جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهگرد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بهگرد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٧

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهگرد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای بهگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بهگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگموند فروید
تسلط بر طبیعت تنها شرط نیك بختی انسان نیست، چنان كه تنها هدف كوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهگرد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهگرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهگرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهگرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهگرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:١٣١٣:٠١:٤١١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٣:١٢١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٨:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٢:١١١٣:٠١:٢٢١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١١٠٠:١٧:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢١:١٢١٣:٠١:١٣١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٠:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:١٧:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٦:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٦:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٦:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٥:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٢:١٤١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٨٠٦:١١:٢٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٠:١٠١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٩:١١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:١٥٠٠:١٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٤:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٠:١٠١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٤:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٠:١٣١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٧٠٠:١٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٠:١٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤١٠٠:١٣:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهگرد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بهگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بهگرد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بهگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهگرد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٣:٤٤١٣:١٠:١٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:١٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٤:١٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٤:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:١٨٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٤:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:١٨٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٤:٤٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٦:٥٣١٣:١٠:١٧٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٤:٥٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:١٥٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٤:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:١١١٣:١٠:١٤٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٥:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٨:٤٩١٣:١٠:١١٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٥:٠٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٨١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:١٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٠:٠٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٥:١٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٠:٠٠١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٥:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٥:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٤٠٠٠:٢٥:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٥:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٥:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٥:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٣:٣٤٢٠:١١:٥٦٠٠:٢٥:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٩:١٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٥:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٩:٠٢١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٥:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٥:٢٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٢٥:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٨:٣١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٥:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٥:١٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٥:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٥:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٥:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٧:١٤١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٤:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٧:٠٠١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٤:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٥٥١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهگرد روستای بهگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهگرد روستای بهگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بهگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهگرد

روستای بهگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهگرد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بهگرد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بهگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بهگرد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهگرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهگرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهگرد
افق شرعی امروز فردا بهگرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهگرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهگرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو