جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بوشهر

بوشهر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بوشهر


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوشهر (شهرستان بوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر بوشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بوشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرمن كین
موفقیت كلید شادی نیست، شادی كلید موفقیت است؛ اگر آن چه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوشهر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بوشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٠٨٠٠:٢٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٤:١٥١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٢:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢١:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢١:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢١:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٣:٥١٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٠:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٠:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢١:٥٧١٣:٠٣:١٩١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٠:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢١:١١١٣:٠٣:١٥١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٠:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٣:١١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٩:٤١١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٩:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٨:١٧١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٩:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٣:٠١١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٩:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:١٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٥:٤١١٣:٠٢:٥٩١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٤:٣١١٣:٠٣:٠١١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١١٠٠:١٨:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٨٠٠:١٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٨:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١١:٥٨١٣:٠٣:١٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٨:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢١٠٦:١١:٣٢١٣:٠٣:٢١١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٨:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوشهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بوشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بوشهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بوشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٢:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٩:١١١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٢:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٢:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٣:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٣:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٣:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٠:٤٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٣:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:١١:٠٣١٣:١٠:١٥٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٤:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١١:٢٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٤:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:١١:٤٨١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٤:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٢:١١١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٤:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٣٦١٣:١١:٠١٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٥:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٣:٠١١٣:١١:١١٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٥:١٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١٣:٢٧١٣:١١:٢٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٥:٣١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٣:٥٣١٣:١١:٣٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٥:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:٤١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٦:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٤:٤٨١٣:١١:٥٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٦:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:١٧١٣:١١:٥٩٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٦:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٥:٤٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٦:٤١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:١٥١٣:١٢:١٥٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٦:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٦:٤٥١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٧:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٧:١٥١٣:١٢:٢٩٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٧:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٧:٤٦١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٧:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٨:١٧١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٧:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٨:٤٩١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٧:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٩:٢١١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٨:٠٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٩:٥٣١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٨:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٨:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٨:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٣٢١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بوشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوشهر شهر بوشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بوشهر

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. مرکز این استان بندر بوشهر می‌باشد

شهر بوشهر در ویکیپدیا

شهر بوشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوشهر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بوشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوشهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوشهر
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بوشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوشهر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بوشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو