جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بهار

بهار | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز بهار


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بهار (شهرستان بهار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر بهار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بهار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
بهترین (‌عمل)‌ دین شما آن است كه ساده‌تر باشد. (‌دین اسلام، دین سخت نیست تا احكامش نیز مشكل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بهار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بهار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بهار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بهار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٤:٠٧١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٨:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٣:٤٨١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٨:٣٦١٣:١٣:٤٠١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٣٠١٣:١٣:٣١٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٧:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٣:١٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٤:٢١١٣:١٣:١٠٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٣:١٩١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٦:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢١:٢١١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:١٦٠٠:٢٥:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٥:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٩:٢٧١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٥:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٣٢١٣:١٢:٤١٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٥:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٧:٣٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٤:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٦:٤٥١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٤:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٥٤١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٤:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٥:٠٤١٣:١٢:٣٣٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٤:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٤:١٦١٣:١٢:٣٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٤:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٣:٢٨١٣:١٢:٣٣٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٤:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٢:٤٣١٣:١٢:٣٤٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١١:٥٩١٣:١٢:٣٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٣:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١١:١٦١٣:١٢:٣٧٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٠:٣٥١٣:١٢:٣٩٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٢٣:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٩:١٧١٣:١٢:٤٦٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٢٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٢:٥٠٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٣:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٢:٥٤٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٧:٣١١٣:١٢:٥٩٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بهار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بهار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بهار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بهار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٨:٠٨٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٤:١٠٠٠:٢٥:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٦:٠٣:١٤١٣:١٨:٢١٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٤:٢٠٠٠:٢٦:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٨٠٦:٠٣:٣٠١٣:١٨:٣٤٢٠:٣٣:٣٥٢٠:٥٤:٢٩٠٠:٢٦:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٨:٤٦٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٢٦:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٤:٠٥١٣:١٨:٥٩٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٢٦:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٩:١٢٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٢٧:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٤:٤٦١٣:١٩:٢٤٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٧:٢٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٥:٠٨١٣:١٩:٣٦٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٢٧:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٩:٤٨٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٢٧:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠٥:٥٧١٣:٢٠:٠٠٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٢٨:١٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٦:٢٣١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٣:٥٢٢٠:٥٤:٣٩٠٠:٢٨:٢٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٦:٥٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٢٨:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٧:١٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣٣:٤٠٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٢٨:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٧:٤٧١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٤:١٤٠٠:٢٩:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٨:١٧١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:٠٢٠٠:٢٩:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٨:٤٩١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٢٩:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٩:٢١١٣:٢١:١٥٢٠:٣٢:٥٥٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٠:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٩:٥٤١٣:٢١:٢٤٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣٠:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٠:٢٨١٣:٢١:٣٣٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٣٠:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:١١:٠٢١٣:٢١:٤١٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٠:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:١١:٣٨١٣:٢١:٤٩٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣١:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٢:١٤١٣:٢١:٥٦٢٠:٣١:٢١٢٠:٥١:٤٨٠٠:٣١:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٢:٥١١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٢٢٠٠:٣١:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٣:٢٨١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣١:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:١٤:٠٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:٢٤٠٠:٣٢:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٢:٢١٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٢:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٥:٢٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٦:٠٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٨:٣٣٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٢:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٧:٥٩٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٣٣:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٣:١٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٨:٠٨١٣:٢٢:٣٩٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بهار شهر بهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر بهار شهر بهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بهار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بهار

بهار یکی از شهرهای غربی ایران است که با گستره‌ای معادل ۱۳۳۹ کیلومتر مربع، حدود ۲/۷ درصد از وسعت استان همدان را تشکیل می‌دهد

شهر بهار در ویکیپدیا

شهر بهار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بهار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بهار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بهار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بهار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بهار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بهار
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر بهار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بهار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بهار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بهار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بهار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بهار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بهار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بهار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بهار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بهار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بهار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو