جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهره روزه

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز بهره روزه


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٤٠
نیمه شب: ٢٣:١٥:١٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهره روزه (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای بهره روزه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای بهره روزه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهره روزه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهره روزه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهره روزه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهره روزه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهره روزه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهره روزه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهره روزه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٤:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:١١١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢٢:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٢:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٤٠٠:٢٢:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٦:٢١١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤١٠٠:٢١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٨:١١١٣:٠٦:١٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٦:١٦١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢١:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٦:٤١١٣:٠٦:١٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٦:١٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢١:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١١٠٦:١٥:١٦١٣:٠٦:١٣١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٦:١٣١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٦:١٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:١٨١٣:٠٦:١٥١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٢:٤١١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:٣٢١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٠:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٠:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٠:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهره روزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهره روزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهره روزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهره روزه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای بهره روزه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهره روزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهره روزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای بهره روزه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهره روزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای بهره روزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای بهره روزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهره روزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهره روزه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بهره روزه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهره روزه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهره روزه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بهره روزه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٢٠١٢:٠٢:٢٢١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٣:٠٣٢٣:٢٢:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:٥٦١٢:٠٢:٠١١٨:٠٤:٣٧١٨:٢١:٤٥٢٣:٢٢:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٠١:٤٠١٨:٠٣:١٩١٨:٢٠:٢٨٢٣:٢٢:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٠:٠٨١٢:٠١:١٩١٨:٠٢:٠٢١٨:١٩:١١٢٣:٢١:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٠:٥٩١٨:٠٠:٤٥١٨:١٧:٥٤٢٣:٢١:٢٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٠٠:٣٨١٧:٥٩:٢٨١٨:١٦:٣٧٢٣:٢١:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠١:٥٧١٢:٠٠:١٨١٧:٥٨:١٢١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٠:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٢:٣٤١١:٥٩:٥٩١٧:٥٦:٥٥١٨:١٤:٠٤٢٣:٢٠:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٣:١١١١:٥٩:٣٩١٧:٥٥:٣٩١٨:١٢:٤٩٢٣:٢٠:١١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٣:٤٨١١:٥٩:٢٠١٧:٥٤:٢٤١٨:١١:٣٣٢٣:١٩:٥٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٤:٢٦١١:٥٩:٠١١٧:٥٣:٠٨١٨:١٠:١٨٢٣:١٩:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٥:٠٣١١:٥٨:٤٢١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٩:١٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٥:٤١١١:٥٨:٢٤١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٧:٥٠٢٣:١٨:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٦:٢٠١١:٥٨:٠٦١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:٣٦٢٣:١٨:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٠٦:٥٨١١:٥٧:٤٨١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٢٣٢٣:١٨:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:٣٧١١:٥٧:٣١١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٤:١١٢٣:١٨:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٨:١٦١١:٥٧:١٤١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٢:٥٩٢٣:١٧:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٨:٥٥١١:٥٦:٥٨١٧:٤٤:٣٣١٨:٠١:٤٨٢٣:١٧:٣١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٩:٣٥١١:٥٦:٤٢١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٣٨٢٣:١٧:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٠:١٥١١:٥٦:٢٧١٧:٤٢:١١١٧:٥٩:٢٨٢٣:١٦:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٠:٥٦١١:٥٦:١٢١٧:٤١:٠١١٧:٥٨:١٩٢٣:١٦:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٣٦١١:٥٥:٥٧١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٧:١٠٢٣:١٦:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٢:١٧١١:٥٥:٤٣١٧:٣٨:٤٣١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٦:١١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٢:٥٩١١:٥٥:٣٠١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٤:٥٦٢٣:١٥:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٣:٤١١١:٥٥:١٧١٧:٣٦:٢٨١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٥:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:٢٣١١:٥٥:٠٥١٧:٣٥:٢١١٧:٥٢:٤٥٢٣:١٥:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٠٦١١:٥٤:٥٣١٧:٣٤:١٦١٧:٥١:٤٠٢٣:١٥:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٥:٤٩١١:٥٤:٤٣١٧:٣٣:١١١٧:٥٠:٣٧٢٣:١٥:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٦:٣٢١١:٥٤:٣٢١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٩:٣٥٢٣:١٤:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٧:١٦١١:٥٤:٢٣١٧:٣١:٠٤١٧:٤٨:٣٣٢٣:١٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهره روزه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بهره روزه روستای بهره روزه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بهره روزه روستای بهره روزه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهره روزه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهره روزه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهره روزه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهره روزه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهره روزه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهره روزه

روستای بهره روزه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهره روزه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهره روزه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهره روزه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای بهره روزه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای بهره روزه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهره روزه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهره روزه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهره روزه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بهره روزه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهره روزه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهره روزه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهره روزه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهره روزه
افق شرعی امروز فردا بهره روزه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بهره روزه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهره روزه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهره روزه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو