جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بهرام آباد زنجان

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٠٧
اذان مغرب: ١٨:١٧:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٠٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بهرام آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بهرام آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بهرام آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

انجیل لوقا
وای به حال آنانی كه اكنون سیر هستند، زیرا دوران گرسنگی‌شان فرا خواهد رسید!

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهرام آباد زنجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهرام آباد زنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بهرام آباد زنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهرام آباد زنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد زنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٩:١٢١٣:١٣:٠٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٧:٥١١٣:١٢:٤٩١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٧:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٢:٣٦١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٥:١١١٣:١٢:٢٢١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٦:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٢:٠٩١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٦:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٢:٣٤١٣:١١:٥٦١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣١:١٦١٣:١١:٤٤١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٠:٠٠١٣:١١:٣٢١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٥:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٨:٤٤١٣:١١:٢١١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٤:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:٢٩١٣:١١:١٠١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٤:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٦:١٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٤:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٠:٥٠١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٣:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٠:٤٠١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٣:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٠:٣١١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٣:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢١:٢٩١٣:١٠:٢٣١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٢:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٠:٢١١٣:١٠:١٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٢:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٩:١٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٢:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٨:٠٦١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢١:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٧:٠١١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢١:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢١:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢١:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٢:٥١١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٠:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:١١:٥٢١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٠:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٩:٢٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد زنجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بهرام آباد زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهرام آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بهرام آباد زنجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهرام آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهرام آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بهرام آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهرام آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهرام آباد زنجان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهرام آباد زنجان شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بهرام آباد زنجان شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بهرام آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بهرام آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهرام آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بهرام آباد زنجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠١:٠٢١٢:٠٥:٣٨١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٧:٥٧٢٣:٢٣:١٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠١:٥٠١٢:٠٥:١٧١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:٢٦٢٣:٢٢:٥٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٢:٣٩١٢:٠٤:٥٦١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٤:٥٥٢٣:٢٢:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٣:٢٨١٢:٠٤:٣٥١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٣:٢٥٢٣:٢٢:١٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٠٤:١٥١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٥٤٢٣:٢١:٥٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٥:٠٧١٢:٠٣:٥٤١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:٢٤٢٣:٢١:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٥:٥٧١٢:٠٣:٣٤١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:٥٥٢٣:٢١:٢٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٦:٤٦١٢:٠٣:١٤١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٢٥٢٣:٢١:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٠٢:٥٤١٧:٥٧:٣٨١٨:١٥:٥٦٢٣:٢٠:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٢٦١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:٢٨٢٣:٢٠:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٠٩:١٧١٢:٠٢:١٦١٧:٥٤:٤١١٨:١٣:٠٠٢٣:٢٠:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٠:٠٧١٢:٠١:٥٧١٧:٥٣:١٢١٨:١١:٣٢٢٣:١٩:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٠:٥٨١٢:٠١:٣٨١٧:٥١:٤٥١٨:١٠:٠٥٢٣:١٩:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٤٩١٢:٠١:٢٠١٧:٥٠:١٧١٨:٠٨:٣٨٢٣:١٩:١٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٤١١٢:٠١:٠٣١٧:٤٨:٥١١٨:٠٧:١٢٢٣:١٨:٥٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٣:٣٣١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٥:٤٧٢٣:١٨:٤١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٢٥١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٢٢٢٣:١٨:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٥:١٧١٢:٠٠:١٢١٧:٤٤:٣٤١٨:٠٢:٥٨٢٣:١٨:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٦:١٠١١:٥٩:٥٦١٧:٤٣:٠٩١٨:٠١:٣٤٢٣:١٧:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٠٣١١:٥٩:٤٠١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:١١٢٣:١٧:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٧:٥٧١١:٥٩:٢٥١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٨:٤٩٢٣:١٧:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٨:٥٠١١:٥٩:١١١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:٢٨٢٣:١٧:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٩:٤٤١١:٥٨:٥٧١٧:٣٧:٣٨١٧:٥٦:٠٨٢٣:١٦:٤٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:٣٩١١:٥٨:٤٤١٧:٣٦:١٧١٧:٥٤:٤٨٢٣:١٦:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢١:٣٤١١:٥٨:٣١١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٣:٣٠٢٣:١٦:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٢:٢٩١١:٥٨:١٩١٧:٣٣:٣٧١٧:٥٢:١٢٢٣:١٦:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٣:٢٥١١:٥٨:٠٧١٧:٣٢:١٩١٧:٥٠:٥٥٢٣:١٥:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٤:٢١١١:٥٧:٥٦١٧:٣١:٠١١٧:٤٩:٣٩٢٣:١٥:٤١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٥:١٧١١:٥٧:٤٦١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٨:٢٤٢٣:١٥:٢٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٦:١٣١١:٥٧:٣٦١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:١٠٢٣:١٥:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بهرام آباد زنجان شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بهرام آباد زنجان شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهرام آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهرام آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهرام آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهرام آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهرام آباد زنجان

شهر بهرام آباد زنجان بر روی نقشه

شهر بهرام آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهرام آباد زنجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهرام آباد زنجان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بهرام آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهرام آباد زنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهرام آباد زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهرام آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بهرام آباد زنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بهرام آباد زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرام آباد زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو