جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بودجان

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بودجان


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بودجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای بودجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بودجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بودجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ریورس
پیش از اینكه با یك نفر احساس راحتی بكنی، مجبوری بارها بخندی و گریه كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بودجان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بودجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بودجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بودجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بودجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بودجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠١:٢٤١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:١٥١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١١٠٠:١٧:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٦:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٥:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:١٣١٣:٠٠:١٩١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٣١١٣:٠٠:١١١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٥:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:١١:٤٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٥:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٤:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٠:٠١١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٤:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٤:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢١٠٠:١٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٤:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٣:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٠:٠١١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:١٦٠٠:١٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٥٩٠٠:١٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٠:١٢١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٣:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بودجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بودجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بودجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بودجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بودجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بودجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بودجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بودجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بودجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بودجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بودجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بودجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بودجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بودجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بودجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بودجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بودجان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٣:٠٧١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٣:٤٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٤٥١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:٥٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٢٣١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٤:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٤٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٤:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٦:١٨١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٤:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٦:٥٧١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٤:٣٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٧:٣٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٤:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:١٥١٣:١٠:٠٤٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٤:٥١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٥٥١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٤:٥٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٥:٠١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٥:٠٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٥:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٥:١١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٥:١٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٥:١٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٩:٢١١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٥:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٩:١٣١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٥:١٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٥٠٠:٢٥:١٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٨:٥٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٥:١٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٥:١١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٥:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٥:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٨:٠٣١٣:٠٨:١٢١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٥:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٢٤:٥٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٤:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٧:٢١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٤:٤٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:١٥١٣:٠٧:٠٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٤:٣٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:١٩٠٠:٢٤:٢٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٢:٣١١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٤:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بودجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بودجان روستای بودجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بودجان روستای بودجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بودجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بودجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بودجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بودجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بودجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بودجان

روستای بودجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بودجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بودجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بودجان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بودجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بودجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بودجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بودجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بودجان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بودجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بودجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بودجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بودجان دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بودجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بودجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بودجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بودجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بودجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو