جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا

لیشتر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز بهمیارچک بزه پا


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٤٢
اذان مغرب: ١٨:١٧:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای بهمیارچک بزه پا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بهمیارچک بزه پا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
نشان همیشگی خرد، دیدن معجزه [=كاری شگفت‌انگیز] میان چیزهای مرسوم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهمیارچک بزه پا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهمیارچک بزه پا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهمیارچک بزه پا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهمیارچک بزه پا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٣:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٥:١٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٢:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:٢٢:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٢:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:٢٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢١:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢١:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٤:٢١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢١:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٤:١٥١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٠:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٠:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٠:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٠:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٩:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٩:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٣:٤٧١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٩:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:١٠١٣:٠٣:٤٦١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٣١٠٠:١٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٢٠٠:١٩:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:١٥٠٠:١٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:١١:٤٧١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١١:١٤١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:١٥٠٠:١٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٠:١٤١٣:٠٤:٠١١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٨:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٤:١٠١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:١٣٠٠:١٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهمیارچک بزه پا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بهمیارچک بزه پا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمیارچک بزه پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بهمیارچک بزه پا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٠:٥٨١٢:٢٠:٠٠١٧:٣٩:١٨١٧:٥٧:٢٢٢٣:٣٩:١٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٠:٣١١٢:٢٠:١٢١٧:٤٠:١١١٧:٥٨:١٢٢٣:٣٩:٣٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٠:٠١١٢:٢٠:٢٣١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:٠٣٢٣:٣٩:٤٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٨:٢٩٠٦:٥٩:٣٠١٢:٢٠:٣٤١٧:٤١:٥٦١٧:٥٩:٥٣٢٣:٤٠:٠٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣٨:٠٤٠٦:٥٨:٥٨١٢:٢٠:٤٣١٧:٤٢:٤٨١٨:٠٠:٤٣٢٣:٤٠:١٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٧:٣٨٠٦:٥٨:٢٤١٢:٢٠:٥٢١٧:٤٣:٤٠١٨:٠١:٣٣٢٣:٤٠:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٧:١٠٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢١:٠٠١٧:٤٤:٣٢١٨:٠٢:٢٣٢٣:٤٠:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٦:٤٠٠٦:٥٧:١٢١٢:٢١:٠٧١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٣:١٢٢٣:٤٠:٤٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٦:٣٤١٢:٢١:١٤١٧:٤٦:١٤١٨:٠٤:٠١٢٣:٤٠:٥٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٥:٣٧٠٦:٥٥:٥٤١٢:٢١:١٩١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٤:٥٠٢٣:٤١:٠٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٥:١٣١٢:٢١:٢٤١٧:٤٧:٥٦١٨:٠٥:٣٩٢٣:٤١:١٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٤:٣١١٢:٢١:٢٨١٧:٤٨:٤٦١٨:٠٦:٢٧٢٣:٤١:١٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٣:٤٧١٢:٢١:٣١١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٧:١٥٢٣:٤١:٢٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٣:٠٢١٢:٢١:٣٣١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٨:٠٣٢٣:٤١:٣٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٢:١٦١٢:٢١:٣٥١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:٥١٢٣:٤١:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥١:٢٩١٢:٢١:٣٦١٧:٥٢:٠٥١٨:٠٩:٣٨٢٣:٤١:٣٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٠:٤٠١٢:٢١:٣٦١٧:٥٢:٥٤١٨:١٠:٢٥٢٣:٤١:٤٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٢٦٠٦:٤٩:٥٠١٢:٢١:٣٥١٧:٥٣:٤٢١٨:١١:١٢٢٣:٤١:٤٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٤١٠٦:٤٨:٥٩١٢:٢١:٣٣١٧:٥٤:٣٠١٨:١١:٥٨٢٣:٤١:٤٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٨:٠٧١٢:٢١:٣١١٧:٥٥:١٨١٨:١٢:٤٤٢٣:٤١:٤٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٤٧:١٤١٢:٢١:٢٨١٧:٥٦:٠٥١٨:١٣:٣٠٢٣:٤١:٤٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٦:٢٠١٢:٢١:٢٥١٧:٥٦:٥٢١٨:١٤:١٥٢٣:٤١:٤١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٥:٢٥١٢:٢١:٢٠١٧:٥٧:٣٩١٨:١٥:٠٠٢٣:٤١:٣٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٤:٢٩١٢:٢١:١٥١٧:٥٨:٢٦١٨:١٥:٤٥٢٣:٤١:٣٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٣:٣٢١٢:٢١:١٠١٧:٥٩:١١١٨:١٦:٣٠٢٣:٤١:٣٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٢:٣٤١٢:٢١:٠٣١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:١٤٢٣:٤١:٢٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤١:٣٥١٢:٢٠:٥٦١٨:٠٠:٤٢١٨:١٧:٥٨٢٣:٤١:٢٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٠:٣٥١٢:٢٠:٤٩١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٤١٢٣:٤١:١٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٠٥٠٦:٣٩:٣٥١٢:٢٠:٤١١٨:٠٢:١٢١٨:١٩:٢٤٢٣:٤١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهمیارچک بزه پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمیارچک بزه پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٤٣:٣٢١٢:٢١:١٠١٧:٥٩:١١١٨:١٦:٣٠٢٣:٤١:٣٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٢:٣٤١٢:٢١:٠٣١٧:٥٩:٥٧١٨:١٧:١٤٢٣:٤١:٢٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤١:٣٥١٢:٢٠:٥٦١٨:٠٠:٤٢١٨:١٧:٥٨٢٣:٤١:٢٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٠:٣٥١٢:٢٠:٤٩١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٤١٢٣:٤١:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٣٩:٣٥١٢:٢٠:٤١١٨:٠٢:١٢١٨:١٩:٢٤٢٣:٤١:٠٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٨:٣٣١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٢:٥٦١٨:٢٠:٠٧٢٣:٤١:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٣٧:٣١١٢:٢٠:٢٢١٨:٠٣:٤٠١٨:٢٠:٥٠٢٣:٤٠:٥٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٦:٢٨١٢:٢٠:١٢١٨:٠٤:٢٣١٨:٢١:٣٢٢٣:٤٠:٤٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٥:٢٤١٢:٢٠:٠٢١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٢:١٤٢٣:٤٠:٣٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٤:١٩١٢:١٩:٥١١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٢:٥٥٢٣:٤٠:٢٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٣:١٤١٢:١٩:٣٩١٨:٠٦:٣١١٨:٢٣:٣٦٢٣:٤٠:١٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٢:٠٨١٢:١٩:٢٧١٨:٠٧:١٣١٨:٢٤:١٧٢٣:٤٠:٠٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣١:٠١١٢:١٩:١٥١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٤:٥٨٢٣:٣٩:٥٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٢٩:٥٤١٢:١٩:٠١١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٥:٣٨٢٣:٣٩:٣٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٢٨:٤٦١٢:١٨:٤٨١٨:٠٩:١٦١٨:٢٦:١٨٢٣:٣٩:٢٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٧:٣٨١٢:١٨:٣٤١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٦:٥٨٢٣:٣٩:١٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٦:٢٩١٢:١٨:٢٠١٨:١٠:٣٧١٨:٢٧:٣٨٢٣:٣٨:٥٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٥:٢٠١٢:١٨:٠٥١٨:١١:١٧١٨:٢٨:١٧٢٣:٣٨:٤١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٢٤:١٠١٢:١٧:٥٠١٨:١١:٥٦١٨:٢٨:٥٦٢٣:٣٨:٢٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٣:٠٠١٢:١٧:٣٤١٨:١٢:٣٥١٨:٢٩:٣٥٢٣:٣٨:١٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢١:٤٩١٢:١٧:١٨١٨:١٣:١٥١٨:٣٠:١٤٢٣:٣٧:٥٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٠:٣٨١٢:١٧:٠٢١٨:١٣:٥٣١٨:٣٠:٥٢٢٣:٣٧:٣٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:١٩:٢٧١٢:١٦:٤٦١٨:١٤:٣٢١٨:٣١:٣١٢٣:٣٧:١٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٨:١٥١٢:١٦:٢٩١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٠٩٢٣:٣٧:٠١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٧:٠٤١٢:١٦:١٢١٨:١٥:٤٩١٨:٣٢:٤٧٢٣:٣٦:٤٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٥:٥٢١٢:١٥:٥٥١٨:١٦:٢٧١٨:٣٣:٢٥٢٣:٣٦:٢٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٤:٣٩١٢:١٥:٣٨١٨:١٧:٠٥١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣٦:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٣:٢٧١٢:١٥:٢١١٨:١٧:٤٣١٨:٣٤:٤١٢٣:٣٥:٤٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٢:١٤١٢:١٥:٠٣١٨:١٨:٢٠١٨:٣٥:١٩٢٣:٣٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهمیارچک بزه پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهمیارچک بزه پا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهمیارچک بزه پا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهمیارچک بزه پا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهمیارچک بزه پا

روستای بهمیارچک بزه پا بر روی نقشه

روستای بهمیارچک بزه پا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهمیارچک بزه پا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهمیارچک بزه پا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهمیارچک بزه پا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهمیارچک بزه پا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهمیارچک بزه پا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهمیارچک بزه پا
زمان پخش اذان زنده به افق بهمیارچک بزه پا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهمیارچک بزه پا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بهمیارچک بزه پا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو