جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهگرد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بهگرد


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهگرد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای بهگرد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بهگرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهگرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

ویلیام ماتیوس
تمركز، نخشتین شرط رسیدن به موفقیت است. تمركز یعنی هدایت تمام نیروها به یك نقطه؛ سپس به شكل مستقیم به سمت آن نقطه بروید و به اطراف منحرف نشوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهگرد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهگرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهگرد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهگرد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهگرد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهگرد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٣٦١٣:٠٤:٠١١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٣٧٠٠:٢٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٠٠٠:٢١:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٤:١٨١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٢٠٠:٢١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٣:١٩١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٤٥٠٠:٢١:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:١١٠٠:٢٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٦:٠١١٩:٥٣:٥٤٠٠:٢٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٢:٢٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٢:١٦١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٩:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠١:٥٣١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٨:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠١:٤٣١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٣١٠٠:١٨:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠١:٣٣١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:١٥٠٠:١٨:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠١:٢٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٧:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٢٥١٣:٠١:١٤١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٧:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٧:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١١٠٠:١٧:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٠:٥١١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٦:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٦:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:١٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٠:١٥١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١١:٣٧١٣:٠٠:١٢١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٠٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٤:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهگرد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بهگرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بهگرد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بهگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بهگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهگرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهگرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهگرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهگرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهگرد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤١٠٠:١٣:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٣:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٣:٤١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٣:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠١:١٩١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٣:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٣:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:١٩٠٠:١٣:٤٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٠:١٥١٣:٠١:١٤٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٣:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٣:٤٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٣١٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٠٨٠٠:١٣:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٣:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٣:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٤:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٤:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٤:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٤:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٤:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٤:٣٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:١١١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٤:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٤:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٤:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٥:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٥:١٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٤:٠٧٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٥:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٥:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٤:٤٦٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٦:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٥٩٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٦:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٥:١٢٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٥:٢٥٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهگرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهگرد روستای بهگرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهگرد روستای بهگرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهگرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهگرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهگرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهگرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهگرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهگرد

روستای بهگرد بر روی نقشه

روستای بهگرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهگرد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بهگرد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بهگرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهگرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهگرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهگرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهگرد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهگرد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهگرد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بهگرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهگرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بهگرد
افق شرعی امروز فردا بهگرد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهگرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو