جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بوکان

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بوکان


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٤٤:٥٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوکان (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر بوکان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بوکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

لئوبوسكالیا
اگر هیچ نشان آشكاری از عشق ما در كردارمان به چشم نمی‌خورَد، باید در بود و نبود آن شك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوکان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بوکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٨:٢٨١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣٦:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣٤:٥٥١٣:٢٢:٣٧٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٥:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:٢٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢٢:٢١٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٤:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣١:٣١١٣:٢٢:١٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٤:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٣٠:٢٥١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٤:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٢:٠١٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٨:١٧١٣:٢١:٥٦٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٣:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:١١٠٦:٢٧:١٥١٣:٢١:٥١٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٣:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٦:١٤١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٥:١٤١٣:٢١:٤٢٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٢:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٤:١٦١٣:٢١:٣٩٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٣٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٣:١٩١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٣٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٢:٢٣١٣:٢١:٣٤٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٢:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٢١:٢٨١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:١٥٠٠:٣١:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣١:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٩:٤٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٤:٠٢٠٠:٣١:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٨:٥٣١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٣١:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١١٠٦:١٨:٠٥١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٧:١٨١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣١:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٣٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٥:٤٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٣٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٥:٠٥١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:١٥٠٠:٣٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٣٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٣:٤٥١٣:٢١:٤٧٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣٠:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٣:٠٧١٣:٢١:٥٢٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٤٤٠٠:٣٠:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:١٢:٣١١٣:٢١:٥٧٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوکان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بوکان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بوکان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٩:٤٢١٣:٣٠:٤٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٤٧:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٨:١٤١٣:٣٠:٢٦١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٧:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٦:٤٦١٣:٣٠:٠٨١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٤٦:٤٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٥:١٩١٣:٢٩:٥٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:٤٦:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٣:٥١١٣:٢٩:٣٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:٤٦:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٢:٢٤١٣:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٤٥:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١٠:٥٧١٣:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٤٥:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٩:٣٠١٣:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٤٤:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٨:٠٣١٣:٢٨:٢١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٤٤:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٦:٣٧١٣:٢٨:٠٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٤٤:٠٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٥:١١١٣:٢٧:٤٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:٤٣:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٣:٤٥١٣:٢٧:٢٩١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٤٣:٢٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:٢٠١٣:٢٧:١٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١٧٠٠:٤٢:٥٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٣:١٢٠٧:٠٠:٥٥١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١١٠٠:٤٢:٣٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٩:٣١١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٤٢:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٨:٠٧١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٨٠٠:٤١:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٦:٠٧١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٤١:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٥:٢١١٣:٢٥:٥٢١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٤١:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٩٠٠:٤٠:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٢:٣٧١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٣٣٠٠:٤٠:١٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥١:١٦١٣:٢٥:٠٧١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٤:٥٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٩:٣١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٩:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٧:١٧١٣:٢٤:٢٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١١٠٠:٣٨:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٨:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٤:٤٢١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٨:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٢٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢٣:٤٨٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٧:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٧٠٦:٤٢:١٠١٣:٢٣:٣٧٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٧:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٧:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:٣٠١٢:٣٢:٣٢١٨:٣٧:٠٩١٨:٥٥:٢٦٠٠:١٩:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:١٦٠٧:٢٧:٠٢١٣:٣٢:١٤١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:١٩٠٠:٤٩:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٢٠٧:٢٥:٣٤١٣:٣١:٥٦١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:١١٠٠:٤٩:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٤:٠٦١٣:٣١:٣٨١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٠٤٠٠:٤٨:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٣٨١٣:٣١:٢٠١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٧٠٠:٤٨:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢١:١٠١٣:٣١:٠٢١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٥٠٠٠:٤٧:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٩:٤٢١٣:٣٠:٤٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٤٧:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٤٤٠٧:١٨:١٤١٣:٣٠:٢٦١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:٤٧:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٦:٤٦١٣:٣٠:٠٨١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٤٦:٤٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣١٠٧:١٥:١٩١٣:٢٩:٥٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:٤٦:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٣:٥١١٣:٢٩:٣٢١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٤٠٠:٤٦:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٢:٢٤١٣:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٤٥:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٩٠٧:١٠:٥٧١٣:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٤٥:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٩:٣٠١٣:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٤٤:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٨:٠٣١٣:٢٨:٢١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٤٤:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٦:٣٧١٣:٢٨:٠٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٤٤:٠٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٧٠٧:٠٥:١١١٣:٢٧:٤٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:٤٣:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٩٠٧:٠٣:٤٥١٣:٢٧:٢٩١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٤٣:٢٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:٢٠١٣:٢٧:١٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١٧٠٠:٤٢:٥٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٧:٠٠:٥٥١٣:٢٦:٥٦١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:١١٠٠:٤٢:٣٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٩:٣١١٣:٢٦:٣٩١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٤٢:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٨:٠٧١٣:٢٦:٢٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥٨٠٠:٤١:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٦:٠٧١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٤١:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٥:٢١١٣:٢٥:٥٢١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٤١:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٣٩٠٠:٤٠:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٥٢:٣٧١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٣٣٠٠:٤٠:١٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٥١:١٦١٣:٢٥:٠٧١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٩:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٤:٥٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٩:٣١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٩:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٧:١٧١٣:٢٤:٢٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١١٠٠:٣٨:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٥:٥٩١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بوکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان شهر بوکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بوکان شهر بوکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوکان

بوکان بزرگ‌ترین شهر جنوب استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان بوکان است

شهر بوکان در ویکیپدیا

شهر بوکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوکان بر روی نقشه

شهر بوکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوکان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوکان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بوکان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بوکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوکان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بوکان
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بوکان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوکان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوکان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوکان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوکان
زمان پخش اذان زنده به افق بوکان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو