جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی

میانکوه غربی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز بن کره ایمانقلی

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:١٢

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای بن کره ایمانقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بن کره ایمانقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بن کره ایمانقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

گای فینلی
ترسیدن از اینكه ممكن است دیگران را آزرده كنید، به هیچ وجه خوشایند نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بن کره ایمانقلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن کره ایمانقلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بن کره ایمانقلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن کره ایمانقلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بن کره ایمانقلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٨:٣٣١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٣٥:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٨:٢٧١٣:١٨:١٩١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٣٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٧:١٥١٣:١٨:٠٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٣٥:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٦:٠٣١٣:١٧:٥١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:٣٤:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٤:٥٢١٣:١٧:٣٧١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٣٤:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٨٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٧:٢٤١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣٤:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٧:١٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٣٥٠٠:٣٣:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤١:٢٣١٣:١٦:٥٩١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٢٢٠٠:٣٣:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٥٠٦:٤٠:١٥١٣:١٦:٤٨١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٠٨٠٠:٣٣:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٩:٠٨١٣:١٦:٣٦١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٥٥٠٠:٣٢:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٨:٠١١٣:١٦:٢٥١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٢٠٠:٣٢:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٦:١٥١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٢٩٠٠:٣٢:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٥:٥١١٣:١٦:٠٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٦٠٠:٣١:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٤:٤٧١٣:١٥:٥٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:١٥:٤٦١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٠٠٠:٣١:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٢:٤٢١٣:١٥:٣٨١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٣٨٠٠:٣٠:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣١:٤٢١٣:١٥:٣٠١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٠:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٠:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٥:١٦٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٣٠:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٩:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٩:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٩:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٤:١٥١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٨:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢١:٤٧١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٨:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢١:٠٠١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بن کره ایمانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بن کره ایمانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بن کره ایمانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بن کره ایمانقلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بن کره ایمانقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بن کره ایمانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن کره ایمانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بن کره ایمانقلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بن کره ایمانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بن کره ایمانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بن کره ایمانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بن کره ایمانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن کره ایمانقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بن کره ایمانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن کره ایمانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن کره ایمانقلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بن کره ایمانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن کره ایمانقلی روستای بن کره ایمانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن کره ایمانقلی روستای بن کره ایمانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بن کره ایمانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن کره ایمانقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن کره ایمانقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن کره ایمانقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن کره ایمانقلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢٠:١٠٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٢٩:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:١٠:١٠١٣:٢٠:٢٣٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٠:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٠:٢٥١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣٠:٤٥٢٠:٥١:٠٣٠٠:٣٠:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:١٠:٤٢١٣:٢٠:٤٩٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:١١٠٠:٣٠:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١١:٠٠١٣:٢١:٠٢٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٠:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:١١:١٩١٣:٢١:١٥٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٢٢٠٠:٣١:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:١١:٣٩١٣:٢١:٢٧٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣١:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:١٢:٠٠١٣:٢١:٤٠٢٠:٣١:١٣٢٠:٥١:٢٧٠٠:٣١:٤٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:١٢:٢٣١٣:٢١:٥٢٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٢٧٠٠:٣١:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣١:١٣٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٢:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٣:١١١٣:٢٢:١٥٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٢٢٠٠:٣٢:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٣:٣٦١٣:٢٢:٢٦٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥١:١٧٠٠:٣٢:٤٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٢:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٤:٣٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٣:١٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٣٣:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٢٣:٠٨٢٠:٣٠:٣٦٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٣:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٣:١٧٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٤:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٦:٢٩١٣:٢٣:٢٧٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣٤:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٧:٠١١٣:٢٣:٣٥٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٤:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٩:٣٩٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٣٤:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٨:٠٧١٣:٢٣:٥٢٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:١٦٠٠:٣٥:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٨:٤١١٣:٢٣:٥٩٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٣٥:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:١٩:١٦١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٥:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٩:٥١١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣٥:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣٥:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢١:٠٤١٣:٢٤:٢٥٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:١١٠٠:٣٦:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢١:٤١١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٦:٤١٠٠:٣٦:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٢:١٩١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٦:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٤:٣٨٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٦:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٣:٣٥١٣:٢٤:٤٢٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٧:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٤:١٤١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٣٧:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بن کره ایمانقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن کره ایمانقلی روستای بن کره ایمانقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن کره ایمانقلی روستای بن کره ایمانقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بن کره ایمانقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بن کره ایمانقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بن کره ایمانقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بن کره ایمانقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بن کره ایمانقلی

روستای بن کره ایمانقلی بر روی نقشه

روستای بن کره ایمانقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بن کره ایمانقلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بن کره ایمانقلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بن کره ایمانقلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بن کره ایمانقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بن کره ایمانقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بن کره ایمانقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بن کره ایمانقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بن کره ایمانقلی
افق شرعی امروز فردا بن کره ایمانقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بن کره ایمانقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بن کره ایمانقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بن کره ایمانقلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بن کره ایمانقلی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بن کره ایمانقلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بن کره ایمانقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو