جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری

آغاجاری | آغاجاری | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بهره برداری دواغاجاری

اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٩:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٣٦

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری (شهرستان آغاجاری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای بهره برداری دواغاجاری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای بهره برداری دواغاجاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهره برداری دواغاجاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

حضرت محمد (ص)
‌خوبی دنیا و آخرت با علم، و بدی دنیا و آخرت با نادانی،‌ همراه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهره برداری دواغاجاری

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهره برداری دواغاجاری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهره برداری دواغاجاری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهره برداری دواغاجاری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهره برداری دواغاجاری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٤:٢٤١٣:١٠:٥٩١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٣:١٧١٣:١٠:٤٤١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:١٣٠٠:٢٩:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٠:٣٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤١:٠٣١٣:١٠:١٦١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٧:٣٤٠٠:٢٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٩:٥٧١٣:١٠:٠٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠٩:٥٠١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٧:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠٩:٣٧١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:٤٣١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٧:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٩:١٣١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٦:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٤:٣٨١٣:٠٩:٠٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٦:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٨:٥١١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٢٦:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٦:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٥:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٨:٢١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٥:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١١٠٠:٢٥:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٢٤:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٢٤:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٤:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٧:٤١١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٤:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٧:٣٥١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٣:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٧:٢٤١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٧:١٩١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٣:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٧:١٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٧:١٢١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:٤١١٣:٠٧:٠٥١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٢:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهره برداری دواغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهره برداری دواغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهره برداری دواغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهره برداری دواغاجاری

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای بهره برداری دواغاجاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهره برداری دواغاجاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهره برداری دواغاجاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای بهره برداری دواغاجاری

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بهره برداری دواغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهره برداری دواغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهره برداری دواغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهره برداری دواغاجاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهره برداری دواغاجاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای بهره برداری دواغاجاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهره برداری دواغاجاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهره برداری دواغاجاری

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای بهره برداری دواغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهره برداری دواغاجاری روستای بهره برداری دواغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهره برداری دواغاجاری روستای بهره برداری دواغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بهره برداری دواغاجاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای بهره برداری دواغاجاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهره برداری دواغاجاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهره برداری دواغاجاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای بهره برداری دواغاجاری

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٢:١٨١١:٥٦:٣٩١٧:١٠:٤٤١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٥:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٣:٠٩١١:٥٦:٥٥١٧:١٠:٢٥١٧:٢٨:٥٠٢٣:١٥:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٤:٠٠١١:٥٧:١٢١٧:١٠:٠٨١٧:٢٨:٣٥٢٣:١٦:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٤:٥١١١:٥٧:٢٩١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٢٢٢٣:١٦:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٥:٤١١١:٥٧:٤٧١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٨:١٠٢٣:١٦:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٦:٣١١١:٥٨:٠٦١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٥٩٢٣:١٦:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٧:٢١١١:٥٨:٢٥١٧:٠٩:١٧١٧:٢٧:٥١٢٣:١٧:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٨:١١١١:٥٨:٤٦١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٤٤٢٣:١٧:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٩:٠٠١١:٥٩:٠٧١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٧:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٩:٤٩١١:٥٩:٢٨١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٧:٣٦٢٣:١٧:٥٥
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٠:٣٧١١:٥٩:٥١١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٨:١٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥١:٢٥١٢:٠٠:١٣١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٨:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٢:١٢١٢:٠٠:٣٧١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٣٦٢٣:١٨:٥٦
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٢:٥٩١٢:٠١:٠١١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٧:٣٩٢٣:١٩:١٧
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٣:٤٥١٢:٠١:٢٦١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٧:٤٤٢٣:١٩:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٤:٣١١٢:٠١:٥١١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٧:٥١٢٣:٢٠:٠٣
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٥:١٦١٢:٠٢:١٧١٧:٠٩:١٠١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٠:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٦:٠٠١٢:٠٢:٤٣١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:٠٩٢٣:٢٠:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٦:٤٤١٢:٠٣:١٠١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:٢١٢٣:٢١:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠١٠٦:٥٧:٢٧١٢:٠٣:٣٧١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٣٤٢٣:٢١:٤١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٠٩١٢:٠٤:٠٥١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٤٩٢٣:٢٢:٠٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٨:٤٩١٢:٠٤:٣٣١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٢:٣٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٩:٣٠١٢:٠٥:٠١١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٢٣٢٣:٢٣:٠٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٠:٠٩١٢:٠٥:٣٠١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٤٣٢٣:٢٣:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٠:٤٧١٢:٠٥:٥٩١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٣:٥٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠١:٢٤١٢:٠٦:٢٨١٧:١١:٣٠١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٤:٢٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠١:٥٩١٢:٠٦:٥٨١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٤:٥٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٢:٣٤١٢:٠٧:٢٧١٧:١٢:١٩١٧:٣١:١٦٢٣:٢٥:٢١
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٣:٠٨١٢:٠٧:٥٧١٧:١٢:٤٥١٧:٣١:٤٣٢٣:٢٥:٥٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠٨:٢٧١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:١١٢٣:٢٦:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهره برداری دواغاجاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای بهره برداری دواغاجاری روستای بهره برداری دواغاجاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای بهره برداری دواغاجاری روستای بهره برداری دواغاجاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهره برداری دواغاجاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهره برداری دواغاجاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهره برداری دواغاجاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهره برداری دواغاجاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهره برداری دواغاجاری

روستای بهره برداری دواغاجاری بر روی نقشه

روستای بهره برداری دواغاجاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهره برداری دواغاجاری
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای بهره برداری دواغاجاری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای بهره برداری دواغاجاری + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای بهره برداری دواغاجاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهره برداری دواغاجاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بهره برداری دواغاجاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ بهره برداری دواغاجاری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهره برداری دواغاجاری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بهره برداری دواغاجاری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهره برداری دواغاجاری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهره برداری دواغاجاری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهره برداری دواغاجاری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهره برداری دواغاجاری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهره برداری دواغاجاری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهره برداری دواغاجاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو