جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهرام آباد

رستاق | اشکذر (صدوق) | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بهرام آباد


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٥١:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٨

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهرام آباد (شهرستان اشکذر (صدوق)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بهرام آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بهرام آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرام آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

پرمودا باترا
شكست، پایان همه‌ی رویاها نیست؛ بلكه فقط یك آغاز تازه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهرام آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهرام آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهرام آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهرام آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:٠٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٧:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٢:٠٢١٢:٥١:٠٠١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:١١:٠١١٢:٥٠:٥٠١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٧:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٠:٠١١٢:٥٠:٤٢١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٦:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٠:١٨١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٠:١٢١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٥:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٥:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٢٦٠٠:٠٥:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٩:٥٠١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:١١٠٠:٠٤:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٤:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٠:٥٤١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٤:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٩:١٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:١٢٠٠:٠٤:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٣:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٠٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:١٠٠٠:٠٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٩:٣٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٥٥٠٠:٠٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٥:٠٢١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٩:٤١١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٠٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٣:١٢١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٩:٥١١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٤٧٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٩:٥٦١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٠٢:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٠:٠١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهرام آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بهرام آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهرام آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهرام آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٣:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٣:٢٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٣:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٣:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٣:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥٥٠٠:١٤:٠٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٨٠٠:١٤:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٩:٣٩١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢١٠٠:١٤:١٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٤:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٤:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٤:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٩:١٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٤:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١١:٢٤١٢:٥٩:١١١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٤:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٢:٠٣١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٤:٤١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٨:٥٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٤:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٤:٤٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:٠٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٦٠٠:١٤:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٤٢١٢:٥٨:٣١١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٤:٤٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٥:٢١١٢:٥٨:٢١١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:١٣٠٠:١٤:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٦:٠١١٢:٥٨:١٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:١٠٠٠:١٤:٣٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٤:٣٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٧:١٩١٢:٥٧:٤٨١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٤:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٧:٣٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٤:٢٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٤٩٠٠:١٤:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٩:١٦١٢:٥٧:١٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٤:١٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٣٣٠٠:١٤:٠٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٤:٠١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢١:١٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:١٥٠٠:١٣:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٦:١٣١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهرام آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بهرام آباد روستای بهرام آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهرام آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهرام آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهرام آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهرام آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهرام آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهرام آباد

روستای بهرام آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهرام آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بهرام آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهرام آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهرام آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بهرام آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بهرام آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بهرام آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بهرام آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهرام آباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بهرام آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهرام آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهرام آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهرام آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو