جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوانات


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٤:٠٠
اذان مغرب: ١٩:١١:٠١
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٥

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام علی (ع)
هر كس "نمی‌دانم" را ترك كند، در هلاكت‌گاه‌ها سقوط می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوانات

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوانات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بوانات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوانات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٣:١٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٦٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٠:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٢:٤١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١١:٤٦١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٩:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٠:٠١١٢:٥٢:١٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٨:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٨:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٨:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥١:٥٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٧:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٥١:٥٣١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٧:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٥٠١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥١:٤٨١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٤٧١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٧:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:٤١١٢:٥١:٤٧١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:٤٨١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٦:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٥١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥١:٥٣١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥١:٥٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٢:١٩١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٦:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوانات

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بوانات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بوانات

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٨:١٠١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٦:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٦:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٧:٤٣١٢:٥٧:٣٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٧٠٠:١٦:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٨:١٨١٢:٥٧:٢١١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٧٠٠:١٦:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٨:٥٣١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١٧٠٠:١٦:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:٢٧١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٠٦٠٠:١٥:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٠:٠١١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٥٤٠٠:١٥:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥٦:١١١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٥:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣١:٠٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٣٠٠٠:١٥:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٥:٣٤١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:١٧٠٠:١٤:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٢:١٧١٢:٥٥:١٥١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٤:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٢:٥١١٢:٥٤:٥٦١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:٤٩٠٠:١٤:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٣:٢٤١٢:٥٤:٣٦١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٣٥٠٠:١٤:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٣:٥٨١٢:٥٤:١٦١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٢١٠٠:١٣:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٣:٥٦١٩:١٢:٥٣١٩:٣٠:٠٦٠٠:١٣:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٣:٣٦١٩:١١:٣٩١٩:٢٨:٥٠٠٠:١٣:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٣:١٥١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:٣٥٠٠:١٣:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٦:١١١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:١٩٠٠:١٢:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٦:٤٤١٢:٥٢:٣٤١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٢:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٣٧:١٧١٢:٥٢:١٢١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٣:٤٧٠٠:١٢:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٣٧:٥٠١٢:٥١:٥١١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٣٨:٢٣١٢:٥١:٣٠١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:١٤٠٠:١١:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥١:٠٨١٩:٠٢:٥٣١٩:١٩:٥٧٠٠:١١:٢٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٠١:٣٧١٩:١٨:٤١٠٠:١١:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٠:٢٦١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٢٤٠٠:١٠:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٠:٣٦١٢:٥٠:٠٤١٨:٥٩:٠٤١٩:١٦:٠٧٠٠:١٠:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤١:٠٩١٢:٤٩:٤٣١٨:٥٧:٤٨١٩:١٤:٥٠٠٠:١٠:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤١:٤٢١٢:٤٩:٢١١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٣٤٠٠:٠٩:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٢:١٥١٢:٤٩:٠٠١٨:٥٥:١٦١٩:١٢:١٧٠٠:٠٩:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٢:٤٩١٢:٤٨:٣٨١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠١٢٣:٣٩:١٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٣:٢٣١١:٤٨:١٧١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٤٤٢٣:٠٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوانات

شهرستان بوانات یکی از شهرستان‌های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بوانات است. جمعیت این شهرستان بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۰٬۴۱۸ تن بوده است

شهر بوانات در ویکیپدیا

شهر بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوانات
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوانات رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوانات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بوانات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بوانات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوانات دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوانات دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بوانات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوانات
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوانات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو