جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوانات


اذان صبح: ٠٤:١٨:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٠٦

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
چون برادر مؤمن تو به خانه‌ی تو بیاید مپرس كه امروز چیزی خورده‌ای ولیكن هر چه حاضر داری به نزد او بیاور كه جواد و جوانمرد آن است كه هر چه دارد حاضر سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوانات

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوانات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بوانات (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوانات ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٤:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٣٧٠٠:١٤:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٥:١٤١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:١٧٠٠:١٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٦:٠٣١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٥٧٠٠:١٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٣٨٠٠:١٣:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:١٨٠٠:١٢:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٤:٢١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٥٩٠٠:١٢:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٢:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٣:٥٦١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٢١٠٠:١١:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٩:٤١١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٠١٠٠:١١:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٣:٣٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٤٣٠٠:١١:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٢٤٠٠:١٠:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٦:٤١١٢:٥٣:١٤١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٠:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٣:٠٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٠:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٢٨٠٠:١٠:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٢:٤٧١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٩:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٩:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٣٠٦:١١:٥٨١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٩:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١١:٠٥١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٠:١٢١٢:٥٢:١٨١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٨:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٩:٢١١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٨:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٨:٣١١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٨:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٨:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥١:٥٩١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥١:٥٣١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥١:٥٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٣:١١١٢:٥١:٤٨١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوانات

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بوانات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بوانات

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوانات

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٦:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٦:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥٢:١٩١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٦:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٦:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٦:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٥:١١١٢:٥٢:٣٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٦:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٢:٤٧١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٦:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٦:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٦٠٠:٠٦:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٣:٥٩١٢:٥٣:١٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٥٠٠٠:٠٦:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٣:٢١١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:٠٦:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٦:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٦:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٠١٠٠:٠٦:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٣:٠١١٢:٥٤:٠١١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٣٢٠٠:٠٦:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٤:١٢١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٠٦:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٣٠٠٠:٠٧:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٢:٤٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٥٨٠٠:٠٧:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٢:٤٠١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:٠٧:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٥١٠٠:٠٧:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٢:٣٨١٢:٥٥:١٠١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:١٦٠٠:٠٧:٤٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٢:٣٩١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٣٩٠٠:٠٧:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٠٢٠٠:٠٨:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٢:٤٥١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٨:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٢:٥٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:٠٨:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٦:١٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٠٨:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٨:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٦:٣٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٣٨٠٠:٠٩:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٣:٢٤١٢:٥٦:٥٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٥٣٠٠:٠٩:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٣:٣٥١٢:٥٧:٠٦٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٠٩:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوانات شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بوانات شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بوانات

شهر بوانات مرکز شهرستان بوانات است جمعیت این شهر نزدیک به ۱۵۰۰۰ نفر می‌باشد. آب و هوای آن سرد مدیترانه ای است. شغل اصلی و عمده مردم این منطقه کشاورزی و باغ‌داری است.

شهر بوانات در ویکیپدیا

شهر بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوانات بر روی نقشه

شهر بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوانات
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوانات رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بوانات
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوانات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بوانات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوانات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوانات
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوانات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بوانات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوانات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو