جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهرام آباد

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بهرام آباد


اذان صبح: ٠٦:٠٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:١١
اذان مغرب: ١٨:١١:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٢٩

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرام آباد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای بهرام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بهرام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جواهر لعل نهرو
اكنون روزگاری است كه شخصی كه هیچ كار نمی كند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی كه بیشتر كسانی كه با زحمت و سختی، كار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرام آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهرام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٢٠٠٠:٣٩:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٤:٠١١٣:٢٣:٣٦٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٢:٥٧١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٩:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٥٣١٣:٢٣:١٧٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٨:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٣٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٣٧:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٣٧:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٢:٢٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٧:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٤:٠٢١٣:٢٢:٢٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٣٦:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٣:٠٨١٣:٢٢:١٨٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٣٦:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٢:١٤٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٢:١٠٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٦:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٠:٣٣١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:١١٠٠:٣٥:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٥:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٥:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٣٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٧:٢٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:١٩٠٠:٣٥:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٥:٥٨١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٧:٥١٠٠:٣٤:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٥:١٧١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٣٤:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٤:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢٢:١١٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٢:١٩٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٤٠١٣:٢٢:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٤:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بهرام آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بهرام آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٣٩٠٧:٢٤:٤٢١٢:٣٨:١٨١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٥٥٢٣:٥٦:١٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٤:٠٩١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٣:١١١٨:١١:٥٠٢٣:٥٦:٢٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:٤٨٠٧:٢٣:٣٤١٢:٣٨:٤١١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:١٩٠٧:٢٢:٥٨١٢:٣٨:٥٢١٧:٥٥:٠٦١٨:١٣:٤١٢٣:٥٦:٥٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٥٠٠٧:٢٢:٢٠١٢:٣٩:٠١١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٣٦٢٣:٥٧:١١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢١:٤١١٢:٣٩:١٠١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٢٢٣:٥٧:٢٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢١:٠٠١٢:٣٩:١٨١٧:٥٧:٥٨١٨:١٦:٢٧٢٣:٥٧:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٠:١٨١٢:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٥٦١٨:١٧:٢٢٢٣:٥٧:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٣٤٠٧:١٩:٣٤١٢:٣٩:٣٢١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:١٦٢٣:٥٧:٥٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٥٦٠٧:١٨:٤٨١٢:٣٩:٣٧١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:١١٢٣:٥٨:٠٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:١٧٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٩:٤٢١٨:٠١:٤٦١٨:٢٠:٠٥٢٣:٥٨:١١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٣٦٠٧:١٧:١٣١٢:٣٩:٤٦١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٥٩٢٣:٥٨:١٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٦:٢٤١٢:٣٩:٤٩١٨:٠٣:٣٨١٨:٢١:٥٣٢٣:٥٨:٢٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:١٠٠٧:١٥:٣٣١٢:٣٩:٥١١٨:٠٤:٣٤١٨:٢٢:٤٧٢٣:٥٨:٢٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٢٥٠٧:١٤:٤١١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٣:٤٠٢٣:٥٨:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٩:٥٤١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٤:٣٣٢٣:٥٨:٣٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٢:٥٣١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٢٦٢٣:٥٨:٤٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٠:٠١٠٧:١١:٥٧١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٨:١٤١٨:٢٦:١٩٢٣:٥٨:٤٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:١٠٠٧:١١:٠٠١٢:٣٩:٥١١٨:٠٩:٠٨١٨:٢٧:١١٢٣:٥٨:٤٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٠:٠١١٢:٣٩:٤٩١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٠٤٢٣:٥٨:٤٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:٢٤٠٧:٠٩:٠٢١٢:٣٩:٤٦١٨:١٠:٥٦١٨:٢٨:٥٥٢٣:٥٨:٤٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:٠٨:٠٢١٢:٣٩:٤٢١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:٤٧٢٣:٥٨:٤١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٧:٠٠١٢:٣٩:٣٨١٨:١٢:٤٣١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٨:٣٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:٣٦٠٧:٠٥:٥٨١٢:٣٩:٣٣١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٢٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:٣٧٠٧:٠٤:٥٤١٢:٣٩:٢٧١٨:١٤:٢٨١٨:٣٢:٢٠٢٣:٥٨:٣٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٣٧٠٧:٠٣:٥٠١٢:٣٩:٢١١٨:١٥:٢٠١٨:٣٣:١١٢٣:٥٨:٢٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٢:٤٤١٢:٣٩:١٤١٨:١٦:١١١٨:٣٤:٠١٢٣:٥٨:٢٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠١:٣٨١٢:٣٩:٠٧١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٥١٢٣:٥٨:١٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٠:٣١١٢:٣٨:٥٨١٨:١٧:٥٤١٨:٣٥:٤٠٢٣:٥٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٥٠٧:٢٧:٢٥١٢:٣٦:٤٨١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٢٣٢٣:٥٤:٢٤
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٧:٠٢١٢:٣٧:٠٥١٧:٤٧:٢٥١٨:٠٦:١٨٢٣:٥٤:٤٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٣٠٧:٢٦:٣٧١٢:٣٧:٢١١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٧:١٣٢٣:٥٥:٠٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٤٠٧:٢٦:١١١٢:٣٧:٣٦١٧:٤٩:٢٠١٨:٠٨:٠٩٢٣:٥٥:٢٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٤٠٧:٢٥:٤٣١٢:٣٧:٥١١٧:٥٠:١٧١٨:٠٩:٠٤٢٣:٥٥:٤٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٣٠٧:٢٥:١٣١٢:٣٨:٠٥١٧:٥١:١٥١٨:٠٩:٥٩٢٣:٥٥:٥٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٩٠٧:٢٤:٤٢١٢:٣٨:١٨١٧:٥٢:١٣١٨:١٠:٥٥٢٣:٥٦:١٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٤:٠٩١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٣:١١١٨:١١:٥٠٢٣:٥٦:٢٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٨٠٧:٢٣:٣٤١٢:٣٨:٤١١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٩٠٧:٢٢:٥٨١٢:٣٨:٥٢١٧:٥٥:٠٦١٨:١٣:٤١٢٣:٥٦:٥٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٠٠٧:٢٢:٢٠١٢:٣٩:٠١١٧:٥٦:٠٤١٨:١٤:٣٦٢٣:٥٧:١١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢١:٤١١٢:٣٩:١٠١٧:٥٧:٠١١٨:١٥:٣٢٢٣:٥٧:٢٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢١:٠٠١٢:٣٩:١٨١٧:٥٧:٥٨١٨:١٦:٢٧٢٣:٥٧:٣٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٠:١٨١٢:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٥٦١٨:١٧:٢٢٢٣:٥٧:٤٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:١٩:٣٤١٢:٣٩:٣٢١٧:٥٩:٥٣١٨:١٨:١٦٢٣:٥٧:٥٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:١٨:٤٨١٢:٣٩:٣٧١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:١١٢٣:٥٨:٠٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٧٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٩:٤٢١٨:٠١:٤٦١٨:٢٠:٠٥٢٣:٥٨:١١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٦٠٧:١٧:١٣١٢:٣٩:٤٦١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٥٩٢٣:٥٨:١٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٤٠٧:١٦:٢٤١٢:٣٩:٤٩١٨:٠٣:٣٨١٨:٢١:٥٣٢٣:٥٨:٢٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٠٠٧:١٥:٣٣١٢:٣٩:٥١١٨:٠٤:٣٤١٨:٢٢:٤٧٢٣:٥٨:٢٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٥٠٧:١٤:٤١١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٥:٢٩١٨:٢٣:٤٠٢٣:٥٨:٣٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٨٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٩:٥٤١٨:٠٦:٢٤١٨:٢٤:٣٣٢٣:٥٨:٣٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٢:٥٣١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٢٦٢٣:٥٨:٤٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١١:٥٧١٢:٣٩:٥٣١٨:٠٨:١٤١٨:٢٦:١٩٢٣:٥٨:٤٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١١:٠٠١٢:٣٩:٥١١٨:٠٩:٠٨١٨:٢٧:١١٢٣:٥٨:٤٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٠:٠١١٢:٣٩:٤٩١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٠٤٢٣:٥٨:٤٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:٠٩:٠٢١٢:٣٩:٤٦١٨:١٠:٥٦١٨:٢٨:٥٥٢٣:٥٨:٤٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:٠٨:٠٢١٢:٣٩:٤٢١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:٤٧٢٣:٥٨:٤١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٧:٠٠١٢:٣٩:٣٨١٨:١٢:٤٣١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٨:٣٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:٠٥:٥٨١٢:٣٩:٣٣١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٢٩٢٣:٥٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهرام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرام آباد

روستای بهرام آباد بر روی نقشه

روستای بهرام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرام آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهرام آباد
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بهرام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بهرام آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرام آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بهرام آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو