جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بوانات

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بوانات


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٤١
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بوانات (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر بوانات)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بوانات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوانات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

تام ویلسون
خرد، همیشه با گذر زمان به دست نمی‌آید. گاهی زمان همچنان می‌گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بوانات

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بوانات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بوانات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بوانات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بوانات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٣:١٢١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٦٠٠:١٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٠:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٢:٤١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١١:٤٦١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٩:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٠:٠١١٢:٥٢:١٨١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٨:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٨:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٤٠٠:٠٨:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥١:٥٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥١:٥٥١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٧:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:١٠١٢:٥١:٥٣١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٥٠١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥١:٤٨١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٧:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٤٧١٩:٤١:٣٧٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:٤١١٢:٥١:٤٧١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٦:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:٤٨١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥١:٤٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٦:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٥١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥١:٥٣١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٦:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥١:٥٦١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٢:٠٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٦:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بوانات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بوانات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بوانات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بوانات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بوانات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٣:٥١١٢:٥٧:٢٢٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٠٩:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥٧:٣٥٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٠٩:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٠:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٨:٠١٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٠:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٨:١٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥٩٠٠:١٠:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٥:١٣١٢:٥٨:٢٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٠:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٨:٣٨٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:١١:٠٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥٨:٥١٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٠٠٠:١١:٢٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٩:٠٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:١١٠٠:١١:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٩:١٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:١١٠٠:١١:٥٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٩:٢٦٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٢:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٩:٣٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٢:٢٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٩:٤٨٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٢:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٩:٥٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٠:١٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:١٣:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٩:١١١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٣:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٣:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:١٢٠٠:١٣:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٤:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٤١٠٠:١٤:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠١:٣٩١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٤:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:١١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٤:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠١:١٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٥:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:١٥١٣:٠١:٢٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٥:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠١:٣٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٥:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٤:٢١١٣:٠١:٣٥١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٥:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠١:٤٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٥:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠١:٤٤١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٥:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠١:٤٨١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٦:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠١:٥١١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٦:٢١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:١٤١٣:٠١:٥٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٦:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بوانات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات شهر بوانات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بوانات شهر بوانات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بوانات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بوانات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بوانات

شهرستان بوانات یکی از شهرستان‌های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر بوانات است. جمعیت این شهرستان بر پایه سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۵۰٬۴۱۸ تن بوده است

شهر بوانات در ویکیپدیا

شهر بوانات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بوانات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بوانات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بوانات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بوانات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بوانات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بوانات
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بوانات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بوانات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بوانات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بوانات رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بوانات
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بوانات
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بوانات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بوانات دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بوانات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بوانات
زمان پخش اذان آنلاین به افق بوانات
زمان پخش اذان مستقیم به افق بوانات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بوانات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو