جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بهبهان

بهبهان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بهبهان


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢٨

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهبهان (شهرستان بهبهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر بهبهان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بهبهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهبهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

استیو چندلر
لازم است بدانید كه نخستین گام، بسیار مهم است و گام دیگر، ساختن یك دورنمای مثبت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهبهان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهبهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهبهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بهبهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهبهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهبهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٤:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٣:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٣:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٦:١٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٢٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٢:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٩٠٠:٢٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٢:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٢:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢١:٤١١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢١:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٥:٣٥١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢١:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٩:١٧١٣:٠٥:٣١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢١:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٣١١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:١٦٠٠:٢١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٠:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٠:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٢١١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٠:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٠:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٠:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١٧٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:١٣٠٠:١٩:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١١:٣٠١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٩:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٠:٣١١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٣١٠٠:١٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهبهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهبهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهبهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهبهان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بهبهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بهبهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهبهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بهبهان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بهبهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بهبهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بهبهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهبهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهبهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بهبهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بهبهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهبهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بهبهان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٠:٠٠١٣:١١:٤٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣٠:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٠:٣٥١٣:١١:٣٠١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٣٢٠٠:٣٠:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤١:١١١٣:١١:١٤١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٩:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤١:٤٥١٣:١٠:٥٧١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٩:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٠:٤٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:٢٩:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٢:٥٥١٣:١٠:٢٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٩:٢١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٣٠١٣:١٠:٠٥١٩:٣٦:١٣١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٤:٠٤١٣:٠٩:٤٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٢٧٠٠:٢٨:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٤:٣٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:١٤٠٠:٢٨:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٥:١٣١٣:٠٩:١٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٢٨:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٥:٤٧١٣:٠٨:٥١١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٤٧٠٠:٢٨:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٤٦:٢١١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٣٠٠:٢٨:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٤٦:٥٥١٣:٠٨:١٢١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:١٨٠٠:٢٧:٤٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٤٧:٢٨١٣:٠٧:٥٢١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٠٣٠٠:٢٧:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٨:٠٢١٣:٠٧:٣٢١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٣:٤٨٠٠:٢٧:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٨:٣٦١٣:٠٧:١٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٣٢٠٠:٢٧:٠٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٤٩:٠٩١٣:٠٦:٥١١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:١٦٠٠:٢٦:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٦:٣٠١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:٠٠٠٠:٢٦:٢٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٠:١٦١٣:٠٦:٠٩١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٤٤٠٠:٢٦:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٠:٤٩١٣:٠٥:٤٨١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٢٨٠٠:٢٥:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥١:٢٣١٣:٠٥:٢٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:١١٠٠:٢٥:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٥:٠٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٤:٥٤٠٠:٢٥:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٢:٢٩١٣:٠٤:٤٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:٣٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٣:٠٣١٣:٠٤:٢٣١٩:١٥:١٥١٩:٣٢:٢٠٠٠:٢٤:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٣:٣٦١٣:٠٤:٠١١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٠٣٠٠:٢٤:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٤:١٠١٣:٠٣:٤٠١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:٤٦٠٠:٢٤:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٦:٥٤:٤٣١٣:٠٣:١٨١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٢٩٠٠:٢٣:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٢:٥٧١٩:١٠:٠٩١٩:٢٧:١٢٠٠:٢٣:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٦:٥٥:٥٠١٣:٠٢:٣٥١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٥:٥٥٠٠:٢٣:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٦:٥٦:٢٤١٣:٠٢:١٤١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٣٨٢٣:٥٢:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٩٠٥:٥٦:٥٨١٢:٠١:٥٣١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٢٢٢٣:٢٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بهبهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بهبهان شهر بهبهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بهبهان شهر بهبهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهبهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهبهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بهبهان

بهبهان شهری است در جنوب غربی ایران. شهر بهبهان مرکز شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهرستان بهبهان ۵۱۷'۲۱۳ نفر بوده‌است

شهر بهبهان در ویکیپدیا

شهر بهبهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهبهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهبهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهبهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهبهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهبهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهبهان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بهبهان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بهبهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهبهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهبهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهبهان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بهبهان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بهبهان
افق شرعی امروز فردا بهبهان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهبهان
زمان پخش اذان زنده به افق بهبهان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهبهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهبهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهبهان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهبهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو