جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوانات


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٣٢
اذان مغرب: ١٧:١٥:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٥١

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

آنتوان دوسنت اگزوپری
محاكمه كردن خود از محاكمه كردن دیگران خیلی مشكلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بكنی، معلوم می شود یك فرزانه تمام عیاری.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوانات

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوانات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بوانات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوانات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٥٣٠٠:١١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٣:١٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٦٠٠:١٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٩:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٢:٤١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١١:٤٦١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٩:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٩:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٠:٠١١٢:٥٢:١٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٨:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٨:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٨:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٨:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥١:٥٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٧:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٥١:٥٣١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٥٠١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٧:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥١:٤٨١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٤٧١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٧:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:٤١١٢:٥١:٤٧١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:٤٨١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٦:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٥١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥١:٥٣١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٦:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥١:٥٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٦:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٦:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوانات

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بوانات

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بوانات

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣١:٤٣١١:٤٣:١٣١٦:٥٤:٣٠١٧:١٣:٠١٢٣:٠١:٥٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٢:٣٢١١:٤٣:٣٤١٦:٥٤:٢٣١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٢:١٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٣:٢١١١:٤٣:٥٥١٦:٥٤:١٧١٧:١٢:٥١٢٣:٠٢:٣١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٤:١٠١١:٤٤:١٧١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٢:٥٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٤:٥٨١١:٤٤:٣٩١٦:٥٤:١٠١٧:١٢:٤٨٢٣:٠٣:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٥:٠٣١٦:٥٤:٠٩١٧:١٢:٤٨٢٣:٠٣:٣٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٦:٣٣١١:٤٥:٢٦١٦:٥٤:١٠١٧:١٢:٥١٢٣:٠٣:٥١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٧:٢٠١١:٤٥:٥١١٦:٥٤:١٣١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٤:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٨:٠٥١١:٤٦:١٦١٦:٥٤:١٧١٧:١٣:٠٠٢٣:٠٤:٣٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٨:٥١١١:٤٦:٤١١٦:٥٤:٢٣١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٤:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٤٧:٠٧١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:١٧٢٣:٠٥:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٠:١٩١١:٤٧:٣٣١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٢٧٢٣:٠٥:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤١:٠٢١١:٤٨:٠٠١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٣٩٢٣:٠٦:١٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤١:٤٤١١:٤٨:٢٧١٦:٥٥:٠٤١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٦:٣٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٨:٥٥١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٨٢٣:٠٧:٠٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:٠٦١١:٤٩:٢٣١٦:٥٥:٣٤١٧:١٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٩:٥١١٦:٥٥:٥٢١٧:١٤:٤٣٢٣:٠٧:٥٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٢٤١١:٥٠:٢٠١٦:٥٦:١١١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٨:٢٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٥:٠٢١١:٥٠:٤٩١٦:٥٦:٣٢١٧:١٥:٢٥٢٣:٠٨:٥١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٣٨١١:٥١:١٨١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:٤٧٢٣:٠٩:٢٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٦:١٤١١:٥١:٤٧١٦:٥٧:١٨١٧:١٦:١٢٢٣:٠٩:٤٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٦:٤٨١١:٥٢:١٧١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٣٧٢٣:١٠:١٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٢١١١:٥٢:٤٦١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:٠٤٢٣:١٠:٤٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٧:٥٣١١:٥٣:١٦١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٣٣٢٣:١١:١٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٨:٢٤١١:٥٣:٤٦١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:٠٣٢٣:١١:٤٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٨:٥٣١١:٥٤:١٦١٦:٥٩:٤٠١٧:١٨:٣٤٢٣:١٢:١٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٤٩:٢١١١:٥٤:٤٦١٧:٠٠:١٢١٧:١٩:٠٦٢٣:١٢:٤٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٩:٤٨١١:٥٥:١٦١٧:٠٠:٤٦١٧:١٩:٤٠٢٣:١٣:١٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٠:١٣١١:٥٥:٤٦١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:١٤٢٣:١٣:٤٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٣٧١١:٥٦:١٦١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٦:٤٢١١:٤١:٢٥١٦:٥٥:٥٣١٧:١٤:١٢٢٣:٠٠:٢٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٧:٣٢١١:٤١:٤١١٦:٥٥:٣٥١٧:١٣:٥٦٢٣:٠٠:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٨:٢٣١١:٤١:٥٨١٦:٥٥:١٨١٧:١٣:٤٢٢٣:٠٠:٥٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٩:١٣١١:٤٢:١٥١٦:٥٥:٠٤١٧:١٣:٢٩٢٣:٠١:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:٠٣١١:٤٢:٣٤١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:١٨٢٣:٠١:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٠:٥٣١١:٤٢:٥٣١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٠٩٢٣:٠١:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣١:٤٣١١:٤٣:١٣١٦:٥٤:٣٠١٧:١٣:٠١٢٣:٠١:٥٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٢:٣٢١١:٤٣:٣٤١٦:٥٤:٢٣١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٢:١٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٣:٢١١١:٤٣:٥٥١٦:٥٤:١٧١٧:١٢:٥١٢٣:٠٢:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٤:١٠١١:٤٤:١٧١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٢:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٤:٥٨١١:٤٤:٣٩١٦:٥٤:١٠١٧:١٢:٤٨٢٣:٠٣:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٥:٠٣١٦:٥٤:٠٩١٧:١٢:٤٨٢٣:٠٣:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٦:٣٣١١:٤٥:٢٦١٦:٥٤:١٠١٧:١٢:٥١٢٣:٠٣:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٧:٢٠١١:٤٥:٥١١٦:٥٤:١٣١٧:١٢:٥٥٢٣:٠٤:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٨:٠٥١١:٤٦:١٦١٦:٥٤:١٧١٧:١٣:٠٠٢٣:٠٤:٣٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٨:٥١١١:٤٦:٤١١٦:٥٤:٢٣١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٤:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٤٧:٠٧١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:١٧٢٣:٠٥:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٠:١٩١١:٤٧:٣٣١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٢٧٢٣:٠٥:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤١:٠٢١١:٤٨:٠٠١٦:٥٤:٥١١٧:١٣:٣٩٢٣:٠٦:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤١:٤٤١١:٤٨:٢٧١٦:٥٥:٠٤١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٦:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٨:٥٥١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٨٢٣:٠٧:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٣:٠٦١١:٤٩:٢٣١٦:٥٥:٣٤١٧:١٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٩:٥١١٦:٥٥:٥٢١٧:١٤:٤٣٢٣:٠٧:٥٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٢٤١١:٥٠:٢٠١٦:٥٦:١١١٧:١٥:٠٣٢٣:٠٨:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٥:٠٢١١:٥٠:٤٩١٦:٥٦:٣٢١٧:١٥:٢٥٢٣:٠٨:٥١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٣٨١١:٥١:١٨١٦:٥٦:٥٤١٧:١٥:٤٧٢٣:٠٩:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٦:١٤١١:٥١:٤٧١٦:٥٧:١٨١٧:١٦:١٢٢٣:٠٩:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٦:٤٨١١:٥٢:١٧١٦:٥٧:٤٤١٧:١٦:٣٧٢٣:١٠:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٢١١١:٥٢:٤٦١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:٠٤٢٣:١٠:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٧:٥٣١١:٥٣:١٦١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٣٣٢٣:١١:١٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوانات

شهر بوانات مرکز شهرستان بوانات است جمعیت این شهر نزدیک به ۱۵۰۰۰ نفر می‌باشد. آب و هوای آن سرد مدیترانه ای است. شغل اصلی و عمده مردم این منطقه کشاورزی و باغ‌داری است.

شهر بوانات در ویکیپدیا

شهر بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوانات بر روی نقشه

شهر بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوانات
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوانات رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بوانات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوانات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بوانات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوانات
زمان پخش اذان زنده به افق بوانات
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوانات
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بوانات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوانات دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو