جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهرام آباد

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بهرام آباد

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٣٨:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٢٧

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرام آباد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای بهرام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بهرام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهرام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
آن كه پیرو خرد است، دل به هوس نمی سپارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرام آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرام آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهرام آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٥:٤٨١٣:٢٥:٤٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٤٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٤:٣٦١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٦:٥١٢٠:١٤:٥٦٠٠:٤٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٢٤١٣:٢٥:١٤١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٢:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٢:١٣١٣:٢٥:٠١١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٢٨٠٠:٤١:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٤:٤٨١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:١٥٠٠:٤١:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٤٩:٥٣١٣:٢٤:٣٥١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٠١٠٠:٤١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٤٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٤:١١٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٣٥٠٠:٤٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٢٩١٣:٢٤:٠٠٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٤٠:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣٩:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣٩:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:١٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٢:٠٨١٣:٢٣:١٩٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٣٨:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤١:٠٥١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٨:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٨:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣٨:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:٠٦١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٧:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٢:٢٧٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢٢:١٧٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٢:٢٧١٣:٢٢:١٤٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٢٥٠٠:٣٦:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣١:٣٥١٣:٢٢:١٠٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٦:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٣٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بهرام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بهرام آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرام آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرام آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٣:٥٦١٢:١٨:١٧١٨:٢٢:٠٧١٨:٣٩:٣٧٢٣:٣٧:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٤:٣٦١٢:١٧:٥٦١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٨:١٥٢٣:٣٧:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٥:١٦١٢:١٧:٣٥١٨:١٩:٢٣١٨:٣٦:٥٣٢٣:٣٧:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٥:٥٦١٢:١٧:١٤١٨:١٨:٠١١٨:٣٥:٣١٢٣:٣٦:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٦:٣٦١٢:١٦:٥٣١٨:١٦:٤٠١٨:٣٤:١٠٢٣:٣٦:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٧:١٧١٢:١٦:٣٣١٨:١٥:١٩١٨:٣٢:٤٩٢٣:٣٦:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٧:٥٧١٢:١٦:١٣١٨:١٣:٥٨١٨:٣١:٢٨٢٣:٣٥:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٣٨١٢:١٥:٥٣١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٠٧٢٣:٣٥:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٩:١٩١٢:١٥:٣٣١٨:١١:١٧١٨:٢٨:٤٧٢٣:٣٥:١٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٠:٠٠١٢:١٥:١٣١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٧:٢٧٢٣:٣٤:٥٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٠:٤٢١٢:١٤:٥٤١٨:٠٨:٣٧١٨:٢٦:٠٨٢٣:٣٤:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٢٤١٢:١٤:٣٥١٨:٠٧:١٧١٨:٢٤:٤٩٢٣:٣٤:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٢:٠٦١٢:١٤:١٧١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٣١٢٣:٣٤:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٢:٤٨١٢:١٣:٥٩١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:١٣٢٣:٣٣:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٣:٣١١٢:١٣:٤١١٨:٠٣:٢٢١٨:٢٠:٥٦٢٣:٣٣:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٤:١٤١٢:١٣:٢٤١٨:٠٢:٠٥١٨:١٩:٣٩٢٣:٣٣:٠٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٤:٥٧١٢:١٣:٠٧١٨:٠٠:٤٨١٨:١٨:٢٣٢٣:٣٢:٥٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٥:٤١١٢:١٢:٥٠١٧:٥٩:٣١١٨:١٧:٠٧٢٣:٣٢:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٦:٢٥١٢:١٢:٣٤١٧:٥٨:١٦١٨:١٥:٥٢٢٣:٣٢:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٠٩١٢:١٢:١٩١٧:٥٧:٠١١٨:١٤:٣٨٢٣:٣٢:٠٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٧:٥٤١٢:١٢:٠٤١٧:٥٥:٤٦١٨:١٣:٢٥٢٣:٣١:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:١١:٥٠١٧:٥٤:٣٢١٨:١٢:١٢٢٣:٣١:٣١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٩:٢٤١٢:١١:٣٦١٧:٥٣:١٩١٨:١١:٠١٢٣:٣١:١٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٠:١٠١٢:١١:٢٢١٧:٥٢:٠٧١٨:٠٩:٥٠٢٣:٣١:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٠:٥٦١٢:١١:١٠١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٨:٣٩٢٣:٣٠:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣١:٤٢١٢:١٠:٥٨١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٣٠٢٣:٣٠:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٢:٢٩١٢:١٠:٤٦١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٦:٢٢٢٣:٣٠:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٣:١٧١٢:١٠:٣٥١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:١٤٢٣:٣٠:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٤:٠٤١٢:١٠:٢٥١٧:٤٦:١٨١٨:٠٤:٠٨٢٣:٢٩:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٤:٥٢١٢:١٠:١٥١٧:٤٥:١١١٨:٠٣:٠٢٢٣:٢٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهرام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرام آباد

روستای بهرام آباد بر روی نقشه

روستای بهرام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرام آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بهرام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرام آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهرام آباد
زمان پخش اذان زنده به افق بهرام آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بهرام آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهرام آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهرام آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهرام آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو