جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بوشهر

بوشهر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بوشهر


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٩:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:١١
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٤٥

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوشهر (شهرستان بوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر بوشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بوشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوشهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بوشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٣٨:٢١١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٣:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٤:١٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٢:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٢:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢١:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢١:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢١:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٠:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٠:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٣:١٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢١:١١١٣:٠٣:١٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٠:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٣:١١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٠:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٩:٤١١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٩:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٨:١٧١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٩:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:١٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٩:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٥:٤١١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٤:٣١١٣:٠٣:٠١١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١١٠٠:١٨:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٨:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٨٠٠:١٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٨:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١١:٥٨١٣:٠٣:١٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٣٢١٣:٠٣:٢١١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٨:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بوشهر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بوشهر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٩:١٧٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٩:٤٧١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:٠٩٢٣:٤٠:٤٥
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٥:٤٨١٢:١٩:٣٨١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٠:٤٩٢٣:٤٠:٣٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٤:٤٧١٢:١٩:٢٨١٨:٠٤:٣٢١٨:٢١:٢٩٢٣:٤٠:٢٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٣:٤٦١٢:١٩:١٧١٨:٠٥:١٣١٨:٢٢:٠٨٢٣:٤٠:١٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٤١٢:١٩:٠٦١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٢:٤٧٢٣:٤٠:٠٩
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣١:٤١١٢:١٨:٥٤١٨:٠٦:٣٢١٨:٢٣:٢٦٢٣:٣٩:٥٨
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٠:٣٨١٢:١٨:٤٢١٨:٠٧:١٢١٨:٢٤:٠٤٢٣:٣٩:٤٦
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٢:٢١٠٦:٢٩:٣٤١٢:١٨:٣٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٤:٤٢٢٣:٣٩:٣٤
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١١:١٨٠٦:٢٨:٣٠١٢:١٨:١٧١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٥:٢٠٢٣:٣٩:٢٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٧:٢٤١٢:١٨:٠٣١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣٩:٠٨
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٦:١٩١٢:١٧:٤٩١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٦:٣٥٢٣:٣٨:٥٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٥:١٣١٢:١٧:٣٥١٨:١٠:٢٣١٨:٢٧:١١٢٣:٣٨:٤٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٤:٠٦١٢:١٧:٢٠١٨:١١:٠٠١٨:٢٧:٤٨٢٣:٣٨:٢٥
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٢:٥٩١٢:١٧:٠٥١٨:١١:٣٧١٨:٢٨:٢٥٢٣:٣٨:١٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢١:٥١١٢:١٦:٤٩١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:٠١٢٣:٣٧:٥٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٠:٤٣١٢:١٦:٣٤١٨:١٢:٥٠١٨:٢٩:٣٧٢٣:٣٧:٣٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٢:٢٥٠٦:١٩:٣٥١٢:١٦:١٧١٨:١٣:٢٦١٨:٣٠:١٣٢٣:٣٧:٢١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠١:١٥٠٦:١٨:٢٦١٢:١٦:٠١١٨:١٤:٠٢١٨:٣٠:٤٩٢٣:٣٧:٠٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٧:١٧١٢:١٥:٤٤١٨:١٤:٣٨١٨:٣١:٢٤٢٣:٣٦:٤٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٦:٠٨١٢:١٥:٢٨١٨:١٥:١٣١٨:٣٢:٠٠٢٣:٣٦:٢٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٢:١٥:١١١٨:١٥:٤٩١٨:٣٢:٣٥٢٣:٣٦:١٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٣:٤٩١٢:١٤:٥٣١٨:١٦:٢٤١٨:٣٣:١٠٢٣:٣٥:٥١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٢:٣٩١٢:١٤:٣٦١٨:١٦:٥٩١٨:٣٣:٤٥٢٣:٣٥:٣٢
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١١:٢٩١٢:١٤:١٨١٨:١٧:٣٤١٨:٣٤:٢٠٢٣:٣٥:١٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٠:١٩١٢:١٤:٠١١٨:١٨:٠٩١٨:٣٤:٥٦٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥١:٣٨٠٧:٠٩:٠٩١٣:١٣:٤٣١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٣٠٠٠:٣٤:٣٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٠:٢٤٠٧:٠٧:٥٩١٣:١٣:٢٥١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٠٥٠٠:٣٤:١٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٩:٠٩٠٧:٠٦:٤٨١٣:١٣:٠٧١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٤٠٠٠:٣٣:٥٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٧:٥٥٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٢:٤٩١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:١٥٠٠:٣٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤١:٣٤١٢:٢٠:٢٥١٧:٥٩:٣٩١٨:١٦:٤٤٢٣:٤١:١٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٠:٣٨١٢:٢٠:١٨١٨:٠٠:٢٢١٨:١٧:٢٦٢٣:٤١:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٣٩:٤٢١٢:٢٠:١٢١٨:٠١:٠٥١٨:١٨:٠٧٢٣:٤١:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٣٨:٤٥١٢:٢٠:٠٤١٨:٠١:٤٧١٨:١٨:٤٨٢٣:٤١:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٣٧:٤٦١٢:١٩:٥٦١٨:٠٢:٢٩١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٠:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٩:٤٧١٨:٠٣:١١١٨:٢٠:٠٩٢٣:٤٠:٤٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٥:٤٨١٢:١٩:٣٨١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٠:٤٩٢٣:٤٠:٣٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٤:٤٧١٢:١٩:٢٨١٨:٠٤:٣٢١٨:٢١:٢٩٢٣:٤٠:٢٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٣٣:٤٦١٢:١٩:١٧١٨:٠٥:١٣١٨:٢٢:٠٨٢٣:٤٠:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٤١٢:١٩:٠٦١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٢:٤٧٢٣:٤٠:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣١:٤١١٢:١٨:٥٤١٨:٠٦:٣٢١٨:٢٣:٢٦٢٣:٣٩:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٠:٣٨١٢:١٨:٤٢١٨:٠٧:١٢١٨:٢٤:٠٤٢٣:٣٩:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٢٩:٣٤١٢:١٨:٣٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٤:٤٢٢٣:٣٩:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٢٨:٣٠١٢:١٨:١٧١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٥:٢٠٢٣:٣٩:٢٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٧:٢٤١٢:١٨:٠٣١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٥:٥٧٢٣:٣٩:٠٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٦:١٩١٢:١٧:٤٩١٨:٠٩:٤٥١٨:٢٦:٣٥٢٣:٣٨:٥٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٥:١٣١٢:١٧:٣٥١٨:١٠:٢٣١٨:٢٧:١١٢٣:٣٨:٤٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٤:٠٦١٢:١٧:٢٠١٨:١١:٠٠١٨:٢٧:٤٨٢٣:٣٨:٢٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٢:٥٩١٢:١٧:٠٥١٨:١١:٣٧١٨:٢٨:٢٥٢٣:٣٨:١٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢١:٥١١٢:١٦:٤٩١٨:١٢:١٣١٨:٢٩:٠١٢٣:٣٧:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٠:٤٣١٢:١٦:٣٤١٨:١٢:٥٠١٨:٢٩:٣٧٢٣:٣٧:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:١٩:٣٥١٢:١٦:١٧١٨:١٣:٢٦١٨:٣٠:١٣٢٣:٣٧:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:١٨:٢٦١٢:١٦:٠١١٨:١٤:٠٢١٨:٣٠:٤٩٢٣:٣٧:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٧:١٧١٢:١٥:٤٤١٨:١٤:٣٨١٨:٣١:٢٤٢٣:٣٦:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٦:٠٨١٢:١٥:٢٨١٨:١٥:١٣١٨:٣٢:٠٠٢٣:٣٦:٢٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٢:١٥:١١١٨:١٥:٤٩١٨:٣٢:٣٥٢٣:٣٦:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٣:٤٩١٢:١٤:٥٣١٨:١٦:٢٤١٨:٣٣:١٠٢٣:٣٥:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٢:٣٩١٢:١٤:٣٦١٨:١٦:٥٩١٨:٣٣:٤٥٢٣:٣٥:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١١:٢٩١٢:١٤:١٨١٨:١٧:٣٤١٨:٣٤:٢٠٢٣:٣٥:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوشهر

بندر بوشهر دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات، شهری بندری و مرکز استان بوشهر از استان‌های جنوب غربی ایران است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر بوده‌است.

شهر بوشهر در ویکیپدیا

شهر بوشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوشهر بر روی نقشه

شهر بوشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوشهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بوشهر
زمان پخش اذان زنده به افق بوشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوشهر
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بوشهر دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بوشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو