جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بهارآباد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بهارآباد


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بهارآباد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای بهارآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بهارآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهارآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
سرچشمه ی همه سوءتفاهم ها زیر سر زبان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بهارآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بهارآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهارآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بهارآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بهارآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بهارآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١١:٢٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٨:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٠:١٠١٢:٥٤:١٣١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٧:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٧:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٠٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٢٥٠٠:٠٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٣:١٩١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٦:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٣:١٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٥:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠٥:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٩:٣١١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٥:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٤:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٢:٥١١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:١١٠٠:٠٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٢:٥٠١٩:٥١:١٣٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٤:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٣:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:٠٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥١:٤٠١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:٠٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٤٣٠٥:٥٠:٥٤١٢:٥٢:٥٠١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:١٧٠٠:٠٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:٠٧٠٠:٠٣:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٢:٥٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:٠٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:٤٦٠٠:٠٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٣:٠١١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٧:٣٠١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٩:٢٣٠٠:٠٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥٣:١٠١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:١١٠٠:٠٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٦:٢٠١٢:٥٣:١٥٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٠٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بهارآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بهارآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بهارآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٢:٠٢١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٥٠٠:١٩:٢٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٩:٥٥١٣:٠١:٤٤١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٥٠٠:١٩:٠٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:٢٩١٣:٠١:٢٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٠٤١٣:٠١:٠٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٨:٢١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٥:٣٩١٣:٠٠:٥٠١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٤٦٠٠:١٧:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٤:١٤١٣:٠٠:٣٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٣٦٠٠:١٧:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٠:١٥١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٢٦٠٠:١٧:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:١٢٠٦:٤١:٢٦١٢:٥٩:٥٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:١٧٠٠:١٦:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٠١١٢:٥٩:٣٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٦:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٥٧٠٠:١٦:٠٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٤٨٠٠:١٥:٤١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٥:١٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٢٩٠٠:١٤:٥٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٨:١٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٤:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:١٠٠٠:١٤:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٧:٤١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٠١٠٠:١٣:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٩:٠٢١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٣:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٧:١٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٣:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٢:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٦٠٠:١٢:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:١٨٠٠:١١:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٦:١١١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٠٠٠:١١:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٥:٥٧١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:١١:١١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٠:٥٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٤٦٠٠:١٠:٢٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٥:١٩١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٠:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٦:٠٨١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٩:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٢٣٠٠:٠٩:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٦:١٩١٩:٥٥:١٦٠٠:٠٩:٠٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٢:٣١١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای بهارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بهارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بهارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بهارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهارآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بهارآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بهارآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بهارآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بهارآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٠٣:٥٠١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٢٤٢٣:٥١:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٨:٢٧١٣:٠٣:٣٢١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:١٤٠٠:٢١:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٧:٠٢١٣:٠٣:١٤١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٠٥٠٠:٢٠:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٥:٣٦١٣:٠٢:٥٦١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٥٥٠٠:٢٠:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٤:١١١٣:٠٢:٣٨١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٤٥٠٠:٢٠:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠٢:٢٠١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٣٥٠٠:١٩:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥١:٢٠١٣:٠٢:٠٢١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٥٠٠:١٩:٢٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٩:٥٥١٣:٠١:٤٤١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٥٠٠:١٩:٠٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:٢٩١٣:٠١:٢٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٠٤١٣:٠١:٠٨١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٨:٢١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٥:٣٩١٣:٠٠:٥٠١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٤٦٠٠:١٧:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٤:١٤١٣:٠٠:٣٢١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:٣٦٠٠:١٧:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٠:١٥١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٢٦٠٠:١٧:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤١:٢٦١٢:٥٩:٥٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:١٧٠٠:١٦:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٠:٠١١٢:٥٩:٣٩١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٦:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٨:٣٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٥٧٠٠:١٦:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٤٨٠٠:١٥:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٨:٤٧١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٣٨٠٠:١٥:١٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٢٩٠٠:١٤:٥٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٨:١٤١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٢٠٠٠:١٤:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣١:٤٤١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:١٠٠٠:١٤:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٠:٢٣١٢:٥٧:٤١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٠١٠٠:١٣:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٩:٠٢١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٣:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٧:١٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٣:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥٦:٥٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٢:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:٠٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٢٦٠٠:١٢:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٣:٤٤١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:١٨٠٠:١١:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٦:١١١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:١٠٠٠:١١:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٠٩١٢:٥٥:٥٧١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:١١:١١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٠:٥٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٥:٣١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٤٦٠٠:١٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بهارآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بهارآباد روستای بهارآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بهارآباد روستای بهارآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بهارآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بهارآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بهارآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بهارآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بهارآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بهارآباد

روستای بهارآباد بر روی نقشه

روستای بهارآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بهارآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بهارآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بهارآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بهارآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای بهارآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بهارآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بهارآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بهارآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بهارآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بهارآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بهارآباد
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بهارآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بهارآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بهارآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بهارآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بهارآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بهارآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو