جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بومهن

پردیس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز بومهن

اذان صبح: ٠٤:٠٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٢٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بومهن (شهرستان پردیس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر بومهن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بومهن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بومهن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

اسمایلز
مردم با اخلاق معمولاً دارای وجدانی پاك هستند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بومهن

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بومهن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بومهن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بومهن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بومهن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بومهن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣١:١١١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٨:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٢:١٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٥:٢١٠٠:١٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:١٣٠٠:١٧:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠١:٥١١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠١:٢٥١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٥١٠٠:١٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٢:١١١٣:٠١:١٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠١:٠١١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٤:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٤:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٣:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٣:٥١١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٩:٥١١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٣:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١١:٣٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٢:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٢:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٢:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٢:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٧:٢٢١٢:٥٩:١٧١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:١٦٠٠:١١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٩:١٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:٠٩٠٠:١١:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٠٢٠٠:١١:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٥٥٠٠:١١:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٠:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٤١٠٠:١٠:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٨:٥٥١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥٨:٥٤١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٠:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٨:٥٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٠٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بومهن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بومهن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بومهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بومهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بومهن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بومهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بومهن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بومهن

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بومهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بومهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بومهن

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بومهن شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بومهن شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بومهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بومهن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بومهن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بومهن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بومهن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بومهن

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٤٦:٥٥١٣:٠٤:٢٤٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٣:٠٥٠٠:١١:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٤٧:٠٩١٣:٠٤:٣٧٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٣:١٦٠٠:١١:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٤٧:٢٥١٣:٠٤:٥٠٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٣:٢٥٠٠:١١:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٤٧:٤٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٣:٣٣٠٠:١١:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٧٠٥:٤٨:٠٠١٣:٠٥:١٦٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٣:٣٩٠٠:١٢:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤١٠٥:٤٨:٢٠١٣:٠٥:٢٨٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٢:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٨:٤١١٣:٠٥:٤١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤٥٠٠:١٢:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٩:٠٣١٣:٠٥:٥٣٢٠:٢٢:٣٦٢٠:٤٣:٤٥٠٠:١٢:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٤٩:٢٧١٣:٠٦:٠٥٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٣:٤٤٠٠:١٣:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٦:١٧٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٣:٤١٠٠:١٣:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٥٠:١٨١٣:٠٦:٢٨٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٣:٣٥٠٠:١٣:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٥٠:٤٥١٣:٠٦:٣٩٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٢٩٠٠:١٣:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٥١:١٣١٣:٠٦:٥٠٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٣:٢٠٠٠:١٤:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٥١:٤٢١٣:٠٧:٠١٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٤:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٥٢:١٣١٣:٠٧:١١٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٥٧٠٠:١٤:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٥٢:٤٤١٣:٠٧:٢١٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٥:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٥٣:١٧١٣:٠٧:٣١٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٥:١٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥٣:٥٠١٣:٠٧:٤٠٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٥:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٤:٢٥١٣:٠٧:٤٩٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٤٩٠٠:١٥:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٧:٥٧٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:٢٧٠٠:١٦:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٥:٣٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:٠٤٠٠:١٦:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٦:١٣١٣:٠٨:١٣٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٣٩٠٠:١٦:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:١٢٠٠:١٦:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٧:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:١٣٠٠:١٧:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٨:٤١٠٠:١٧:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٠٧٠٠:١٧:٥٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٦:٠٠:١١١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:٣٢٠٠:١٨:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٥٤٠٠:١٨:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:١٦٠٠:١٨:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٣٥٠٠:١٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بومهن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بومهن شهر بومهن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بومهن شهر بومهن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بومهن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بومهن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بومهن

بومِهِن شهری در شرق استان تهران و جزو شهرستان پردیس است. در دهستان ده بومهنِ این شهر امامزاده سلطان مطهر قرار دارد که قدمت تاریخی دارد

شهر بومهن در ویکیپدیا

شهر بومهن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بومهن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بومهن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بومهن بر روی نقشه

شهر بومهن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بومهن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بومهن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بومهن
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بومهن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بومهن + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بومهن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بومهن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بومهن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بومهن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بومهن رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بومهن
جدول اوقات شرعی امروز فردا بومهن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بومهن دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بومهن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بومهن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بومهن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بومهن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بومهن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بومهن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو