جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بوشهر

بوشهر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بوشهر

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٣٩

پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
١٨ ذیحجه ١٤٤٢ قمری
٢٩ ژوئیه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوشهر (شهرستان بوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مرداد ٠٠ شهر بوشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر بوشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بوشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام جعفر صادق (ع)
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و ديدار برادران ايمانى به خدا نزديك شويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانشينان خود را نصب مى ‏كردند، چنين مى‏ كردند و به آن توصيه مى‏ فرمودند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوشهر

اوقات شرعی مرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئیه ٢١ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر بوشهر (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٣:٢٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٢١٠٠:٢٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٢:١٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٣:٥٦٠٠:٢٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥١:٠٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٣٢٠٠:٢٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٤٩:٥٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٤٨:٥٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٢٨:٤١١٩:٤٥:٤٣٠٠:٢٨:٢٦
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٢٨:١٠٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٨:١٦١٩:٢٩:١٦١٩:٤٦:١٩٠٠:٢٨:٠٥
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٦:٣٦١٣:٠٨:٠٠١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٦:٥٤٠٠:٢٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٥:٣٠١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٧:٣٠٠٠:٢٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٢١٠٦:٤٤:٢٤١٣:٠٧:٢٨١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٠٧٠٠:٢٧:٠٢
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٣:١٨١٣:٠٧:١٣١٩:٣١:٣٤١٩:٤٨:٤٣٠٠:٢٦:٤٢
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:١٩٠٠:٢٦:٢٢
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٢:٤٣١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢٦:٠٢
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٣٢٠٠:٢٥:٤٢
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٩:٠٢١٣:٠٦:١٥١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٠٩٠٠:٢٥:٢٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٦:٠١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٥:٠٣
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٥:٤٨١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٤:٤٤
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٤:٢٥
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:١٣:١١٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٤:٠٧
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٥:١١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:١٦٠٠:٢٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٤:٥٩١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٤:٥٤٠٠:٢٣:٣١
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٣:١٤
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٤:٣٨١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:١٠٠٠:٢٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٢:٤١
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٤:١٩١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٤:١٠١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٢:١٠
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٤:٠١١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢١:٥٥
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٣:٥٣١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢١:٤٠
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢١:٢٦
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر بوشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر بوشهر

محرم
ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بوشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ م شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بوشهر

اوت
ژوئیه ٢٠٢١ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بوشهر شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر بوشهر شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بوشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بوشهر

شهریور
مرداد ١٤٠٠ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٨:٥٩
٠٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٣:١٠٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٩:٠٧
٠٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٣:١٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٩:١٤
٠٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٩:٢١
٠٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٣:١٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٩:٢٨
٠٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:١٢١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٩:٣٤
٠٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٩:٣٩
٠٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٦:٢١١٣:١٣:٠٥١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٩:٤٤
٠٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٣:٠٢١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٩:٤٨
١٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:٣٠١٣:١٢:٥٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٩:٥٢
١١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:٠٤١٣:١٢:٥٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٩:٥٥
١٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٢:٤٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٩:٥٧
١٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٩:١٣١٣:١٢:٤٤١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٩:٥٩
١٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٢:٣٨١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٠٢٠٠:٣٠:٠٠
١٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٢:٣١١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:١٢٠٠:٣٠:٠١
١٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٢:٢٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٢١٠٠:٣٠:٠١
١٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٣٠١٣:١٢:١٧١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٢٩٠٠:٣٠:٠٠
١٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٢:٠٨١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٩:٥٩
١٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٢:٠٠١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٩:٥٧
٢٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٣:١٢١٣:١١:٥٠١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٩:٥٤
٢١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٣:٤٦١٣:١١:٤٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٩:٥١
٢٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٤:١٩١٣:١١:٣٠١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٩:٤٧
٢٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:١١:١٩٠٦:٣٤:٥٣١٣:١١:١٨١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٩:٤٣
٢٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٥:٢٦١٣:١١:٠٧١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٩:٣٨
٢٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٠:٥٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٩:٣٢
٢٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٠:٤٢١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٩:٢٥
٢٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٠:٢٨١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٩:١٩
٢٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٧:٣٧١٣:١٠:١٥١٩:٤٢:٢٧١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٩:١١
٢٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٠:٠٠١٩:٤١:٢٦١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٩:٠٣
٣٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٤٢١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٨:٥٤
٣١ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٧:٢٤٠٦:٣٩:١٤١٣:٠٩:٣٠١٩:٣٩:٢١١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوشهر

بندر بوشهر دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات، شهری بندری و مرکز استان بوشهر از استان‌های جنوب غربی ایران است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر بوده‌است.

شهر بوشهر در ویکیپدیا

شهر بوشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوشهر بر روی نقشه

شهر بوشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوشهر
اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر بوشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بوشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بوشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بوشهر ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بوشهر ماه رمضان ١ / ١٤٠١
افق شرعی مرداد ٠٠ / ١٤٠٠ بوشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوشهر ماه رمضان ١ / ١٤٠١

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو