جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهمنی

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بهمنی


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥١
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٠

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهمنی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای بهمنی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بهمنی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهمنی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهمنی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهمنی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهمنی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهمنی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهمنی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهمنی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٩:٢١١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٢٣٠٠:١١:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٢:١٨١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٠٠٠:١٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٥٠٠:١٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٥:٤٨١٢:٥١:٥٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٣٠٠:١٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:٥٧١٢:٥١:٤٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٤:٠٦١٢:٥١:٣٧١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:١٧١٢:٥١:٣٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٢٩١٢:٥١:٢٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٢٤٠٠:٠٩:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١١:٤٢١٢:٥١:١٨١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٨:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٥٥١٢:٥١:١٣١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٨:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٠:١٠١٢:٥١:٠٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥١:٠٤١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥١:٠١١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٨:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٧:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٧:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٧:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٧:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٧:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٧:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٧:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٤٠١٢:٥١:٠٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:١٣١٢:٥١:١٠١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٥٠٠:٠٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥١:١٤١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٠٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥١:١٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهمنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهمنی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهمنی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهمنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهمنی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بهمنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهمنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهمنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهمنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمنی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهمنی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهمنی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهمنی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهمنی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٨:٠٧١٢:٥٧:١٦١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:١١٠٠:١٦:٥٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٧:٠٠١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٠٧٠٠:١٦:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٢٩:٠٧١٢:٥٦:٤٤١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٠٣٠٠:١٦:٣١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٦:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٠٨١٢:٥٦:١٠١٩:٢١:٤٧١٩:٣٨:٥١٠٠:١٦:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٠:٣٨١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٥:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٥:٣٥١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٥:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣١:٣٧١٢:٥٥:١٧١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٣١٠٠:١٥:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٢:٠٧١٢:٥٤:٥٩١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٢٣٠٠:١٥:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٢:٣٦١٢:٥٤:٤٠١٩:١٦:١٨١٩:٣٣:١٤٠٠:١٥:٠٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٤:٢١١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:٠٦٠٠:١٤:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٤:٠١١٩:١٤:٠٢١٩:٣٠:٥٦٠٠:١٤:٣٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٤:٠٤١٢:٥٣:٤٢١٩:١٢:٥٤١٩:٢٩:٤٧٠٠:١٤:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٣:٢٢١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:٣٧٠٠:١٤:٠٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٥:٠٢١٢:٥٣:٠٢١٩:١٠:٣٦١٩:٢٧:٢٦٠٠:١٣:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٥:٣٠١٢:٥٢:٤١١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٦:١٦٠٠:١٣:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٥:٥٩١٢:٥٢:٢١١٩:٠٨:١٧١٩:٢٥:٠٥٠٠:١٣:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٢:٠٠١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٣:٥٤٠٠:١٢:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٣٦:٥٦١٢:٥١:٣٩١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٢:٤٢٠٠:١٢:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٣٧:٢٥١٢:٥١:١٨١٩:٠٤:٤٦١٩:٢١:٣١٠٠:١٢:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٣٧:٥٣١٢:٥٠:٥٧١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:١٩٠٠:١٢:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٠٠٦:٣٨:٢١١٢:٥٠:٣٦١٩:٠٢:٢٤١٩:١٩:٠٧٠٠:١١:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٣٨:٥٠١٢:٥٠:١٤١٩:٠١:١٣١٩:١٧:٥٦٠٠:١١:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٣٩:١٨١٢:٤٩:٥٣١٩:٠٠:٠١١٩:١٦:٤٤٠٠:١١:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٣٩:٤٧١٢:٤٩:٣١١٨:٥٨:٥٠١٩:١٥:٣٢٠٠:١٠:٤٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٠:١٥١٢:٤٩:١٠١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:١٩٠٠:١٠:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٠:٤٤١٢:٤٨:٤٨١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٠٧٠٠:١٠:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤١:١٢١٢:٤٨:٢٧١٨:٥٥:١٥١٩:١١:٥٥٠٠:٠٩:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤١:٤١١٢:٤٨:٠٥١٨:٥٤:٠٤١٩:١٠:٤٤٠٠:٠٩:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٢:١٠١٢:٤٧:٤٤١٨:٥٢:٥٢١٩:٠٩:٣٢٢٣:٣٩:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٢:٣٩١١:٤٧:٢٣١٧:٥١:٤١١٨:٠٨:٢٠٢٣:٠٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهمنی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهمنی روستای بهمنی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهمنی روستای بهمنی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهمنی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهمنی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهمنی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهمنی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهمنی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهمنی

روستای بهمنی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهمنی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهمنی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهمنی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بهمنی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بهمنی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهمنی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهمنی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهمنی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بهمنی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهمنی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهمنی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهمنی
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهمنی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بهمنی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهمنی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهمنی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهمنی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو