جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بهده

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بهده

اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٥:٤٤

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهده (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای بهده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای بهده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

بزرگمهر
خودرایی و خودبینی، همه كام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن، راه اهرمن و دل به نیكی سپردن، راه یزدان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهده

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بهده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بهده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٢١٠٠:١٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٦:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢١٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٦:١٩١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٦:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٠٠٠٠:١٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٥:٥١١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٣٣٠٠:١٥:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٤٠٠٠:١٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٥:١٣١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:١٤٠٠:١٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٥:٠٢١٩:٢٤:٤٢١٩:٤١:٤٨٠٠:١٤:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٤:٥٠١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٤:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٣:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٤:٢٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٣١٠٠:١٣:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٤:١٩١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٠٦٠٠:١٣:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢١:١٦١٢:٥٤:٠٩١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٤١٠٠:١٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:١٦٠٠:١٢:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٥:٥١٠٠:١٢:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٢٦٠٠:١٢:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٣:٣٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٢:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:١٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٣:٢٣١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:١٣٠٠:١١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٣٨١٢:٥٣:١٨١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٤٩٠٠:١١:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٣:١٣١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٢٥٠٠:١١:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٤:١٠١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٠١٠٠:١١:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٣:٠٤١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٣٨٠٠:١١:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٣:٠١١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:١٤٠٠:١٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٢:٥٨١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٥٠٠٠:١٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٢٨١٢:٥٢:٥٦١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٢٧٠٠:١٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٠:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٠:١٣١٢:٥٢:٥٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بهده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهده

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای بهده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای بهده

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بهده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای بهده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بهده

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای بهده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بهده

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای بهده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بهده روستای بهده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بهده روستای بهده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بهده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بهده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای بهده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بهده

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:١٩٠٥:٥٩:٢٦١٢:٠٣:٤١١٨:٠٨:١٩١٨:٢٤:٤٩٢٣:٥٥:١٤
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٠٩٠٦:٥٨:٢٠١٣:٠٣:٢٣١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٥:٢٠٠٠:٢٤:٥٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٥٩٠٦:٥٧:١٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٠٩:٢١١٩:٢٥:٥١٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٤٩٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٢١٠٠:٢٤:١٤
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٨٠٦:٥٥:٠٠١٣:٠٢:٢٨١٩:١٠:٢١١٩:٢٦:٥٢٠٠:٢٣:٥٤
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٧٠٦:٥٣:٥٤١٣:٠٢:١٠١٩:١٠:٥١١٩:٢٧:٢٣٠٠:٢٣:٣٣
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠١:٥٢١٩:١١:٢١١٩:٢٧:٥٤٠٠:٢٣:١٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٤٠٦:٥١:٤١١٣:٠١:٣٤١٩:١١:٥١١٩:٢٨:٢٤٠٠:٢٢:٥٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٠:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:١٢:٢١١٩:٢٨:٥٥٠٠:٢٢:٣١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٤٩:٢٩١٣:٠٠:٥٨١٩:١٢:٥١١٩:٢٩:٢٦٠٠:٢٢:١٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٨٠٦:٤٨:٢٣١٣:٠٠:٤٠١٩:١٣:٢١١٩:٢٩:٥٧٠٠:٢١:٤٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:١٦٠٦:٤٧:١٧١٣:٠٠:٢٢١٩:١٣:٥٢١٩:٣٠:٢٧٠٠:٢١:٢٧
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٤٦:١١١٣:٠٠:٠٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٠:٥٨٠٠:٢١:٠٦
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥١٠٦:٤٥:٠٦١٢:٥٩:٤٦١٩:١٤:٥٢١٩:٣١:٣٠٠٠:٢٠:٤٥
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٤٤:٠١١٢:٥٩:٢٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٢٤
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٢:٥٦١٢:٥٩:١٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٢:٣٢٠٠:٢٠:٠٣
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤١:٥١١٢:٥٨:٥٥١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٠٤٠٠:١٩:٤٢
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٠:٤٧١٢:٥٨:٣٨١٩:١٦:٥٣١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٩:٢٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٠٠٦:٣٩:٤٤١٢:٥٨:٢١١٩:١٧:٢٣١٩:٣٤:٠٧٠٠:١٩:٠١
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٨:٠٥١٩:١٧:٥٤١٩:٣٤:٣٩٠٠:١٨:٤٠
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٢٧٠٦:٣٧:٣٧١٢:٥٧:٤٩١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:١١٠٠:١٨:٢٠
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٦:٣٥١٢:٥٧:٣٣١٩:١٨:٥٦١٩:٣٥:٤٣٠٠:١٨:٠٠
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٣٣١٢:٥٧:١٧١٩:١٩:٢٦١٩:٣٦:١٥٠٠:١٧:٤٠
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٧:٠٢١٩:١٩:٥٧١٩:٣٦:٤٨٠٠:١٧:٢٠
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٣:٣١١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٧:٢١٠٠:١٧:٠٠
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٦:٤١
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢١٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٦:١٩١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٢٧٠٠:١٦:٢١
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٢٠٦:٣٠:٣١١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٠٠٠٠:١٦:٠٢
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٩:٣٢١٢:٥٥:٥١١٩:٢٢:٣٥١٩:٣٩:٣٣٠٠:١٥:٤٤
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٠٧٠٠:١٥:٢٥
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٤٠٠٠:١٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای بهده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بهده روستای بهده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بهده روستای بهده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهده

روستای بهده بر روی نقشه

روستای بهده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهده

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهده
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای بهده + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای بهده + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای بهده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بهده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بهده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهده رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ بهده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بهده دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهده
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ بهده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بهده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو