جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهرویه

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بهرویه


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٤١
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٣

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای بهرویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بهرویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام جعفر صادق (ع)
مزاح كردن از نیكی خلق است و موجب خوشحالی برادر مؤمن می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرویه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهرویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهرویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٨:٥٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٢:٥٣٠٠:١٠:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٨:٠٥١٢:٥١:٥٢١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٧:١١١٢:٥١:٤٣١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٠٧٠٠:١٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٦:١٨١٢:٥١:٣٤١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٥:٢٦١٢:٥١:٢٦١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٤:٣٥١٢:٥١:١٨١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٤٥١٢:٥١:١١١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٩:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:٥٦١٢:٥١:٠٤١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٥٣٠٠:٠٨:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٢٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٠:٤٧١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٨:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٠:٤٣١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٨:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٧:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٤١٠٠:٠٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:١٩٠٠:٠٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٧:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠٧:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٧:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٦:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٧٠٠:٠٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٠:٣١١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٦:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٦:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٦:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:١٢٠٠:٠٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٠:٢٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٦:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بهرویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بهرویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بهرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرویه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٠:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٦:١٤١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٨٠٠:١٠:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٠:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٠:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:١١:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥٠٠٠:١١:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٧:١٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٥٥٠٠:١١:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٧:٣٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٥٨٠٠:١١:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٢:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٧:٥٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠١٠٠:١٢:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٢:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠١:١٩١٢:٥٨:١٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٢:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٣:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٨:٣٩١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٣:١٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٨:٤٩١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٣:٣١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٣:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٩:١٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:١٥٠٠:١٤:١٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٤:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٤:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٦٠٠:١٥:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٥٨٠٠:١٥:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٩٠٠:١٥:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٨٠٠:١٥:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٥:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١٦:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٦:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٦:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:١١٠٠:١٦:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرویه روستای بهرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرویه روستای بهرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بهرویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرویه

روستای بهرویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرویه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بهرویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بهرویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرویه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهرویه
زمان پخش اذان زنده به افق بهرویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرویه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهرویه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهرویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو