جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بهرام آباد زنجان


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٨:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١٤:٢٨

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بهرام آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بهرام آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهرام آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
كوه در نزد كوهنورد، بزرگتر و بهتر آشكار می‌شود تا اینكه آن را از دشتی دور ببیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهرام آباد زنجان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهرام آباد زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بهرام آباد زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهرام آباد زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٠:٤٨١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٣:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٠:٣٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢١:١٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٤٠٠٠:٢٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٠:١٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٨:٥٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢١:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢١:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٠:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٠:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١١:٣٨١٣:٠٩:٣١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٠:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٠:٤١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٠:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٩:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٩:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٩:٢٤٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٩:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٨:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٨:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٦:٥٧٠٠:١٨:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٢٤٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:٤٨٠٠:١٨:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٣٩٠٠:١٨:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١٧٠٦:٠١:٠١١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٣٠٠٠:١٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:١٧٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٩:٥٠٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤١:٠٩٠٠:١٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٩:١١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٥٧٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهرام آباد زنجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بهرام آباد زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهرام آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بهرام آباد زنجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهرام آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بهرام آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بهرام آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهرام آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بهرام آباد زنجان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٧:٢٢١١:٥٧:٢٤١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٥:٣٩٢٣:١٥:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٨:٢٠١١:٥٧:١٦١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٤:٢٧٢٣:١٤:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:١٧١١:٥٧:٠٨١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٣:١٧٢٣:١٤:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٠:١٦١١:٥٧:٠٢١٧:٢٣:١٨١٧:٤٢:٠٨٢٣:١٤:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:١٤١١:٥٦:٥٦١٧:٢٢:٠٨١٧:٤١:٠٠٢٣:١٤:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:١٣١١:٥٦:٥٠١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٩:٥٣٢٣:١٤:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٣:١٢١١:٥٦:٤٦١٧:١٩:٥٢١٧:٣٨:٤٧٢٣:١٤:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٤:١١١١:٥٦:٤٢١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٤٣٢٣:١٤:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٥:١١١١:٥٦:٣٩١٧:١٧:٤٠١٧:٣٦:٤٠٢٣:١٣:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٦:١١١١:٥٦:٣٧١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:٣٨٢٣:١٣:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٧:١١١١:٥٦:٣٦١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٣٨٢٣:١٣:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٨:١٢١١:٥٦:٣٥١٧:١٤:٣٢١٧:٣٣:٣٩٢٣:١٣:٤٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٩:١٢١١:٥٦:٣٥١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:٤١٢٣:١٣:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٠:١٣١١:٥٦:٣٦١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٤٥٢٣:١٣:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤١:١٤١١:٥٦:٣٨١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٥١٢٣:١٣:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٢:١٥١١:٥٦:٤١١٧:١٠:٤٠١٧:٢٩:٥٨٢٣:١٣:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:١٧١١:٥٦:٤٤١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٩:٠٦٢٣:١٣:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٤:١٨١١:٥٦:٤٨١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٨:١٦٢٣:١٣:٣٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٦:٥٣١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٧:٢٧٢٣:١٣:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٦:٢٢١١:٥٦:٥٩١٧:٠٧:١٣١٧:٢٦:٤١٢٣:١٣:٣٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٧:٢٤١١:٥٧:٠٦١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:٥٥٢٣:١٣:٣٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٨:٢٦١١:٥٧:١٤١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٥:١٢٢٣:١٣:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٩:٢٧١١:٥٧:٢٢١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٣:٤٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٠:٢٩١١:٥٧:٣٢١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٥٠٢٣:١٣:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥١:٣١١١:٥٧:٤٢١٧:٠٣:٣١١٧:٢٣:١٢٢٣:١٣:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٧:٥٣١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٤:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٣:٣٤١١:٥٨:٠٥١٧:٠٢:١٥١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٤:١٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٤:٣٦١١:٥٨:١٨١٧:٠١:٣٩١٧:٢١:٢٧٢٣:١٤:١٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٨:٣١١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٥٦٢٣:١٤:٢٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٨:٤٦١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بهرام آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بهرام آباد زنجان شهر بهرام آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بهرام آباد زنجان شهر بهرام آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهرام آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهرام آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهرام آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهرام آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهرام آباد زنجان

شهر بهرام آباد زنجان بر روی نقشه

شهر بهرام آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهرام آباد زنجان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهرام آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بهرام آباد زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بهرام آباد زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرام آباد زنجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهرام آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهرام آباد زنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهرام آباد زنجان
زمان پخش اذان زنده به افق بهرام آباد زنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهرام آباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهرام آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو