١٣:١٩:١٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:٣٦:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٦٠٧:١٠:٤٧١٣:١٨:٤٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٣١٠٠:٣٦:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١١:٣٤١٣:١٨:٢٧١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٠١٠٠:٠٦:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٢:٢٢١٢:١٨:٠٦١٨:٢٣:١٥١٨:٤١:٣٠٢٣:٣٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوکان

بوکان بزرگ‌ترین شهر جنوب استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان بوکان است

شهر بوکان در ویکیپدیا

شهر بوکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوکان بر روی نقشه

شهر بوکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوکان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بوکان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بوکان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بوکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بوکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بوکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوکان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بوکان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوکان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بوکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوکان
زمان پخش اذان زنده به افق بوکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بوکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بوکان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوکان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو