جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بوانه

سورسور | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز بوانه

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٢٠

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوانه (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای بوانه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بوانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بوانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
اندرز من به زوجهای جوان این است كه به هنگام شادی، همگام با یكدیگر نغمه ساز كنید و پای بكوبید و شادمان باشید، اما امان دهید كه هر یك در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها؛ چون تارهای عود كه تنهایند هر كدام، اما به كار یك ترانه ی واحد در ارتعاش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوانه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوانه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوانه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بوانه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوانه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بوانه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥١:٤٤١٣:٢٢:٢٦١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٠٧٠٠:٣٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٨٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٢:١١١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٧٠٠:٣٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٩:١٠١٣:٢١:٥٧١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٧:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢١:٤٣١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢١:٣٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٥:٢٥١٣:٢١:١٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٦:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٤:١١١٣:٢١:٠٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣٦:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:٥٨١٣:٢٠:٥٢١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤١:٤٦١٣:٢٠:٤٠٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٧٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٥:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٠:١٨٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٥:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٤:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٤:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٥:٥٩١٣:١٩:٤٨٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣٤:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٤:٥٢١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٣:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٣:٤٧١٣:١٩:٣٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٣:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٩:٢٢٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣١:٣٩١٣:١٩:١٥٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٢:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣٢:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٨:٥٦٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٨:٥١٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣١:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٨:٤٧٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣١:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٨:٤٣٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣١:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٨:٣٩٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣١:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٨:٣٦٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣١:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٨:٣٤٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:٣٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٢:٠٨١٣:١٨:٣٣٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢١:١٨١٣:١٨:٣٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوانه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بوانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بوانه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بوانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بوانه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بوانه روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بوانه روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوانه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بوانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بوانه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٩:٠١١٣:٢٤:٠٣٢٠:٣٩:٠٥٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣١:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٩:١٥١٣:٢٤:١٦٢٠:٣٩:١٦٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٢:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:١٩٠٠:٣٢:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٩:٤٧١٣:٢٤:٤٢٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٢:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٤:٥٥٢٠:٣٩:٤٠٢١:٠٠:٣٣٠٠:٣٢:٤٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:١٠:٢٥١٣:٢٥:٠٧٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣٣:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:١٠:٤٦١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠٠:٤٠٠٠:٣٣:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:١١:٠٨١٣:٢٥:٣٢٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠٠:٤١٠٠:٣٣:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:١١:٣١١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠٠:٤٠٠٠:٣٣:٥١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١١:٥٥١٣:٢٥:٥٦٢٠:٣٩:٤٩٢١:٠٠:٣٧٠٠:٣٤:٠٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١٢:٢١١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠٠:٣٢٠٠:٣٤:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٦:١٩٢٠:٣٩:٤٠٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٤:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٣:١٥١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠٠:١٨٠٠:٣٤:٥٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٢٦:٤٠٢٠:٣٩:٢٥٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٥:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:١٤:١٣١٣:٢٦:٥١٢٠:٣٩:١٥٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٥:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٧:٠٠٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٣٥:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٥:١٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٨:٥٠٢٠:٥٩:٢٨٠٠:٣٦:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:١٥:٤٩١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٩:١١٠٠:٣٦:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٦:٢٢١٣:٢٧:٢٨٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٨:٥٢٠٠:٣٦:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٦:٥٦١٣:٢٧:٣٦٢٠:٣٨:٠٠٢٠:٥٨:٣٢٠٠:٣٦:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٣٧:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٨:٠٨١٣:٢٧:٥٢٢٠:٣٧:١٨٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٣٧:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٧:٥٩٢٠:٣٦:٥٥٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٣٧:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٩:٢٢١٣:٢٨:٠٥٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٧:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٨:١١٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٣٨:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٥:٥٢٠٠:٣٨:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:٢١:١٩١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٥:٠٥٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٣٨:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢١:٥٩١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٣٨:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢٨:٣١٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣٩:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٣:٢١١٣:٢٨:٣٤٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٩:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٨:٣٧٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٢:٥٤٠٠:٣٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بوانه روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بوانه روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوانه

روستای بوانه بر روی نقشه

روستای بوانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوانه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بوانه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بوانه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بوانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بوانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بوانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوانه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوانه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوانه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بوانه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوانه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بوانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوانه
افق شرعی امروز فردا بوانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو