جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بهشهر

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بهشهر


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤١:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٥

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهشهر (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر بهشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بهشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هر كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورد حق تعالی صد حاجت او را برآورد كه یكی بهشت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهشهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بهشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٦:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٦:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٥٣:١٨١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٥:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٤:١١١٢:٥٣:١٠١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٣:٠٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٥:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٥:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٢:٤٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٤:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٤:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٠٤:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٢:٣١١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٣:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٣:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٣:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٠٦٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٢:١٩١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٣:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٣:٣٩١٢:٥٢:١٧١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٣١٠٠:٠٢:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٢:٤٣١٢:٥٢:١٤١٩:٥٢:١٧٢٠:١٢:٢٥٠٠:٠٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٠٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٢:١٣١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٣:٢٠٠٠:٠٢:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٥١٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٢:١٢١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:١٤٠٠:٠٢:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٣٥٠٥:٥٠:٠٣١٢:٥٢:١١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٢:١١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٦:٠١٠٠:٠١:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٢:١٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٥٤٠٠:٠١:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٤٧:٣٦١٢:٥٢:١٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٤٧٠٠:٠١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٢:١٥١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٣٩٠٠:٠١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٢:١٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٩:٣١٠٠:٠١:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٠١:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٣١٠٥:٤٤:٤١١٢:٥٢:٢٤٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٠١:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٤:٠١١٢:٥٢:٢٨٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٠٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٤٣:٢٣١٢:٥٢:٣٣٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٠٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٤٢:٤٧١٢:٥٢:٣٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٠٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهشهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بهشهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بهشهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٠:٢١١٣:٠١:٢٥١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٢٨٠٠:١٨:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٨:٥٣١٣:٠١:٠٧١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٢١٠٠:١٧:٤٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٢٥١٣:٠٠:٤٩١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:١٥٠٠:١٧:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٥:٥٧١٣:٠٠:٣١١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٠٨٠٠:١٧:٠١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٤:٢٩١٣:٠٠:١٣١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٠١٠٠:١٦:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:٠١١٢:٥٩:٥٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٦:١٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤١:٣٣١٢:٥٩:٣٨١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٥:٥٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٠:٠٦١٢:٥٩:٢٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٤١٠٠:١٥:٢٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٥:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:١٢١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٤:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٤٦١٢:٥٨:٢٨١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٢١٠٠:١٤:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:٢٠١٢:٥٨:١٠١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:١٥٠٠:١٣:٥٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٣:٣١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٣:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٢:٤٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٢:٢١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٤٤٠٠:١١:٥٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٣٨٠٠:١١:٣٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٦:١٨١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٣٢٠٠:١١:١٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٠:٤٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٠:٢٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٥:٣٤١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:١٦٠٠:١٠:٠٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٢:١١١٩:٥١:١١٠٠:٠٩:٤٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٩:٢٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٨:٥٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:١٠١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٨:٣٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٨:١٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٧:٥٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:١٥٠٦:١١:٢٢١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٤٣٠٠:٠٧:٣٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٩:١٢١٢:٠٣:١٣١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٦:٠٩٢٣:٥٠:١٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٥٧:٤٤١٣:٠٢:٥٥١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٠٢٠٠:١٩:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١١٠٦:٥٦:١٥١٣:٠٢:٣٧١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٥٥٠٠:١٩:٣٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٤:٤٧١٣:٠٢:١٩١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٤٩٠٠:١٩:١٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٣:١٨١٣:٠٢:٠١١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٤٢٠٠:١٨:٥٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥١:٥٠١٣:٠١:٤٣١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣٥٠٠:١٨:٣٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٥٠:٢١١٣:٠١:٢٥١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٢٨٠٠:١٨:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٨:٥٣١٣:٠١:٠٧١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٢١٠٠:١٧:٤٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٢٥١٣:٠٠:٤٩١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:١٥٠٠:١٧:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٥:٥٧١٣:٠٠:٣١١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٠٨٠٠:١٧:٠١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٤:٢٩١٣:٠٠:١٣١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٠١٠٠:١٦:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:٠١١٢:٥٩:٥٥١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٥٤٠٠:١٦:١٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤١:٣٣١٢:٥٩:٣٨١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٥:٥٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٠:٠٦١٢:٥٩:٢٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٤١٠٠:١٥:٢٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٩:٠٢١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٥:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:١٢١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٤:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٤٦١٢:٥٨:٢٨١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٢١٠٠:١٤:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:٢٠١٢:٥٨:١٠١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:١٥٠٠:١٣:٥٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٥٤١٢:٥٧:٥٣١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٠٨٠٠:١٣:٣١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٣:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٢:٤٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٢:٢١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:١٦١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٤٤٠٠:١١:٥٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٥:٥٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٣٨٠٠:١١:٣٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٦:١٨١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٧:٣٢٠٠:١١:١٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٠:٤٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٠:٢٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٥:٣٤١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:١٦٠٠:١٠:٠٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٢:١١١٩:٥١:١١٠٠:٠٩:٤٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٩:٢٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بهشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر شهر بهشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بهشهر شهر بهشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهشهر

بِهشَهر، از شهرهای خاوری استان مازندران، واقع در ایران و مرکز شهرستان بهشهراست. زبان محلی مردم بهشهر زبان مازندرانی است

شهر بهشهر در ویکیپدیا

شهر بهشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهشهر بر روی نقشه

شهر بهشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهشهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بهشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بهشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهشهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو