جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بوشهر

بوشهر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بوشهر


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٥٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوشهر (شهرستان بوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر بوشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بوشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بوشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

اورپیدوس
نیكوست كه ثروتمند باشی و پرتوان، اما نیكوتر آن است كه دوستت بدارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوشهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بوشهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٢٨٠٠:٢٦:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٠:٥٤١٣:٠٦:٤٠١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٥:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٢٠٦:٣٩:٥٠١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٠:٤١٠٠:٢٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٨:٤٧١٣:٠٦:١٢١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:١٨٠٠:٢٥:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٠٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٥:٤٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:١٠٠٠:٢٤:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٣:٤٨٠٠:٢٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٣:٤٣١٣:٠٥:٠٨١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٣:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٣٨:١٢١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٣:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٢:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٢٢:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٤:١٦١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٢:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٢:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٣:٥٩١٩:٤١:١٣١٩:٥٨:٥٤٠٠:٢١:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٣:٥١١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢١:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢١:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢١:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٠:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٠:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٣:١٩١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٢٠:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢١:٢١١٣:٠٣:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٠:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٣:١١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٠:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٩:٥١١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٩:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بوشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بوشهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوشهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١١:٥٨١٣:٠٣:١٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٨:٣٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٣٢١٣:٠٣:٢١١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٨:٣٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٨:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٣:٣١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١٤٠٠:١٨:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٨:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٨:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٣:٥١١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٠١٠٠:١٨:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٨:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:١٠٠٠:١٨:٤٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٤:١٥١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٨:٤٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:١٧٠٠:١٨:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٨:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٨:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٩:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٩:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥١٠٠:١٩:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٩:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٩:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٩:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٩:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٢٤١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٠٥٠٠:١٩:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٠:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٠:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٦:٤٧٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٠:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٠:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢١:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢١:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢١:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٨:١٨٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢١:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوشهر

بندر بوشهر دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات، شهری بندری و مرکز استان بوشهر از استان‌های جنوب غربی ایران است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر بوده‌است.

شهر بوشهر در ویکیپدیا

شهر بوشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوشهر بر روی نقشه

شهر بوشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوشهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بوشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بوشهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بوشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوشهر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بوشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو