جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهشت قاسم

حومه | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بهشت قاسم


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٢

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهشت قاسم (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای بهشت قاسم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بهشت قاسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهشت قاسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا مؤمن (‌هم) با شمشیر و (هم)‌ با زبان خود (در برابر دشمنان اسلام) ‌می‌جنگد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهشت قاسم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهشت قاسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهشت قاسم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهشت قاسم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهشت قاسم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهشت قاسم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٥:٣١١٢:٣٥:٤٠١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٤٠٢٣:٥٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٤:١٥١٢:٣٥:٢٥١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٢٩٢٣:٥١:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٢:٥٩١٢:٣٥:١١١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:١٨٢٣:٥١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠١:٤٥١٢:٣٤:٥٧١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٠٧٢٣:٥٠:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٤:٤٤١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٥٦٢٣:٥٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٤:٣١١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٤٥٢٣:٥٠:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٤:١٨١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٣٥٢٣:٤٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٦:٥٣١٢:٣٤:٠٦١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣٣:٥٤١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:١٤٢٣:٤٩:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٣:٤٣١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:٠٣٢٣:٤٨:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٣:٣٢١٩:١٤:١٣١٩:٣٢:٥٣٢٣:٤٨:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٣:٢١١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٨:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٣:١١١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٨:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٣:٠٢١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٧:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٢:٥٣١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٢:٤٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٠٣٢٣:٤٧:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٢:٣٦١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٦:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٥:٤٤١٢:٣٢:٢٩١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٤٤٢٣:٤٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٢:٢٢١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٦:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٢:١٦١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٤٢٣:٤٦:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣٢:١٠١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:١٤٢٣:٤٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤١:٤٥١٢:٣٢:٠٥١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٠:٤٩١٢:٣٢:٠٠١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٥:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣١:٥٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣١:٥٣١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٤:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣١:٥٠١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٧:١٤١٢:٣١:٤٨١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣١:٤٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٤:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣١:٤٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهشت قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهشت قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهشت قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهشت قاسم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بهشت قاسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهشت قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهشت قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بهشت قاسم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهشت قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بهشت قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بهشت قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهشت قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهشت قاسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهشت قاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهشت قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهشت قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهشت قاسم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢٩:٠٧١٢:٣٢:٠١١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٢:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣٢:٠٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٦:٠١٢٣:٤٢:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٨:٠٠١٢:٣٢:١١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٢:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٧:٢٨١٢:٣٢:١٦١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٣١٢٣:٤٢:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٦٠٥:٢٦:٥٩١٢:٣٢:٢٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:١٥٢٣:٤٢:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٢٦:٣٠١٢:٣٢:٢٩١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٥٨٢٣:٤٢:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:٤٠٢٣:٤٢:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٥٠٥:٢٥:٣٩١٢:٣٢:٤٤١٩:٤٠:٠٧٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٤٢:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٥:١٥١٢:٣٢:٥٢١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠١:٠٣٢٣:٤٢:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٤:٥٤١٢:٣٣:٠٠١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٤٣٢٣:٤٢:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٤:٣٣١٢:٣٣:٠٩١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٢:٢٢٢٣:٤٢:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٢٤:١٥١٢:٣٣:١٨١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٤٢:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٢٣:٥٨١٢:٣٣:٢٧١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٤٢:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٣:٣٧١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٤:١٤٢٣:٤٢:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٩٠٥:٢٣:٢٨١٢:٣٣:٤٧١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٤٢:٥٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٤٠٥:٢٣:١٦١٢:٣٣:٥٨١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:٢٣٢٣:٤٣:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١١٠٥:٢٣:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٤٣:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٢:٥٦١٢:٣٤:٢٠١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٤٣:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٣٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٤:٣١١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٦:٥٩٢٣:٤٣:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٧٠٥:٢٢:٤٣١٢:٣٤:٤٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٧:٢٩٢٣:٤٣:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٣٠٥:٢٢:٣٩١٢:٣٤:٥٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٥٧٢٣:٤٣:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٢٢:٣٧١٢:٣٥:٠٧١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٤٣:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٣٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٥:١٩١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٤٣:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٥:٣٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٩:١٤٢٣:٤٤:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٣٠٥:٢٢:٣٨١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٤٤:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٢:٤٢١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٩:٥٩٢٣:٤٤:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٢:٤٧١٢:٣٦:١٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:١٠:٢٠٢٣:٤٤:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٤٠٥:٢٢:٥٤١٢:٣٦:٢٣١٩:٤٩:٥٦٢٠:١٠:٣٩٢٣:٤٤:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٠٠٥:٢٣:٠٢١٢:٣٦:٣٦١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٥٦٢٣:٤٥:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٧٠٥:٢٣:١٢١٢:٣٦:٥٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:١١:١٢٢٣:٤٥:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٣:٢٣١٢:٣٧:٠٣١٩:٥٠:٤٣٢٠:١١:٢٦٢٣:٤٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهشت قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهشت قاسم روستای بهشت قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بهشت قاسم روستای بهشت قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهشت قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهشت قاسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهشت قاسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهشت قاسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهشت قاسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهشت قاسم

روستای بهشت قاسم بر روی نقشه

روستای بهشت قاسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهشت قاسم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بهشت قاسم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بهشت قاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهشت قاسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهشت قاسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بهشت قاسم
زمان پخش اذان زنده به افق بهشت قاسم
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بهشت قاسم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهشت قاسم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهشت قاسم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهشت قاسم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهشت قاسم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهشت قاسم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو