جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بوتنگ

عسلویه | عسلویه | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بوتنگ


اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٢٥
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠١

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
١٥ شوال ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوتنگ (شهرستان عسلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ خرداد ٩٨ روستای بوتنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بوتنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوتنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

درگذشت دکتر علی شریعتی (1356 هـ ش)

افلاطون
بزرگترین خطای پزشكان این است كه صرفاً به مداوای جسم بیمار اقدام می كنند، بدون اینكه لحظه ای هم به فكر در مان روح برآیند. در حالی كه جسم و فكر با هم هستند و نمی توان آنها را از هم تفكیك كرد و به طور جداگانه درمان نمود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوتنگ

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوتنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوتنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بوتنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوتنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوتنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:١٨٠٠:١٥:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٠٩١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٥:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٦:٣١١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٥:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢١:٢٧١٢:٥٦:٢٣١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٠٦٠٠:١٥:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٠:٣٧١٢:٥٦:١٥١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٤:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٦:٠٨١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:١٨٠٠:١٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٦:٠١١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٥٠٠:١٤:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٨:١٤١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٣١٠٠:١٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٣:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٣:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٢١٠٠:١٣:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:١٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٦:١٦١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٣:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٣:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٣:٥٤١٢:٥٥:٢٩١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:١١٠٠:١٣:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:١٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٢:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٢:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١١:٢٤١٢:٥٥:٢٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:١٥٠٠:١٢:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٠:١٦١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٨:٥٢٠٠:١٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٢:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٢:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:١٧٠٠:١٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:٤١١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١١:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٥:٥٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١١:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوتنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوتنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوتنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوتنگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بوتنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوتنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوتنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بوتنگ

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بوتنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوتنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بوتنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوتنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوتنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوتنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بوتنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوتنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوتنگ

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١١:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٥:٤٦١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:١٢٠٠:١١:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٥:٥١١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١١:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١١:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١١:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٦:١٠١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١١:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٦:١٧١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٢:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٢:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٢:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٦:٤١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٢:١١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٢:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٢:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٧:٠٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٢:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٣:٤٠١٢:٥٧:١٩١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٢:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:١٢٠٠:١٢:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٧:٤١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٢:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٠٨٠٠:١٢:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٣٤٠٠:١٣:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٨:١٥١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٣:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٨:٢٦١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٣:٢٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٣:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:١٢٠٠:١٣:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٩:٠٣١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٣:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٩:١٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٥٠٠:١٤:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٤:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٤:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٥:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٥:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بوتنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوتنگ روستای بوتنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بوتنگ روستای بوتنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوتنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوتنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بوتنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوتنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوتنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوتنگ

روستای بوتنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوتنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوتنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوتنگ
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بوتنگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای بوتنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوتنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوتنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوتنگ رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بوتنگ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوتنگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوتنگ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بوتنگ دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بوتنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوتنگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوتنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوتنگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوتنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو