جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بورالان

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بورالان

اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٣٠
غروب آفتاب: ١٨:٢٩:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٤٩:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٠:٠٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بورالان (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر بورالان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بورالان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بورالان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

یوهان اسمیت
پایه ی دوستی این است كه هرچه دادید، فراموش كنید و هرچه گرفتید، به یاد بسپارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بورالان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بورالان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بورالان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بورالان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بورالان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بورالان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٤٠٦:٥٤:٠٦١٣:٣١:٣٥٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٤٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٥٠٦:٥٢:٣٧١٣:٣١:٢٠٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٤٣:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٥١:٠٩١٣:٣١:٠٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٣٩٠٠:٤٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٩:٤٢١٣:٣٠:٥٣٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٤٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٩٠٦:٤٨:١٥١٣:٣٠:٤٠٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٤٢:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣١٠٦:٤٦:٤٩١٣:٣٠:٢٧٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٤١:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٤٥:٢٤١٣:٣٠:١٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٤١:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٤٤:٠٠١٣:٣٠:٠٣٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٤٠:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:١٠٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٩:٥٢٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٤٠:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٤١:١٥١٣:٢٩:٤١٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٤٠:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٩:٥٣١٣:٢٩:٣١٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٩:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣٨:٣٣١٣:٢٩:٢١٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤١:١١٠٠:٣٩:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٩:١١٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٢:١٥٠٠:٣٩:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٩:٠٢٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣٨:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٣٤:٣٨١٣:٢٨:٥٤٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٨:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٨:٤٦٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٣٨:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:١٦٠٦:٣٢:٠٧١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٧:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٣٠:٥٣١٣:٢٨:٣٢٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢٩:٤٠١٣:٢٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٣٧:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٨:٢٠٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٣٦:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٧:١٩١٣:٢٨:١٤٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠١٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٤٦٠٠:٣٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٨:٠٦٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:٤٩٠٠:٣٥:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٥١٠٠:٣٥:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٢٨:٠٠٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٥٤٠٠:٣٥:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٥:٥٦٠٠:٣٤:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:١٢٠٦:٢٠:٤٧١٣:٢٧:٥٦٢٠:٣٥:٤٠٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٤:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٧:٥٥٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٣٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٨:٤٨١٣:٢٧:٥٤٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بورالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بورالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بورالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بورالان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بورالان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بورالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بورالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بورالان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بورالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بورالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بورالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بورالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بورالان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بورالان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بورالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بورالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بورالان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بورالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بورالان شهر بورالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بورالان شهر بورالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بورالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بورالان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بورالان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بورالان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بورالان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بورالان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٥٠:٢١١٣:٣٤:٢٢٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٤٦:٢٢
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٥١:١٨١٣:٣٤:٠٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٤٦:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢١٠٦:٥٢:١٤١٣:٣٣:٥٠٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٤٦:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٥٣:١١١٣:٣٣:٣٣٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٤٦:٠٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٥٤:٠٧١٣:٣٣:١٦٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٣٢٠٠:٤٥:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٥٥:٠٣١٣:٣٢:٥٩٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٤٥:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥٦:٠٠١٣:٣٢:٤١٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٤٥:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٦:٥٦١٣:٣٢:٢٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٤٥:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٧:٥٢١٣:٣٢:٠٥٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٤٠٠:٤٥:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٨:٤٨١٣:٣١:٤٦٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٤٥:١٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٩:٤٣١٣:٣١:٢٧٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٤٥:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٧:٠٠:٣٩١٣:٣١:٠٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٤٤:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٧:٠١:٣٥١٣:٣٠:٤٨١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٧٠٠:٤٤:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٣٠٧:٠٢:٣١١٣:٣٠:٢٨١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:١٠٠٠:٤٤:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٥٠٧:٠٣:٢٧١٣:٣٠:٠٨١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:٤٤:١٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٦٠٧:٠٤:٢٢١٣:٢٩:٤٧١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٤٠٠:٤٤:٠٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٥:١٨١٣:٢٩:٢٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:١٥٠٠:٤٣:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٦:١٤١٣:٢٩:٠٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٣٦٠٠:٤٣:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٧:٠٩١٣:٢٨:٤٥١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٤٣:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٨:٠٥١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:٤٣:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٩:٠١١٣:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٤٢:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٩:٥٧١٣:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٤٢:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٩٠٧:١٠:٥٣١٣:٢٧:٢١١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٤٢:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٦٠٧:١١:٤٩١٣:٢٦:٥٩١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٤٢:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٣٠٧:١٢:٤٥١٣:٢٦:٣٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٠١٠٠:٤١:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٩٠٧:١٣:٤١١٣:٢٦:١٧١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٢١٠٠:٤١:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٤:٣٧١٣:٢٥:٥٥١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٤١٠٠:٤١:١٧
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٥:٣٣١٣:٢٥:٣٤١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٠٢٠٠:٤١:٠٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٦:٣٠١٣:٢٥:١٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٢٢٠٠:٤٠:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:١١٠٧:١٧:٢٦١٣:٢٤:٥١١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٠:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٨:٢٣١٢:٢٤:٣٠١٨:٢٩:٥٨١٨:٤٩:٠٣٢٣:٤٠:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بورالان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بورالان شهر بورالان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بورالان شهر بورالان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بورالان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بورالان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بورالان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بورالان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بورالان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بورالان

شهر بورالان بر روی نقشه

شهر بورالان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بورالان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بورالان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بورالان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بورالان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بورالان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بورالان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بورالان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بورالان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بورالان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بورالان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بورالان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بورالان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بورالان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بورالان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بورالان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بورالان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بورالان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بورالان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بورالان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو