جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا

لیشتر | گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز بهمیارچک بزه پا

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٥٨
اذان مغرب: ١٨:٢١:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٠٦

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهمیارچک بزه پا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

میگوئل د اونامونو
كسی كه زیاد سفر می كند قصدش فرار از مبدأ است نه رسیدن به مقصود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهمیارچک بزه پا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهمیارچک بزه پا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهمیارچک بزه پا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهمیارچک بزه پا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهمیارچک بزه پا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٦:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٩:٢٢١٣:٠٧:١٠١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٢:٥٤٠٠:٢٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٨:١٧١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٧:١٢١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:١٣٠٠:٢٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٧:١٩١٩:٥٤:٥٣٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٥:٠٥١٣:٠٦:١٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٣٠٠:٢٤:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٦:٠٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٣٠٠:٢٤:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٣:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٥:٤٢١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٣:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٥:٣١١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٣:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٥:٢٠١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٢:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٥:١٠١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٢:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٥:٠١١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٢:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٤:٥٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٢:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢١:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢١:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢١:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٤:٢١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢١:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٤:١٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٠:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٠:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٠:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٠:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:١٨١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٩:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٩:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٣:٤٦١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٩:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٢١٠٠:١٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهمیارچک بزه پا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بهمیارچک بزه پا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمیارچک بزه پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بهمیارچک بزه پا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهمیارچک بزه پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهمیارچک بزه پا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بهمیارچک بزه پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمیارچک بزه پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهمیارچک بزه پا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهمیارچک بزه پا روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهمیارچک بزه پا روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بهمیارچک بزه پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمیارچک بزه پا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمیارچک بزه پا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٠:١٢١٩:٤١:١٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٨:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٩:١٧١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٨:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٢٩٠٠:٢٨:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٠:٢٦١٣:٠٩:٢٣١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٢٠٠٠:٢٨:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤١:٠٠١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:١١٠٠:٢٨:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤١:٣٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٧:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠٨:٣١١٩:٣٤:٢٨١٩:٥١:٤٩٠٠:٢٧:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٢:٤١١٣:٠٨:١٣١٩:٣٣:١٨١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٧:٣٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٣:١٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٢٦٠٠:٢٧:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٣:٤٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:١٤٠٠:٢٧:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٧:١٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٠١٠٠:٢٦:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٤:٥٣١٣:٠٦:٥٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٦:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٦:٣٨١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٣٤٠٠:٢٦:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٥:٥٩١٣:٠٦:١٨١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٠٠٠:٢٦:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٤٦:٣١١٣:٠٥:٥٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٠٦٠٠:٢٥:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٤٧:٠٤١٣:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٥١٠٠:٢٥:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٤٧:٣٧١٣:٠٥:١٧١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٣٦٠٠:٢٥:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٤٨:٠٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٢١٠٠:٢٥:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٤٨:٤٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٠٦٠٠:٢٤:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٤٩:١٤١٣:٠٤:١٤١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٥٠٠٠:٢٤:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٤٩:٤٧١٣:٠٣:٥٣١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٣٥٠٠:٢٤:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٠:١٩١٣:٠٣:٣٢١٩:١٦:١٦١٩:٣٣:١٩٠٠:٢٣:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٠:٥٢١٣:٠٣:١٠١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٠٣٠٠:٢٣:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥١:٢٥١٣:٠٢:٤٩١٩:١٣:٤٦١٩:٣٠:٤٧٠٠:٢٣:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥١:٥٧١٣:٠٢:٢٨١٩:١٢:٣١١٩:٢٩:٣١٠٠:٢٢:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٢:٣٠١٣:٠٢:٠٧١٩:١١:١٥١٩:٢٨:١٥٠٠:٢٢:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٣:٠٣١٣:٠١:٤٥١٩:١٠:٠٠١٩:٢٦:٥٩٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٣:٣٦١٣:٠١:٢٤١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٤٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٤:٢٧٠٠:٢١:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٤:٤٢١٣:٠٠:٤١١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:١١٢٣:٥١:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٥:١٥١٢:٠٠:٢٠١٨:٠٤:٥٨١٨:٢١:٥٦٢٣:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا روستای بهمیارچک بزه پا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بهمیارچک بزه پا روستای بهمیارچک بزه پا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهمیارچک بزه پا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهمیارچک بزه پا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهمیارچک بزه پا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهمیارچک بزه پا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهمیارچک بزه پا

روستای بهمیارچک بزه پا بر روی نقشه

روستای بهمیارچک بزه پا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهمیارچک بزه پا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بهمیارچک بزه پا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهمیارچک بزه پا
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهمیارچک بزه پا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بهمیارچک بزه پا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهمیارچک بزه پا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهمیارچک بزه پا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهمیارچک بزه پا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بهمیارچک بزه پا
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهمیارچک بزه پا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهمیارچک بزه پا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو