جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بهشهر

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بهشهر

اذان صبح: ٠٤:٠١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٠٦

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهشهر (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر بهشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بهشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بهشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

هیلیس میلر
تنها زمانی می توانید چیزی را كه ریشه های ژرف در فرهنگ شما دارد به روشنی ببینید كه آن چیز در حال دور شدن از شما و فرو رفتن در دور دست باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهشهر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بهشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:٢٨١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:١٤٠٠:١٠:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٢:٠٦١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٥:٣٨١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٠٣٠٠:١٠:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٥:٢٤١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٩:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٨:٠٦١٢:٥٥:١٠١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٦:٤٧١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٤٨٠٠:٠٩:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:٤٣٠٠:٠٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:١٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٨:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:١٢٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٧:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١١:٤٠١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٧:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٧:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٣:٤٨١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٦:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٦:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٠:٤٤٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٦:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٣:١٩١٩:٤١:٣٧٢٠:٠١:٠٧٠٠:٠٥:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٣:١١١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٥:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٥:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٠٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٤:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٢:٣١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٣:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٣:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٢:١٩١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٣:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٢:١٧١٩:٥١:١٢٢٠:١١:١٧٠٠:٠٢:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٢:١٤١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٢:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٢:١٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٠٦٠٠:٠٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٢:١٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:٠١٠٠:٠٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهشهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بهشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بهشهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بهشهر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بهشهر شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بهشهر شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٠٣:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٣٠٥:٣٧:٤٢١٢:٥٧:٥٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٠٣:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣١٠٥:٣٧:٥٨١٢:٥٨:٠٩٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٠٣:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٣٨:١٥١٢:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:٠٣:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٨:٣٣١٢:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٣٢٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٠٤:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٣٨:٥٣١٢:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٣٦٢٠:٤٠:١٠٠٠:٠٤:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٣٩:١٥١٢:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٣٩٢٠:٤٠:١٢٠٠:٠٤:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٩:٣٧١٢:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤٠٢٠:٤٠:١٢٠٠:٠٤:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٣٩٢٠:٤٠:١٠٠٠:٠٥:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٨٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٣٦٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٠٥:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٤٠٥:٤٠:٥٣١٢:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٣٢٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٠٥:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٤١:٢١١٢:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٠٥:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٤١:٥٠١٣:٠٠:١٠٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٠٦:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤٢:٢٠١٣:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٩:٣١٠٠:٠٦:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٤٢:٥١١٣:٠٠:٣٠٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٩:١٨٠٠:٠٦:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٤٣:٢٤١٣:٠٠:٤٠٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٠٧:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٤٣:٥٧١٣:٠٠:٥٠٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٠٧:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٤٤:٣١١٣:٠٠:٥٩٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٠٧:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٥:٠٧١٣:٠١:٠٨٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٠٧:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٤٥:٤٣١٣:٠١:١٦٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٠٨:١٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٤٦:٢١١٣:٠١:٢٤٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٧:١٨٠٠:٠٨:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٤٦:٥٩١٣:٠١:٣٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٠٨:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٧:٣٨١٣:٠١:٣٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٠٩:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٤٨:١٨١٣:٠١:٤٥٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٠٩:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٤٨:٥٨١٣:٠١:٥١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٠٩:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٩:٤٠١٣:٠١:٥٧٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٠٩:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٥٠:٢٢١٣:٠٢:٠٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٠:١٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٥١:٠٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٠:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٥١:٤٨١٣:٠٢:١١٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٠:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٥٢:٣٢١٣:٠٢:١٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٠:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٥٣:١٦١٣:٠٢:١٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:٣٤٠٠:١١:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهشهر

بِهشَهر، از شهرهای خاوری استان مازندران، واقع در ایران و مرکز شهرستان بهشهراست. زبان محلی مردم بهشهر زبان مازندرانی است

شهر بهشهر در ویکیپدیا

شهر بهشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهشهر بر روی نقشه

شهر بهشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهشهر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بهشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بهشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهشهر
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بهشهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهشهر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بهشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو