جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بهشهر

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بهشهر


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٢٣:١٤

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهشهر (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر بهشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بهشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الكساندر پوپ
احمق ها تحسین می كنند و خردمندان تایید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهشهر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بهشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٧:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٦:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٣:١٨١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٤:١١١٢:٥٣:١٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٥:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٥:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٤:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٤:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٤:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٢:٣١١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٣:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٣:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٣:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٢:١٩١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٣:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٣:٣٩١٢:٥٢:١٧١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٣١٠٠:٠٢:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٢:٤٣١٢:٥٢:١٤١٩:٥٢:١٧٢٠:١٢:٢٥٠٠:٠٢:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٢:١٣١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٣:٢٠٠٠:٠٢:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٥١٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٢:١٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٢:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٣٥٠٥:٥٠:٠٣١٢:٥٢:١١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٢:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٢:١١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٦:٠١٠٠:٠١:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٢:١٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٥٤٠٠:٠١:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٤٧:٣٦١٢:٥٢:١٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٤٧٠٠:٠١:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٢:١٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٣٩٠٠:٠١:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٢:١٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٩:٣١٠٠:٠١:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٠١:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤٤:٤١١٢:٥٢:٢٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٠١:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٤:٠١١٢:٥٢:٢٨٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٠٠:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٤٣:٢٣١٢:٥٢:٣٣٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٠٠:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٤٢:٤٧١٢:٥٢:٣٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٠٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهشهر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بهشهر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بهشهر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٧:٠٩١١:٥٧:٠٩١٦:٤٧:١٤١٧:٠٧:٥٠٢٣:١١:٤٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٧:٢٧١١:٥٧:٣٩١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٨:٣٠٢٣:١٢:١٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٧:٤٣١١:٥٨:٠٨١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٩:١٢٢٣:١٢:٤٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٧:٥٨١١:٥٨:٣٧١٦:٤٩:٢٢١٧:٠٩:٥٥٢٣:١٣:١٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٨:١٠١١:٥٩:٠٥١٦:٥٠:٠٧١٧:١٠:٤٠٢٣:١٣:٤٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٨:٢١١١:٥٩:٣٤١٦:٥٠:٥٤١٧:١١:٢٥٢٣:١٤:١٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٨:٣٠١٢:٠٠:٠٢١٦:٥١:٤٢١٧:١٢:١٢٢٣:١٤:٤٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٨:٣٦١٢:٠٠:٢٩١٦:٥٢:٣٢١٧:١٣:٠٠٢٣:١٥:١٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٨:٤١١٢:٠٠:٥٧١٦:٥٣:٢٢١٧:١٣:٤٩٢٣:١٥:٤٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٨:٤٣١٢:٠١:٢٣١٦:٥٤:١٤١٧:١٤:٣٩٢٣:١٦:١٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٨:٤٤١٢:٠١:٥٠١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٣٠٢٣:١٦:٤٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٨:٤٢١٢:٠٢:١٥١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٢٢٣:١٧:١٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٨:٣٩١٢:٠٢:٤١١٦:٥٦:٥٥١٧:١٧:١٥٢٣:١٧:٣٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٨:٣٣١٢:٠٣:٠٥١٦:٥٧:٥٠١٧:١٨:٠٩٢٣:١٨:٠٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٨:٢٦١٢:٠٣:٢٩١٦:٥٨:٤٧١٧:١٩:٠٣٢٣:١٨:٣٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٨:١٦١٢:٠٣:٥٣١٦:٥٩:٤٤١٧:١٩:٥٨٢٣:١٨:٥٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٨:٠٤١٢:٠٤:١٦١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:٥٥٢٣:١٩:٢٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٧:٥١١٢:٠٤:٣٨١٧:٠١:٤١١٧:٢١:٥١٢٣:١٩:٥١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٧:٣٥١٢:٠٥:٠٠١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٠:١٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٧:١٨١٢:٠٥:٢١١٧:٠٣:٤١١٧:٢٣:٤٧٢٣:٢٠:٤٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٧:٣٩٠٧:٠٦:٥٨١٢:٠٥:٤٢١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٤:٤٥٢٣:٢١:٠٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٦:٣٧١٢:٠٦:٠٢١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٥:٤٤٢٣:٢١:٢٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٦:١٤١٢:٠٦:٢١١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٦:٤٤٢٣:٢١:٥٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٦:٥٤٠٧:٠٥:٤٩١٢:٠٦:٣٩١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٧:٤٤٢٣:٢٢:١٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٥:٢٢١٢:٠٦:٥٧١٧:٠٨:٥١١٧:٢٨:٤٥٢٣:٢٢:٣٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٧:١٤١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٩:٤٥٢٣:٢٢:٥٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٧:٣٠١٧:١٠:٥٨١٧:٣٠:٤٦٢٣:٢٣:١٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٣:٤٩١٢:٠٧:٤٥١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٤٨٢٣:٢٣:٣٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٨:٠٠١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:٤٩٢٣:٢٣:٥١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٢:٣٨١٢:٠٨:١٤١٧:١٤:١١١٧:٣٣:٥١٢٣:٢٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بهشهر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٥:٢٢١٢:٠٦:٥٧١٧:٠٨:٥١١٧:٢٨:٤٥٢٣:٢٢:٣٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٧:١٤١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٩:٤٥٢٣:٢٢:٥٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٧:٣٠١٧:١٠:٥٨١٧:٣٠:٤٦٢٣:٢٣:١٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٣:٤٩١٢:٠٧:٤٥١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٤٨٢٣:٢٣:٣٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٨:٠٠١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:٤٩٢٣:٢٣:٥١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٢:٣٨١٢:٠٨:١٤١٧:١٤:١١١٧:٣٣:٥١٢٣:٢٤:٠٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٢:٠٠١٢:٠٨:٢٧١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٥٣٢٣:٢٤:٢٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٢٠١٢:٠٨:٣٩١٧:١٦:٢٠١٧:٣٥:٥٥٢٣:٢٤:٤٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٨:٥٠١٧:١٧:٢٤١٧:٣٦:٥٧٢٣:٢٤:٥٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٩:٥٦١٢:٠٩:٠١١٧:١٨:٢٩١٧:٣٧:٥٩٢٣:٢٥:١١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٣٠٦:٥٩:١١١٢:٠٩:١٠١٧:١٩:٣٤١٧:٣٩:٠٢٢٣:٢٥:٢٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٨:٢٤١٢:٠٩:١٩١٧:٢٠:٣٩١٧:٤٠:٠٤٢٣:٢٥:٣٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٧:٣٦١٢:٠٩:٢٧١٧:٢١:٤٣١٧:٤١:٠٦٢٣:٢٥:٤٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٦:٤٦١٢:٠٩:٣٥١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢٦:٠٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:٥٥١٢:٠٩:٤١١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٣:١٠٢٣:٢٦:١٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٦٠٦:٥٥:٠٢١٢:٠٩:٤٦١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:١٢٢٣:٢٦:١٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٤:٠٧١٢:٠٩:٥١١٧:٢٦:٠١١٧:٤٥:١٤٢٣:٢٦:٢٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:١١١٢:٠٩:٥٥١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:١٥٢٣:٢٦:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٢:١٤١٢:٠٩:٥٨١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٧:١٧٢٣:٢٦:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥١:١٥١٢:١٠:٠١١٧:٢٩:١٣١٧:٤٨:١٨٢٣:٢٦:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥٠:١٥١٢:١٠:٠٢١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:١٩٢٣:٢٦:٥١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٩:١٤١٢:١٠:٠٣١٧:٣١:٢٠١٧:٥٠:٢٠٢٣:٢٦:٥٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٨:١١١٢:١٠:٠٣١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:٢١٢٣:٢٦:٥٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٧:٠٧١٢:١٠:٠٢١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:٢١٢٣:٢٧:٠٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٦:٠٢١٢:١٠:٠٠١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٣:٢٢٢٣:٢٧:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٤:٥٦١٢:٠٩:٥٨١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٤:٢٢٢٣:٢٧:٠١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٣:٤٨١٢:٠٩:٥٥١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٥:٢٢٢٣:٢٧:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٢:٣٩١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٧:٣٤١٧:٥٦:٢١٢٣:٢٧:٠٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤١:٢٩١٢:٠٩:٤٧١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٢١٢٣:٢٦:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:١٩١٢:٠٩:٤٢١٧:٣٩:٣٧١٧:٥٨:٢٠٢٣:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بهشهر شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بهشهر شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهشهر

بِهشَهر، از شهرهای خاوری استان مازندران، واقع در ایران و مرکز شهرستان بهشهراست. زبان محلی مردم بهشهر زبان مازندرانی است

شهر بهشهر در ویکیپدیا

شهر بهشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهشهر بر روی نقشه

شهر بهشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهشهر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهشهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو