جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهرس

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بهرس

اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:١١:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:١٨

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرس (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای بهرس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بهرس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهرس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرس

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهرس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهرس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٢:٠٠١٢:٤٨:١٤١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٢٣٠٠:٠٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٠:٥٣١٢:٤٨:٠٠١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٠٣٠٠:٠٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٤٧١٢:٤٧:٤٦١٩:١٦:١٣١٩:٣٣:٤٣٠٠:٠٦:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٨:٤١١٢:٤٧:٣٢١٩:١٦:٥١١٩:٣٤:٢٣٠٠:٠٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٧:١٨١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٣٠٠:٠٥:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٦:٣١١٢:٤٧:٠٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٥:٤٣٠٠:٠٥:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٦:٥٣١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٢٤٠٠:٠٤:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٢٤١٢:٤٦:٤١١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٠٤٠٠:٠٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٣:٢٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٤:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٢:٢٠١٢:٤٦:١٧١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٤:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:١٩١٢:٤٦:٠٦١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٠٧٠٠:٠٣:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٠:٢٠١٢:٤٥:٥٦١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٣:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٩:٢٠١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٢٩٠٠:٠٣:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:١٠٠٠:٠٢:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٢٥١٢:٤٥:٢٧١٩:٢٣:٥٦١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٢:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٦:٢٨١٢:٤٥:١٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٢:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٥:١١١٩:٢٥:١٥١٩:٤٣:١٥٠٠:٠٢:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٥:٠٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠١:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠١:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٢:٥٣١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٢١٠٠:٠١:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٤٤:٤٥١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٠٣٠٠:٠١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠١:١١١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤٤:٣٥١٩:٢٩:١٢١٩:٤٧:٢٧٠٠:٠٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٤:٣١١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٠٩٠٠:٠٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٥١٠٠:٠٠:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٤:٢٥١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٣٣٠٠:٠٠:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٧:١٨١٢:٤٤:٢٣١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٦:٣٤١٢:٤٤:٢١١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥٩:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بهرس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بهرس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرس

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بهرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرس

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرس روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرس روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بهرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرس

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٩:٥١١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٣٨٠٠:٠٢:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٥٠٠٠:٠٢:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٠:١٧١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٢:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٢:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٥٠:٤٣١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٠٣:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٧:٥٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٣:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٨:١٣١٢:٥١:٠٨١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٢٦٠٠:٠٣:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥١:٢٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٣:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٨:٥٤١٢:٥١:٣٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٤:١١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٩:١٧١٢:٥١:٤٤١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٤:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥١:٥٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٢٨٠٠:٠٤:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٠:٠٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٢٥٠٠:٠٤:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٠:٢٩١٢:٥٢:١٨١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٢٠٠٠:٠٥:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٥٠:٥٤١٢:٥٢:٢٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١٤٠٠:٠٥:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥١:٢١١٢:٥٢:٣٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:٠٥:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠٥:٥٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٥٢:١٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٦:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٢:٤٥١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٦:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٣:١٤١٢:٥٣:١٦١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٦:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٠٣٠٠:٠٦:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٣:٣٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٦٠٠:٠٧:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٧:١٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٠٨٠٠:٠٧:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٧:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٤:٠٠١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٧:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٨:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٧:٣٠١٢:٥٤:١٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٨:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٤:١٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٠٨:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٤:١٩١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٨:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٨:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٠٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرس روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرس روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهرس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرس

روستای بهرس بر روی نقشه

روستای بهرس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرس
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بهرس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بهرس + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بهرس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهرس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بهرس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرس رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بهرس
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهرس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهرس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهرس
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهرس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهرس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو