جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بودجان

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بودجان


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢٨

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بودجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای بودجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بودجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بودجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

حضرت محمد (ص)
كسی نمی‌میرد، مگر این كه (باید) ‌به خداوند، گمان خوب داشته باشد. (یعنی خداوند در بعد از مرگ، با عدالت كامل، رفتار می‌كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای بودجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بودجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بودجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بودجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بودجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بودجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢١:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٢١:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٣:٢٥١٩:٥١:١٢٠٠:٢١:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٣:١٢١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٠:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٢:٤٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٠:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٢:٣٢١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٠٦٠٠:١٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٩:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٧:١٣١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٤٠٠:١٩:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٦:٠٨١٣:٠١:٥٧١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٨٠٠:١٨:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠١:٤٦١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٨:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٠١١٣:٠١:٣٥١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٨:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٧:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢١:٥٨١٣:٠١:١٦١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:١٤٠٠:١٧:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٧:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٧:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٠:٥١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٦:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٦:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٠:١٩١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:١٢٠٠:١٥:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٠:١٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:١١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٥:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:٠٥١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٠:١٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بودجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بودجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بودجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بودجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بودجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بودجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بودجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بودجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بودجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بودجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بودجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بودجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بودجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بودجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بودجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بودجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بودجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٣:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٤٨٠٠:١٣:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٠:٣١١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:١٠٠٠:١٣:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٣:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٣:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٠:٥١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٣:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٣:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٣:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٩:١٧١٣:٠١:١٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٣:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٣:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٣:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٣:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٨:١٦١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٣:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٣:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٣:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٣:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٤:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٤:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٢:٥٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٤:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٤:٢٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٤:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٤:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٠٣٠٠:١٤:٥٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٣:٥٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٥:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٤:١٢٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٥:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٤:٢٥٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٠٥٠٠:١٥:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٤:٣٨٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٥:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٤:٥١٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٥:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٦:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٥:١٨٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بودجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بودجان روستای بودجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بودجان روستای بودجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بودجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بودجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بودجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بودجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بودجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بودجان

روستای بودجان بر روی نقشه

روستای بودجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بودجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بودجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بودجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بودجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بودجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بودجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بودجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بودجان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بودجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بودجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بودجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بودجان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بودجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بودجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بودجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بودجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بودجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو