جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهرس

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بهرس


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٤
اذان ظهر: ١١:٣٤:١٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٧
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٥٣:١٣

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرس (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای بهرس)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بهرس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
برای خودتان، آیین و تشریفاتی به وجود آورید كه تنها از آن خودتان باشد و با یك راه "میان‌بر"، شما را به دگرگونی برساند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرس

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهرس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهرس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٣:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٥:٣٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٢١٠٠:٠٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٥:٢٦١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٢:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٥:١٨١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٥:١٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٢٧٠٠:٠٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠١:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٢:٤٢١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠١:٥٠١٢:٤٤:٤٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:١٤٠٠:٠١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠١:٠٠١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٠:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٤:٣٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٣٨٠٠:٠٠:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٤:٣١١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٠:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٠:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٤:٢٥١٩:٣١:٢٢١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٠:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٠:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٤:٢١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٠٨٢٣:٥٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٥:٤٣١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٩:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٤:١٩١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٩:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٤:١٩١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٣:٤٥١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٤:٢١١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٣٥٢٣:٥٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٢:٣٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٩:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥١:٥٩١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٥٧٢٣:٥٩:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٠١٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٤:٣٢١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:١٧٢٣:٥٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٠:٢٥١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٣٧٢٣:٥٨:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٨:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٤١٢:٤٤:٥١١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٤٢٣:٥٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرس

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بهرس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بهرس

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهرس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرس

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٠٤١١:٣٣:٥٧١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٥٤٢٢:٥٣:٠٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٥٤١١:٣٤:١٣١٦:٤٨:١٧١٧:٠٦:٣٨٢٢:٥٣:١٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٠:٤٤١١:٣٤:٣٠١٦:٤٨:٠١١٧:٠٦:٢٤٢٢:٥٣:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:٣٥١١:٣٤:٤٧١٦:٤٧:٤٦١٧:٠٦:١١٢٢:٥٣:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:٢٥١١:٣٥:٠٦١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٣:٥٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٣:١٤١١:٣٥:٢٥١٦:٤٧:٢٣١٧:٠٥:٥١٢٢:٥٤:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٤:٠٤١١:٣٥:٤٥١٦:٤٧:١٣١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٤:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٤:٥٣١١:٣٦:٠٦١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٥:٣٨٢٢:٥٤:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٥:٤٢١١:٣٦:٢٧١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٥:٣٣٢٢:٥٥:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:٣١١١:٣٦:٤٩١٦:٤٦:٥٦١٧:٠٥:٣١٢٢:٥٥:٢٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٧:١٩١١:٣٧:١١١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٥:٣٠٢٢:٥٥:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٨:٠٦١١:٣٧:٣٥١٦:٤٦:٥٣١٧:٠٥:٣١٢٢:٥٦:٠٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٨:٥٣١١:٣٧:٥٨١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٥:٣٣٢٢:٥٦:٢٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٢٩:٤٠١١:٣٨:٢٣١٦:٤٦:٥٦١٧:٠٥:٣٧٢٢:٥٦:٤٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٠:٢٦١١:٣٨:٤٨١٦:٤٧:٠١١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٧:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣١:١١١١:٣٩:١٣١٦:٤٧:٠٧١٧:٠٥:٥٠٢٢:٥٧:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣١:٥٦١١:٣٩:٣٩١٦:٤٧:١٥١٧:٠٥:٥٩٢٢:٥٧:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٢:٣٩١١:٤٠:٠٥١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٦:١٠٢٢:٥٨:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٣:٢٢١١:٤٠:٣٢١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٢٢٢٢:٥٨:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٤:٠٤١١:٤٠:٥٩١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥٩:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٤:٤٦١١:٤١:٢٧١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٦:٥١٢٢:٥٩:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:٢٦١١:٤١:٥٥١٦:٤٨:١٨١٧:٠٧:٠٨٢٣:٠٠:٠٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٦:٠٦١١:٤٢:٢٣١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٧:٢٦٢٣:٠٠:٣١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٦:٤٤١١:٤٢:٥٢١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٧:٤٦٢٣:٠٠:٥٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٧:٢٢١١:٤٣:٢١١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٠٧٢٣:٠١:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٧:٥٨١١:٤٣:٥٠١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠١:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٨:٣٤١١:٤٤:١٩١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٨:٥٥٢٣:٠٢:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٩:٠٨١١:٤٤:٤٩١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٢:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٩:٤١١١:٤٥:١٨١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٩:٤٧٢٣:٠٣:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٠:١٣١١:٤٥:٤٨١٦:٥١:٢٣١٧:١٠:١٦٢٣:٠٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهرس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرس روستای بهرس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهرس روستای بهرس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهرس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرس

روستای بهرس بر روی نقشه

روستای بهرس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرس
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بهرس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بهرس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهرس
زمان پخش اذان زنده به افق بهرس
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بهرس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهرس
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهرس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهرس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهرس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو