جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهشت قاسم

حومه | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بهشت قاسم


اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٧

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهشت قاسم (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای بهشت قاسم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بهشت قاسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهشت قاسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

گوته
از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهشت قاسم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهشت قاسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهشت قاسم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهشت قاسم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهشت قاسم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهشت قاسم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥١:٥٩١٢:٣٣:١٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٨:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٣:١٠١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٩:٤٥١٢:٣٣:٠٠١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٢:٥٢١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٢٧٢٣:٤٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٢:٤٣١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣٢:٣٦١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٦:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٢:٢٨١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٠٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٢:٢٢١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٢:١٥١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٨٢٣:٤٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٢:١٠١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:١٠٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٢:٠٥١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣٢:٠٠١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٩:٤١١٢:٣١:٥٦١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٥٨٢٣:٤٥:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣١:٥٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٤:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣١:٥٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٤:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠١٠٥:٣٧:٠٢١٢:٣١:٤٨١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٦:١٢١٢:٣١:٤٦١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣١:٤٥١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣١:٤٤١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣١:٤٤١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٣:٠٥١٢:٣١:٤٥١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٣٢٢٣:٤٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٣٢:٢١١٢:٣١:٤٦١٩:٣١:٣٧١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣١:٣٩١٢:٣١:٤٨١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٠:٥٩١٢:٣١:٥١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٣:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣١:٥٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٤٣٢٣:٤٣:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣١:٥٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٣٠٢٣:٤٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢٩:٠٧١٢:٣٢:٠١١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٢٨:٣٢١٢:٣٢:٠٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٦:٠١٢٣:٤٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٤٤٠٥:٢٨:٠٠١٢:٣٢:١١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهشت قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهشت قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهشت قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهشت قاسم

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهشت قاسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهشت قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهشت قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهشت قاسم

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بهشت قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهشت قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهشت قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهشت قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهشت قاسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهشت قاسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهشت قاسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهشت قاسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهشت قاسم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٩:١٥١٢:٤١:٥٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٥٣:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣٩:٥٧١٢:٤١:٥٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٣:١٨٢٣:٥٣:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٠:٣٨١٢:٤١:٥٥١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٥٣:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤١:٢١١٢:٤١:٥٦١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٤٩٢٣:٥٣:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤١:٥٦١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٠٣٢٣:٥٤:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤١:٥٥١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:١٥٢٣:٥٤:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤١:٥٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٢٦٢٣:٥٤:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٤:١٣١٢:٤١:٥٢١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٣٦٢٣:٥٤:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤١:٤٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٤٤٢٣:٥٤:٣٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤١:٤٦١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٤:٤٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤١:٤٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٤:٤٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤١:٣٨١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٠٠٢٣:٥٤:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٧:٥٢١٢:٤١:٣٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٤:٥٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤١:٢٧١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥٥:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٩:٢١١٢:٤١:٢١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٥:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤١:١٤١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٥:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤١:٠٧١٩:٣٠:٥٤١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٥:١١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥١:٣٣١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٥٧٢٣:٥٥:١٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٥:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٠:٤١١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٥:١٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٣:٤٦١٢:٤٠:٣١١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٥:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٣٢٢٣:٥٥:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٥:١٤١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٢٣٢٣:٥٥:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٥:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٩:٤٦١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٥:٠٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٧:٢٦١٢:٣٩:٣٣١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٤:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٩:٢٠١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٤:٥٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٨:٥٣١٢:٣٩:٠٧١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٤:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٨:٥٣١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٤:٤٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٨:٣٨١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥٤:٣٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠١:٠٣١٢:٣٨:٢٣١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٤٠٢٣:٥٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهشت قاسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهشت قاسم روستای بهشت قاسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهشت قاسم روستای بهشت قاسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهشت قاسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهشت قاسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهشت قاسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهشت قاسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهشت قاسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهشت قاسم

روستای بهشت قاسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهشت قاسم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بهشت قاسم + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بهشت قاسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهشت قاسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهشت قاسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بهشت قاسم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهشت قاسم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهشت قاسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهشت قاسم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بهشت قاسم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهشت قاسم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهشت قاسم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهشت قاسم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهشت قاسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو