جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای به کنار

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز به کنار


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٠
اذان ظهر: ١١:٢٥:١٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:٢٠
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٤١:٥٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای به کنار (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای به کنار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای به کنار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای به کنار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین وبستر
به ناراحتی ها (حتی دندان درد) مانند تجربه ی جالبی می نگرم و از اینكه از تجربه ی تازه ای بیخبر نمانده ام، شادمانم. آسمان بالای سر من به هر رنگی باشد، من برای هر گونه سرنوشتی آماده ام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای به کنار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای به کنار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای به کنار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای به کنار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای به کنار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان به کنار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٦:١٧٢٣:٤٤:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٨:٢٠١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٤:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٨:١٠١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٣:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٨:٠١١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٤٠٢٣:٤٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٧:٥٢١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٣:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٧:٤٤١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٢:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٧:٣٦١٩:١٢:٢٣١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٢:١٩١٢:٢٧:٢٩١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٢٢٣:٤٢:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٣٠٥:٤١:٢٠١٢:٢٧:٢٢١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:٤٠٢٣:٤٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٧:١٦١٩:١٤:٣٩١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤١:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٧:١١١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:١٥٢٣:٤١:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٧:٠٥١٩:١٦:٠٩١٩:٣٥:٠٣٢٣:٤١:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٧:٠١١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:٥١٢٣:٤١:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٦:٥٧١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٣٩٢٣:٤٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٥:٥١١٢:٢٦:٥٣١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٢٦٢٣:٤٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٠٠١٢:٢٦:٥١١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٤:١٠١٢:٢٦:٤٨١٩:١٩:٥٣١٩:٣٩:٠١٢٣:٤٠:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٦:٤٧١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٠:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢٦:٤٦١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٣١:٥٠١٢:٢٦:٤٥١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٢٢٢٣:٣٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٦:٤٥١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٢:٠٩٢٣:٣٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٠:٢٣١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٥٥٢٣:٣٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٢٩:٤١١٢:٢٦:٤٧١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٤٢٢٣:٣٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٣٦٠٥:٢٩:٠١١٢:٢٦:٤٩١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٢٨٢٣:٣٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٢٨:٢٣١٢:٢٦:٥١١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٥:١٣٢٣:٣٩:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٢٧:٤٦١٢:٢٦:٥٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٥٨٢٣:٣٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٥٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٦:٥٨١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:٤٣٢٣:٣٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٦:٣٦١٢:٢٧:٠٢١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٧:٢٧٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٢٦:٠٣١٢:٢٧:٠٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:١١٢٣:٣٨:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢٧:١١١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:٥٥٢٣:٣٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای به کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای به کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای به کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان به کنار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای به کنار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای به کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای به کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای به کنار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٢:٤٦١١:١٨:١١١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٣٢٢٢:٣٥:٣٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٣:٣٩١١:١٨:٣١١٦:٢٣:١٠١٦:٤٢:٢٣٢٢:٣٥:٥٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٤:٣٢١١:١٨:٥٢١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٢:١٥٢٢:٣٦:٠٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٥:٢٤١١:١٩:١٤١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٦:٢٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٦:١٥١١:١٩:٣٧١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٦:٤٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٧:٠٦١١:٢٠:٠٠١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٧:٠٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٥٦١١:٢٠:٢٤١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٧:٢٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٨:٤٥١١:٢٠:٤٨١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٧:٤٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٩:٣٤١١:٢١:١٣١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٨:١٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:٢١١١:٢١:٣٨١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٨:٣٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٠٨١١:٢٢:٠٤١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٢:١٩٢٢:٣٨:٥٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢١:٥٤١١:٢٢:٣١١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٢٨٢٢:٣٩:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٢:٥٧١٦:٢٣:٠٨١٦:٤٢:٣٨٢٢:٣٩:٤٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١١:٢٣:٢٥١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٥٠٢٢:٤٠:١٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٣:٥٢١٦:٢٣:٣٢١٦:٤٣:٠٣٢٢:٤٠:٣٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٤٩١١:٢٤:٢٠١٦:٢٣:٤٦١٦:٤٣:١٩٢٢:٤١:٠٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٣٠١١:٢٤:٤٩١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤١:٣١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٦:١٠١١:٢٥:١٧١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٥٥٢٢:٤١:٥٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٤٨١١:٢٥:٤٦١٦:٢٤:٤٠١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٢٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٢٦١١:٢٦:١٥١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٢:٥٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٠٢١١:٢٦:٤٤١٦:٢٥:٢٥١٦:٤٥:٠٠٢٢:٤٣:٢٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:٣٧١١:٢٧:١٤١٦:٢٥:٥٠١٦:٤٥:٢٦٢٢:٤٣:٥١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:١٠١١:٢٧:٤٤١٦:٢٦:١٦١٦:٤٥:٥٢٢٢:٤٤:٢٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٩:٤٢١١:٢٨:١٤١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٦:٢١٢٢:٤٤:٤٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:١٣١١:٢٨:٤٣١٦:٢٧:١٤١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٥:١٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:٤٢١١:٢٩:١٣١٦:٢٧:٤٥١٦:٤٧:٢٢٢٢:٤٥:٤٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣١:١٠١١:٢٩:٤٣١٦:٢٨:١٨١٦:٤٧:٥٤٢٢:٤٦:١٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣١:٣٦١١:٣٠:١٣١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٨:٢٨٢٢:٤٦:٤٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٢:٠١١١:٣٠:٤٣١٦:٢٩:٢٨١٦:٤٩:٠٣٢٢:٤٧:١٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٢:٢٤١١:٣١:١٣١٦:٣٠:٠٥١٦:٤٩:٤٠٢٢:٤٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای به کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای به کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای به کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای به کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای به کنار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای به کنار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای به کنار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای به کنار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای به کنار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٧:٢١١١:١٦:٢٢١٦:٢٥:٠٧١٦:٤٤:٠٦٢٢:٣٤:٠٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٨:١٦١١:١٦:٣٩١٦:٢٤:٤٥١٦:٤٣:٤٦٢٢:٣٤:١٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٩:١١١١:١٦:٥٥١٦:٢٤:٢٤١٦:٤٣:٢٧٢٢:٣٤:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٠:٠٥١١:١٧:١٣١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٣:١١٢٢:٣٤:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٠:٥٩١١:١٧:٣١١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٢:٥٦٢٢:٣٥:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٥٣١١:١٧:٥١١٦:٢٣:٣٤١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٥:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٢:٤٦١١:١٨:١١١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٣٢٢٢:٣٥:٣٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٣:٣٩١١:١٨:٣١١٦:٢٣:١٠١٦:٤٢:٢٣٢٢:٣٥:٥٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٤:٣٢١١:١٨:٥٢١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٢:١٥٢٢:٣٦:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٥:٢٤١١:١٩:١٤١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٦:٢٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٦:١٥١١:١٩:٣٧١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٦:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٧:٠٦١١:٢٠:٠٠١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٧:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٧:٥٦١١:٢٠:٢٤١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٧:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٨:٤٥١١:٢٠:٤٨١٦:٢٢:٤١١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٧:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٩:٣٤١١:٢١:١٣١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٨:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٠:٢١١١:٢١:٣٨١٦:٢٢:٤٦١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٨:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٠٨١١:٢٢:٠٤١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٢:١٩٢٢:٣٨:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢١:٥٤١١:٢٢:٣١١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٢٨٢٢:٣٩:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٢:٥٧١٦:٢٣:٠٨١٦:٤٢:٣٨٢٢:٣٩:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١١:٢٣:٢٥١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٥٠٢٢:٤٠:١٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٤:٠٧١١:٢٣:٥٢١٦:٢٣:٣٢١٦:٤٣:٠٣٢٢:٤٠:٣٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٤٩١١:٢٤:٢٠١٦:٢٣:٤٦١٦:٤٣:١٩٢٢:٤١:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٣٠١١:٢٤:٤٩١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤١:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٦:١٠١١:٢٥:١٧١٦:٢٤:٢٠١٦:٤٣:٥٥٢٢:٤١:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٤٨١١:٢٥:٤٦١٦:٢٤:٤٠١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٧:٢٦١١:٢٦:١٥١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٢:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٠٢١١:٢٦:٤٤١٦:٢٥:٢٥١٦:٤٥:٠٠٢٢:٤٣:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٨:٣٧١١:٢٧:١٤١٦:٢٥:٥٠١٦:٤٥:٢٦٢٢:٤٣:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:١٠١١:٢٧:٤٤١٦:٢٦:١٦١٦:٤٥:٥٢٢٢:٤٤:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٩:٤٢١١:٢٨:١٤١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٦:٢١٢٢:٤٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای به کنار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای به کنار روستای به کنار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای به کنار روستای به کنار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای به کنار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای به کنار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای به کنار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای به کنار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای به کنار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای به کنار

روستای به کنار بر روی نقشه

روستای به کنار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای به کنار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای به کنار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای به کنار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای به کنار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای به کنار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای به کنار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای به کنار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای به کنار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ به کنار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق به کنار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق به کنار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق به کنار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ به کنار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ به کنار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق به کنار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق به کنار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای به کنار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو