جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بن حصار

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بن حصار


اذان صبح: ٠٤:١٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٨
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٥١:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٠١

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بن حصار (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای بن حصار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بن حصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بن حصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و بركات خود را براى او تقدیر مى نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بن حصار

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بن حصار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن حصار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بن حصار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن حصار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بن حصار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٥:٥٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥٥:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٥:٤٥١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٥:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٣:٠٢١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٢:١١١٢:٣٥:٢٧١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٥:١٩١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٥:١١١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٢٩٢٣:٥٤:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٥:٠٤١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٠٤٢٣:٥٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٤:٥٧١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٤:٥١١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:١٤٢٣:٥٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٤:٤٥١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٤:٤٠١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٣:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٤:٣٦١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٤:٣٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٤:٢٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٢:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٤:٢٥١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٤:٢٣١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٤:٢١١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٢:١١١٢:٣٤:٢٠١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥١:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٤:٢٠١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٤:٢٠١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥١:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٤:٢٠١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٤:٢٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٤:٢٤١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥١:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥١:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤١٢٣:٥١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٤:٣٢١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٦٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٤:٣٦١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بن حصار

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بن حصار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بن حصار

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٤:٣٨١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥١:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٧:١٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥١:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٠٧٢٣:٥١:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٣:٣٢١٩:٤١:٤٠٢٣:٥١:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٦:٠٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:١٤٢٣:٥١:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٥:٥١١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥١:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٥:١٣١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:١٩٢٣:٥١:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥١:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٢٣٢٣:٥١:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥١:٣٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥١:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٥:٥٥١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥١:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥١:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٤:١١١٢:٣٦:١٥١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٥٤٢٣:٥١:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٢:٠٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٦:٣٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٢:١١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:١٧٢٣:٥٢:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٣:٥١١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٤٣٢٣:٥٢:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٧:١٠١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٧:٢٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٢:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٣:٥٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٢:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٧:٤٦١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥٣:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٣:٥٥١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٤٢٢٣:٥٣:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٨:١١١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٣:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٣:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٤:١١١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٤١٢٣:٥٣:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٤:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٩:٠٢١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٤:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٩:١٥١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥٤:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٩:٢٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٤:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٩:٤١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بن حصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بن حصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بن حصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بن حصار

روستای بن حصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بن حصار
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بن حصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بن حصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بن حصار دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بن حصار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بن حصار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بن حصار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بن حصار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بن حصار
زمان پخش اذان آنلاین به افق بن حصار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بن حصار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو