جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بومهن

پردیس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز بومهن


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٥١
اذان مغرب: ١٧:١٠:٠٧
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٤

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بومهن (شهرستان پردیس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر بومهن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بومهن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بومهن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمی كارتر
خداوند همه ی دعاهای ما را برآورده می كند. گاهی پاسخ آن، آری است، گاهی نه، گاهی پاسخ این است كه نكند شوخی‌ات گرفته!

اوقات شرعی ماه جاری شهر بومهن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بومهن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بومهن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بومهن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بومهن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بومهن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:١٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٣:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٩:٥١١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١١:٢٢١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٠:١٧١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٢:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٩:٢٣١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٣٧٠٠:١١:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٩:١٧١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٣٠٠٠:١١:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٩:١٢١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٢٣٠٠:١١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:١٦٠٠:١١:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٠:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٠:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٠:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٠:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٣١٠٠:٠٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٢٣٠٠:٠٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٨:٥٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٠٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٨:٥٣٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢١:٠٥٠٠:٠٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٨:٥٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:٠٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٨:٥٦٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٠٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٨:٥٨٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٩:٠١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٠٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٥٩:٠٥٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٥:١٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥٩:٠٩٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٠٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٢:٢٥١٢:٥٩:١٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٠٨:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٠٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بومهن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بومهن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بومهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بومهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بومهن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بومهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بومهن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بومهن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بومهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بومهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بومهن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٤:٤٧١١:٤٨:٣٠١٦:٥١:٥٤١٧:١١:٣٢٢٣:٠٤:٥٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٥:٤٦١١:٤٨:٤٦١٦:٥١:٢٨١٧:١١:٠٨٢٣:٠٥:٠٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٦:٤٤١١:٤٩:٠٣١٦:٥١:٠٤١٧:١٠:٤٦٢٣:٠٥:٢٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٧:٤٢١١:٤٩:٢٠١٦:٥٠:٤٢١٧:١٠:٢٦٢٣:٠٥:٣٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٨:٤٠١١:٤٩:٣٩١٦:٥٠:٢١١٧:١٠:٠٨٢٣:٠٥:٤٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٩:٣٧١١:٤٩:٥٨١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٦:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٥٠:٣٤١١:٥٠:١٨١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٦:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥١:٣٠١١:٥٠:٣٨١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٩:٢٥٢٣:٠٦:٣٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٢:٢٦١١:٥١:٠٠١٦:٤٩:١٩١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٦:٥٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥٣:٢١١١:٥١:٢٢١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٩:٠٦٢٣:٠٧:١٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٤:١٦١١:٥١:٤٤١٦:٤٩:٠٠١٧:٠٩:٠٠٢٣:٠٧:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٥:٠٩١١:٥٢:٠٧١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٧:٥٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٦:٠٢١١:٥٢:٣١١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٨:٥٢٢٣:٠٨:١٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٦:٥٤١١:٥٢:٥٦١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٨:٥١٢٣:٠٨:٣٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٧:٤٥١١:٥٣:٢٠١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٨:٥٢٢٣:٠٨:٥٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٨:٣٥١١:٥٣:٤٦١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٩:١٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٩:٢٤١١:٥٤:١٢١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٩:٤٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٧:٠٠:١٢١١:٥٤:٣٨١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٩:٠٦٢٣:١٠:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٠:٥٩١١:٥٥:٠٥١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٩:١٥٢٣:١٠:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٧:٠١:٤٥١١:٥٥:٣٢١٦:٤٩:١٢١٧:٠٩:٢٥٢٣:١٠:٥٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٧:٠٢:٣٠١١:٥٦:٠٠١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٩:٣٧٢٣:١١:٢٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٧:٠٣:١٤١١:٥٦:٢٨١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٩:٥١٢٣:١١:٤٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٣:٥٦١١:٥٦:٥٦١٦:٤٩:٥١١٧:١٠:٠٧٢٣:١٢:١٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٧:٠٤:٣٧١١:٥٧:٢٥١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:٢٥٢٣:١٢:٤١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٥:١٦١١:٥٧:٥٤١٦:٥٠:٢٧١٧:١٠:٤٤٢٣:١٣:٠٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥١٠٧:٠٥:٥٥١١:٥٨:٢٣١٦:٥٠:٤٧١٧:١١:٠٥٢٣:١٣:٣٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٦:٣٢١١:٥٨:٥٢١٦:٥١:١٠١٧:١١:٢٨٢٣:١٤:٠٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٧:٠٧١١:٥٩:٢٢١٦:٥١:٣٤١٧:١١:٥٣٢٣:١٤:٣٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٧:٤١١١:٥٩:٥١١٦:٥٢:٠٠١٧:١٢:٢٠٢٣:١٥:٠٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٨:١٣١٢:٠٠:٢١١٦:٥٢:٢٨١٧:١٢:٤٨٢٣:١٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بومهن شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بومهن شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بومهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بومهن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بومهن

بومِهِن شهری در شرق استان تهران و جزو شهرستان پردیس است. در دهستان ده بومهنِ این شهر امامزاده سلطان مطهر قرار دارد که قدمت تاریخی دارد

شهر بومهن در ویکیپدیا

شهر بومهن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بومهن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بومهن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بومهن بر روی نقشه

شهر بومهن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بومهن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بومهن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بومهن
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بومهن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر بومهن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بومهن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بومهن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بومهن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بومهن
جدول اوقات شرعی امروز فردا بومهن دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بومهن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بومهن
زمان پخش اذان زنده به افق بومهن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بومهن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بومهن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بومهن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بومهن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو