جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بوانه

سورسور | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز بوانه


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٢٥:١٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بوانه (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای بوانه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بوانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك تِیلر
زندگی، كوتاهتر از آن است كه حتی دمی از آن را با غم و غصه بگذرانید؛ پس همیشه شاد باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بوانه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بوانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بوانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بوانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٦:٥١١٣:١٩:٥٦٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٩:٣٨٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣٣:٣٢١٣:١٩:٣٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٩:٢٢٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣١:٢٥١٣:١٩:١٥٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٩:٢١١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٣٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٨:٥٦٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٢:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٨:٥١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:١٠٠٠:٣١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٨:٤٧٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٠١٠٠:٣١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٨:٤٣٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣١:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٨:٣٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٨:٣٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٠:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٨:٣٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:٥٦١٣:١٨:٣٣٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢١:٠٧١٣:١٨:٣١٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٠:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٢٠:١٨١٣:١٨:٣١٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٣٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:٣١١٣:١٨:٣١٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٠:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٨:٤٦١٣:١٨:٣٢٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢٩:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٨:٠٢١٣:١٨:٣٣٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٢٩:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٧:١٩١٣:١٨:٣٥٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٩:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٦:٣٨١٣:١٨:٣٧٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٩:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٥:٥٨١٣:١٨:٤٠٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٤٨٠٠:٢٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٥:٢٠١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٢٩:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٤:٤٣١٣:١٨:٤٨٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٢٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١١٠٦:١٤:٠٨١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٣:٣٤١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٣:٠٢١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤١٠٠:٢٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوانه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بوانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بوانه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بوانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بوانه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠٢:٣٢١٢:٠٨:٠٩١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٥٢٢٣:٢٥:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٨:٢٥١٧:١٣:٠٤١٧:٣٢:٢٩٢٣:٢٥:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٨:٤٢١٧:١٢:٤١١٧:٣٢:٠٩٢٣:٢٥:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٥:٢٣١٢:٠٩:٠٠١٧:١٢:٢٠١٧:٣١:٥٠٢٣:٢٥:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٦:٢٠١٢:٠٩:١٨١٧:١٢:٠١١٧:٣١:٣٣٢٣:٢٥:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٧:١٦١٢:٠٩:٣٧١٧:١١:٤٤١٧:٣١:١٨٢٣:٢٦:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٨:١١١٢:٠٩:٥٧١٧:١١:٢٨١٧:٣١:٠٥٢٣:٢٦:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٩:٠٦١٢:١٠:١٨١٧:١١:١٥١٧:٣٠:٥٤٢٣:٢٦:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:١٠:٠١١٢:١٠:٣٩١٧:١١:٠٤١٧:٣٠:٤٤٢٣:٢٧:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:١٠:٥٥١٢:١١:٠١١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٣٧٢٣:٢٧:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥١٠٧:١١:٤٨١٢:١١:٢٤١٧:١٠:٤٧١٧:٣٠:٣١٢٣:٢٧:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٢:٤١١٢:١١:٤٧١٧:١٠:٤١١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٨:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٣:٣٣١٢:١٢:١١١٧:١٠:٣٨١٧:٣٠:٢٥٢٣:٢٨:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:١٤:٢٤١٢:١٢:٣٥١٧:١٠:٣٦١٧:٣٠:٢٥٢٣:٢٨:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٣٠٧:١٥:١٤١٢:١٣:٠٠١٧:١٠:٣٦١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٩:٠٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٦:٠٣١٢:١٣:٢٥١٧:١٠:٣٨١٧:٣٠:٣١٢٣:٢٩:٢٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٦:٥١١٢:١٣:٥١١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:٣٦٢٣:٢٩:٥٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٧:٣٩١٢:١٤:١٨١٧:١٠:٤٨١٧:٣٠:٤٣٢٣:٣٠:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٨:٢٥١٢:١٤:٤٤١٧:١٠:٥٦١٧:٣٠:٥٣٢٣:٣٠:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٩:١٠١٢:١٥:١٢١٧:١١:٠٦١٧:٣١:٠٤٢٣:٣١:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٩:٥٤١٢:١٥:٣٩١٧:١١:١٨١٧:٣١:١٦٢٣:٣١:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٦٠٧:٢٠:٣٧١٢:١٦:٠٧١٧:١١:٣١١٧:٣١:٣١٢٣:٣١:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٥٠٧:٢١:١٩١٢:١٦:٣٥١٧:١١:٤٧١٧:٣١:٤٧٢٣:٣٢:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٢٠٧:٢٢:٠٠١٢:١٧:٠٤١٧:١٢:٠٤١٧:٣٢:٠٥٢٣:٣٢:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٩٠٧:٢٢:٣٩١٢:١٧:٣٣١٧:١٢:٢٣١٧:٣٢:٢٥٢٣:٣٣:١٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٣:١٧١٢:١٨:٠٢١٧:١٢:٤٤١٧:٣٢:٤٧٢٣:٣٣:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢٣:٥٣١٢:١٨:٣١١٧:١٣:٠٧١٧:٣٣:١٠٢٣:٣٤:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٤:٢٨١٢:١٩:٠١١٧:١٣:٣٢١٧:٣٣:٣٥٢٣:٣٤:٤٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٥:٠٢١٢:١٩:٣١١٧:١٣:٥٨١٧:٣٤:٠١٢٣:٣٥:١٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٥:٣٤١٢:٢٠:٠١١٧:١٤:٢٦١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بوانه روستای بوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بوانه روستای بوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بوانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بوانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بوانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بوانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بوانه

روستای بوانه بر روی نقشه

روستای بوانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بوانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بوانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بوانه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بوانه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بوانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بوانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بوانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بوانه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بوانه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوانه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بوانه
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوانه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بوانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بوانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو