جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بهنمیر

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بهنمیر


اذان صبح: ٠٥:١٦:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:١٤
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٤٤
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهنمیر (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر بهنمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بهنمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهنمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

ریچارد براتیگان
خیلی خوبه كه صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی كه دوست شون داری، در حالی كه دیگه دوست شون هم نداری.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهنمیر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهنمیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهنمیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بهنمیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهنمیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهنمیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٦:٥١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٠:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٦:٤١١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٩:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٦:١٥١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٨:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٦:٠٠١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٧:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٧:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٥:٤١١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٥:٣٦١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٥٢٠٠:٠٧:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٦:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠٦:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٦:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٥:٢١١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٦:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٥:١٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٥:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٩٠٥:٥٤:٥٧١٢:٥٥:١٨١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٢٠٠٠:٠٥:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٥:١٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٧:١٤٠٠:٠٥:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٣:١٢١٢:٥٥:١٦١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٨:٠٨٠٠:٠٥:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٥:١٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٩:٠١٠٠:٠٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢١٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٥:١٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٥٤٠٠:٠٤:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:١١٠٥:٥٠:٤٥١٢:٥٥:١٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٠٤:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٩:٥٩١٢:٥٥:٢٠٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٠٤:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٩:١٤١٢:٥٥:٢٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٢:٣١٠٠:٠٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٨:٣١١٢:٥٥:٢٥٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٠٤:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:١٣٠٠:٠٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٧:١١١٢:٥٥:٣٣٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٠٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٦:٣٢١٢:٥٥:٣٧٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٠٣:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٤٥:٥٦١٢:٥٥:٤٢٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٠٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهنمیر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بهنمیر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهنمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهنمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بهنمیر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:٠٤:٣٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٣٢٠٠:٢١:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٥٨١٣:٠٤:١٢١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢٠:٥٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٣٠١٣:٠٣:٥٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:١٨٠٠:٢٠:٢٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠٣:٣٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:١١٠٠:٢٠:٠٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٣:١٨١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٩:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٦:٠٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٩:٢١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٣٩١٣:٠٢:٤٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٥١٠٠:١٨:٥٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٢:٢٥١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤٤٠٠:١٨:٣٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٣٧٠٠:١٨:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٠:١٨١٣:٠١:٥٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٣١٠٠:١٧:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠١:٣٢١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٧:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٢٦١٣:٠١:١٥١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٨٠٠:١٧:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:١١٠٠:١٦:٣٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٦:١٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٥:٥٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٥٣٠٠:١٥:٢٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٥:٠٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٩:٣٨١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٤١٠٠:١٤:٤١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٩:٢٢١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٣٥٠٠:١٤:١٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٢٩٠٠:١٣:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٣:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١٩٠٠:١٣:١٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١٣٠٠:١٢:٤٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٨:١٢١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٢:٢٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٢:٠٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٨:١٧١٢:٥٧:٤٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٥٩٠٠:١١:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٧:٠١١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٥٤٠٠:١١:٢٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٤٩٠٠:١١:٠١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٤:٢٩١٢:٥٧:١٢١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٠:٤٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:١٥١٢:٥٧:٠١١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهنمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهنمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهنمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهنمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٢:١٧١٢:٠٦:١٨١٨:١٠:٥٤١٨:٢٩:١٣٢٣:٥٣:٢٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٠:٤٨١٣:٠٦:٠٠١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:٠٦٠٠:٢٣:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٩:٢٠١٣:٠٥:٤٢١٩:١٢:٤٠١٩:٣٠:٥٩٠٠:٢٢:٤١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:٥٢١٣:٠٥:٢٤١٩:١٣:٣٣١٩:٣١:٥٣٠٠:٢٢:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٦:٢٣١٣:٠٥:٠٦١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٥٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٤:٥٥١٣:٠٤:٤٨١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٣٩٠٠:٢١:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:٠٤:٣٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٤:٣٢٠٠:٢١:١٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥١:٥٨١٣:٠٤:١٢١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢٠:٥٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٣٠١٣:٠٣:٥٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:١٨٠٠:٢٠:٢٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٩:٠٢١٣:٠٣:٣٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:١١٠٠:٢٠:٠٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٧:٣٤١٣:٠٣:١٨١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٠٥٠٠:١٩:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٦:٠٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٥٨٠٠:١٩:٢١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١١٠٦:٤٤:٣٩١٣:٠٢:٤٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٥١٠٠:١٨:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٢:٢٥١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤٤٠٠:١٨:٣٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٤٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٣٧٠٠:١٨:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٦٠٦:٤٠:١٨١٣:٠١:٥٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٢:٣١٠٠:١٧:٤٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠١:٣٢١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٢٤٠٠:١٧:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٢٦١٣:٠١:١٥١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٨٠٠:١٧:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:١١٠٠:١٦:٣٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٠:٤٢١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٦:١٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٥:٥٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٥٣٠٠:١٥:٢٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٢٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٥:٠٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٨:٥٩١٢:٥٩:٣٨١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٩:٤١٠٠:١٤:٤١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٩:٢٢١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٣٥٠٠:١٤:١٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٢٩٠٠:١٣:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٣:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١٩٠٠:١٣:١٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١٣٠٠:١٢:٤٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٨:١٢١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠٨٠٠:١٢:٢٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بهنمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر شهر بهنمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهنمیر شهر بهنمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهنمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهنمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهنمیر

بهنمیر یکی از شهرهای استان مازندران، در شمال ایران بین دریایی مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد. این شهر در شهرستان بابلسر واقع شده‌است. این شهر ۲۳/۲۸۴ نفر جمعیت دارد

شهر بهنمیر در ویکیپدیا

شهر بهنمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهنمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهنمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهنمیر بر روی نقشه

شهر بهنمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهنمیر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بهنمیر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بهنمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهنمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهنمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهنمیر
افق شرعی امروز فردا بهنمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهنمیر
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بهنمیر دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بهنمیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهنمیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهنمیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهنمیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهنمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو