جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهرام تاج

ندوشن | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بهرام تاج


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرام تاج (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بهرام تاج)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بهرام تاج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرام تاج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جان پریسكورن
مهمترین كامیابی یی كه به دست آوردم، پرسیدن و خواستن از خویشتن بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرام تاج

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرام تاج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام تاج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهرام تاج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام تاج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهرام تاج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٠٣٠٠:١٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٤:٢٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٣:٣٥١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٣٤٠٠:٠٩:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٠٠٠:٠٩:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١١:٢٣١٢:٥٣:١٨١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٩:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٣:١٠١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٨:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٨:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٨:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٨:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٧:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٧:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٢:٣١١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٧:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٣:١١١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٤٣٠٠:٠٦:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٦:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٠:٤٨١٢:٥٢:٢١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٦:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٠:٠٣١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٠٦:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٢:١٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٦:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٢:١٩١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٦:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٢:٢١١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٥:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٢:٢٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:١١٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٢:٣٢١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٢:٤١١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:١٨٠٠:٠٥:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٣:١٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام تاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام تاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام تاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرام تاج

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهرام تاج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهرام تاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام تاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهرام تاج

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بهرام تاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهرام تاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهرام تاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرام تاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام تاج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام تاج

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهرام تاج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام تاج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام تاج

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٥٨٠٠:١٦:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٦:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٨:١٠١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٥:٥٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٧:٥٤١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:١٨٠٠:١٥:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٧:٣٠١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٥:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٧:١٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٥:٢٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٨:٤٦١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٣٣٠٠:١٥:١٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٦:٤٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:١٧٠٠:١٥:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٠:٠٢١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٠١٠٠:١٤:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٢١:٠٢١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٤:٣٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣١:١٨١٢:٥٥:٤٧١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٢٦٠٠:١٤:٢٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣١:٥٦١٢:٥٥:٢٨١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٠٨٠٠:١٤:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٢:٣٣١٢:٥٥:٠٨١٩:١٧:١٣١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٣:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٣:١١١٢:٥٤:٤٨١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٣١٠٠:١٣:٣٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٤:٢٨١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:١٢٠٠:١٣:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٤:٢٦١٢:٥٤:٠٨١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥٣٠٠:١٣:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٥:٠٣١٢:٥٣:٤٧١٩:١٢:٠١١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٢:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٣:٢٧١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:١٣٠٠:١٢:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٦:١٧١٢:٥٣:٠٦١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٥٣٠٠:١٢:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٦:٥٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٣٢٠٠:١٢:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٧:٣٢١٢:٥٢:٢٣١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:١٢٠٠:١١:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٨:٠٩١٢:٥٢:٠٢١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٥١٠٠:١١:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥١:٤١١٩:٠٤:٠٥١٩:٢١:٣٠٠٠:١١:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٣٩:٢٣١٢:٥١:١٩١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:١٠٠٠:١٠:٥٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٠:٠٠١٢:٥٠:٥٨١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٤٩٠٠:١٠:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٠:٣٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٢٨٠٠:١٠:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤١:١٥١٢:٥٠:١٥١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٠٧٠٠:٠٩:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤١:٥٢١٢:٤٩:٥٣١٨:٥٧:٢٤١٩:١٤:٤٦٠٠:٠٩:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٢:٣٠١٢:٤٩:٣٢١٨:٥٦:٠٤١٩:١٣:٢٥٠٠:٠٩:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٣:٠٧١٢:٤٩:١٠١٨:٥٤:٤٤١٩:١٢:٠٥٢٣:٣٨:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٣:٤٥١١:٤٨:٤٩١٧:٥٣:٢٣١٨:١٠:٤٤٢٣:٠٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهرام تاج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام تاج روستای بهرام تاج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام تاج روستای بهرام تاج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرام تاج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام تاج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهرام تاج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرام تاج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرام تاج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرام تاج

روستای بهرام تاج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرام تاج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرام تاج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرام تاج
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بهرام تاج + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بهرام تاج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرام تاج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرام تاج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرام تاج رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهرام تاج
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهرام تاج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهرام تاج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهرام تاج
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرام تاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرام تاج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بهرام تاج دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرام تاج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرام تاج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو