جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهترآباد

گنبکی | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بهترآباد


اذان صبح: ٠٥:٠١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٥٥:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٣٨

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهترآباد (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای بهترآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بهترآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهترآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آناتول فرانس
خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهترآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهترآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهترآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهترآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهترآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهترآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٢:١٧١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٣٧٢٣:٥٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:١٥٢٣:٥٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٦:٠٥١٢:٣١:٥٩١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:١٢١٢:٣١:٥١١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٩:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣١:٤٣١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣١:٣٦١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٤٩٢٣:٤٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣١:٢٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٩:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٣١:٢٣١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٨:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٣١:١٧١٩:١١:٥٦١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:١٥١٢:٣١:١٢١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٤٢٣:٤٨:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣١:٠٨١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣١:٠٤١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٤٢٢٣:٤٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٨:٠١١٢:٣١:٠٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٧:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٠:٥٧١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٠:٥٥١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٣٨٢٣:٤٧:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٠:٥٤١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٧:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:٥٢١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٧:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣٠:٥٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٠:٥٢١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٠:٥٣١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٧:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٠:٥٤١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٠:٥٦١٩:١٩:٥٠١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٦:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٠٠٥:٤١:١٩١٢:٣١:٠١١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٦:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٠:٥٠١٢:٣١:٠٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣١:٠٩١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣١:١٣١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:١٧٢٣:٤٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٨٠٥:٣٩:٣١١٢:٣١:١٨١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣١:٢٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهترآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بهترآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بهترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بهترآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بهترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بهترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهترآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بهترآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهترآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٧:١٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٤٣٢٣:٥٦:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٨:٠٩١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٣٩٢٣:٥٦:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٦:٤٣١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٣٣٢٣:٥٦:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٩:١١١٢:٣٦:٢٧١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٢٧٢٣:٥٦:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٢١٢:٣٦:١٠١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٢٠٢٣:٥٥:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٠:١٣١٢:٣٥:٥٢١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:١٣٢٣:٥٥:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٥:٣٤١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٠٥٢٣:٥٥:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١١:١٤١٢:٣٥:١٦١٨:٥٨:٥٣١٩:١٥:٥٧٢٣:٥٥:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١١:٤٤١٢:٣٤:٥٨١٨:٥٧:٤٥١٩:١٤:٤٨٢٣:٥٥:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٢:١٥١٢:٣٤:٣٩١٨:٥٦:٣٨١٩:١٣:٣٩٢٣:٥٤:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٢:٤٥١٢:٣٤:٢٠١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٢٩٢٣:٥٤:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٣:١٥١٢:٣٤:٠١١٨:٥٤:٢١١٩:١١:١٩٢٣:٥٤:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٣:٤٥١٢:٣٣:٤١١٨:٥٣:١٢١٩:١٠:٠٨٢٣:٥٤:٠٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٤:١٥١٢:٣٣:٢١١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٥٨٢٣:٥٣:٥١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٤:٤٤١٢:٣٣:٠١١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٧:٤٦٢٣:٥٣:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٥:١٤١٢:٣٢:٤١١٨:٤٩:٤٢١٩:٠٦:٣٥٢٣:٥٣:١٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٥:٤٤١٢:٣٢:٢٠١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٢٣٢٣:٥٣:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٦:١٣١٢:٣٢:٠٠١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:١١٢٣:٥٢:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٦:٤٢١٢:٣١:٣٩١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٢:٥٩٢٣:٥٢:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٧:١٢١٢:٣١:١٨١٨:٤٤:٥٧١٩:٠١:٤٧٢٣:٥٢:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٧:٤١١٢:٣٠:٥٦١٨:٤٣:٤٦١٩:٠٠:٣٤٢٣:٥١:٥٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٨:١٠١٢:٣٠:٣٥١٨:٤٢:٣٤١٨:٥٩:٢١٢٣:٥١:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٨:٤٠١٢:٣٠:١٤١٨:٤١:٢٢١٨:٥٨:٠٨٢٣:٥١:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٢٩:٥٢١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٦:٥٦٢٣:٥٠:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:١٩:٣٨١٢:٢٩:٣١١٨:٣٨:٥٧١٨:٥٥:٤٣٢٣:٥٠:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٠:٠٧١٢:٢٩:٠٩١٨:٣٧:٤٥١٨:٥٤:٣٠٢٣:٥٠:١٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٠:٣٧١٢:٢٨:٤٨١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٣:١٧٢٣:٥٠:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢١:٠٦١٢:٢٨:٢٦١٨:٣٥:٢٠١٨:٥٢:٠٤٢٣:٤٩:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢١:٣٦١٢:٢٨:٠٥١٨:٣٤:٠٧١٨:٥٠:٥١٢٣:٤٩:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٢:٠٦١٢:٢٧:٤٣١٨:٣٢:٥٥١٨:٤٩:٣٨٢٣:١٩:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٢٢:٣٦١١:٢٧:٢٢١٧:٣١:٤٣١٧:٤٨:٢٦٢٢:٤٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بهترآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد روستای بهترآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بهترآباد روستای بهترآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهترآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهترآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهترآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهترآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهترآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهترآباد

روستای بهترآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهترآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بهترآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بهترآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهترآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهترآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهترآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهترآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهترآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهترآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهترآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهترآباد
افق شرعی امروز فردا بهترآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهترآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهترآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو