جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهترآباد

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بهترآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٤
اذان ظهر: ١١:٢٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٣٨
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٤٢

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهترآباد (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ روستای بهترآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بهترآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهترآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

امام جعفر صادق (ع)
شایسته نیست دست بوسیدن مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهترآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهترآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهترآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهترآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهترآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهترآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٢:٣٧١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٣:٢١٢٣:٥١:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٨:٤٩١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٥٩٢٣:٥٠:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٢:١٧١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:١٥٢٣:٥٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٦:٠٥١٢:٣١:٥٩١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:١٢١٢:٣١:٥١١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣١:٤٣١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣١:٣٦١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٤٩٢٣:٤٩:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣١:٢٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٩:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٣١:٢٣١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٨:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٣١:١٧١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٨:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:١٥١٢:٣١:١٢١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٨:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣١:٠٨١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٨:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣١:٠٤١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٨:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٠٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٧:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٠:٥٥١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٧:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٠:٥٤١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٧:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:٥٢١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣٠:٥٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٧:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٠:٥٢١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٧:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٠:٥٣١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٠:٥٤١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٦:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٠:٥٦١٩:١٩:٥٠١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٦:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٦:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٠٠٥:٤١:١٩١٢:٣١:٠١١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٦:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٠:٥٠١٢:٣١:٠٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣١:٠٩١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣١:١٣١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:١٧٢٣:٤٦:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٨٠٥:٣٩:٣١١٢:٣١:١٨١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهترآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بهترآباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بهترآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٧:١١١١:٢٢:١٧١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤١:٤٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٧:٥٨١١:٢٢:٣٨١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٢:٠١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٨:٤٥١١:٢٢:٥٩١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:١٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:٣١١١:٢٣:٢١١٦:٣٧:٠١١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:٣٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٠:١٨١١:٢٣:٤٤١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:٥٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١١:٠٤١١:٢٤:٠٧١٦:٣٧:٠١١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٣:١٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١١:٤٩١١:٢٤:٣١١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤٣:٤٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٢:٣٤١١:٢٤:٥٥١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤٤:٠٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٣:١٨١١:٢٥:٢٠١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٣٤٢٢:٤٤:٢٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٤:٠٢١١:٢٥:٤٥١٦:٣٧:٢١١٦:٥٥:٤٣٢٢:٤٤:٤٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٤:٤٦١١:٢٦:١١١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٥:٥٣٢٢:٤٥:١٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٢٨١١:٢٦:٣٨١٦:٣٧:٤١١٦:٥٦:٠٥٢٢:٤٥:٣٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٦:١٠١١:٢٧:٠٤١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٦:١٨٢٢:٤٦:٠١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٥١١١:٢٧:٣٢١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:٣٣٢٢:٤٦:٢٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٧:٣١١١:٢٧:٥٩١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٦:٥٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١١١١:٢٨:٢٧١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٧:١٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٥٠١١:٢٨:٥٥١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٧:٢٥٢٢:٤٧:٤٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٩:٢٨١١:٢٩:٢٤١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:٤٦٢٢:٤٨:١٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٠:٠٤١١:٢٩:٥٣١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٨:٠٨٢٢:٤٨:٤٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٤٠١١:٣٠:٢٢١٦:٤٠:٠١١٦:٥٨:٣١٢٢:٤٩:١٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢١:١٥١١:٣٠:٥١١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٩:٣٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢١:٤٩١١:٣١:٢١١٦:٤٠:٥١١٦:٥٩:٢٢٢٢:٥٠:٠٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٢٢١١:٣١:٥١١٦:٤١:١٨١٦:٥٩:٤٩٢٢:٥٠:٣٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٢:٥٤١١:٣٢:٢٠١٦:٤١:٤٧١٧:٠٠:١٨٢٢:٥١:٠٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:٢٤١١:٣٢:٥٠١٦:٤٢:١٦١٧:٠٠:٤٧٢٢:٥١:٣٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٣:٥٤١١:٣٣:٢٠١٦:٤٢:٤٧١٧:٠١:١٨٢٢:٥٢:٠٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٤:٢٢١١:٣٣:٥٠١٦:٤٣:٢٠١٧:٠١:٥٠٢٢:٥٢:٣٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٤:٤٩١١:٣٤:٢٠١٦:٤٣:٥٣١٧:٠٢:٢٤٢٢:٥٣:٠٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٥:١٥١١:٣٤:٥٠١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٢:٥٨٢٢:٥٣:٣٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٥:٣٩١١:٣٥:٢٠١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٣:٣٣٢٢:٥٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بهترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بهترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهترآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٢:٢٣١١:٢٠:٢٩١٦:٣٨:٢١١٦:٥٦:٢٠٢٢:٤٠:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٣:١١١١:٢٠:٤٥١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:٠٦٢٢:٤٠:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٣:٥٩١١:٢١:٠٢١٦:٣٧:٥٢١٦:٥٥:٥٤٢٢:٤٠:٤٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٤:٤٧١١:٢١:٢٠١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٥:٤٤٢٢:٤٠:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٥:٣٥١١:٢١:٣٨١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٥:٣٥٢٢:٤١:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٦:٢٣١١:٢١:٥٨١٦:٣٧:٢٠١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤١:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٧:١١١١:٢٢:١٧١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤١:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٧:٥٨١١:٢٢:٣٨١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٢:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٨:٤٥١١:٢٢:٥٩١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:٣١١١:٢٣:٢١١٦:٣٧:٠١١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٠:١٨١١:٢٣:٤٤١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:١٥٢٢:٤٢:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١١:٠٤١١:٢٤:٠٧١٦:٣٧:٠١١٦:٥٥:١٨٢٢:٤٣:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١١:٤٩١١:٢٤:٣١١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٥:٢٢٢٢:٤٣:٤٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٢:٣٤١١:٢٤:٥٥١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤٤:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٣:١٨١١:٢٥:٢٠١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٣٤٢٢:٤٤:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٤:٠٢١١:٢٥:٤٥١٦:٣٧:٢١١٦:٥٥:٤٣٢٢:٤٤:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٤:٤٦١١:٢٦:١١١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٥:٥٣٢٢:٤٥:١٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٢٨١١:٢٦:٣٨١٦:٣٧:٤١١٦:٥٦:٠٥٢٢:٤٥:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٦:١٠١١:٢٧:٠٤١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٦:١٨٢٢:٤٦:٠١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٥١١١:٢٧:٣٢١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٦:٣٣٢٢:٤٦:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٧:٣١١١:٢٧:٥٩١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٦:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١١١١:٢٨:٢٧١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٧:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٥٠١١:٢٨:٥٥١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٧:٢٥٢٢:٤٧:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٩:٢٨١١:٢٩:٢٤١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:٤٦٢٢:٤٨:١٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٠:٠٤١١:٢٩:٥٣١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٨:٠٨٢٢:٤٨:٤٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٤٠١١:٣٠:٢٢١٦:٤٠:٠١١٦:٥٨:٣١٢٢:٤٩:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢١:١٥١١:٣٠:٥١١٦:٤٠:٢٥١٦:٥٨:٥٦٢٢:٤٩:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢١:٤٩١١:٣١:٢١١٦:٤٠:٥١١٦:٥٩:٢٢٢٢:٥٠:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٢٢١١:٣١:٥١١٦:٤١:١٨١٦:٥٩:٤٩٢٢:٥٠:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٢:٥٤١١:٣٢:٢٠١٦:٤١:٤٧١٧:٠٠:١٨٢٢:٥١:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد روستای بهترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد روستای بهترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهترآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهترآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهترآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهترآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهترآباد

روستای بهترآباد بر روی نقشه

روستای بهترآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهترآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بهترآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بهترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهترآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهترآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهترآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بهترآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهترآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بهترآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بهترآباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بهترآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهترآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بهترآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو