جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بن حصار

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بن حصار

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٢٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بن حصار (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای بن حصار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بن حصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بن حصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

فرناندو پسوا
اگر از زندگی سر در می آوردیم، تحمل ناپذیر می شد. خوشبختانه چنین نیست. ما با همان ناآگاهی مثل حیوانات زندگی می كنیم و مانند آنها بیهوده و عبث.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بن حصار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بن حصار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن حصار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بن حصار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن حصار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بن حصار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٥:١٨١٢:٣٨:١٥١٩:٠١:٣٦١٩:١٨:٢٥٢٣:٥٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٤:١٨١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٢:٠٧١٩:١٨:٥٧٢٣:٥٨:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٣:١٩١٢:٣٧:٤٦١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:٢٩٢٣:٥٧:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٢:٢١١٢:٣٧:٣٢١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٠١٢٣:٥٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١١:٢٣١٢:٣٧:١٩١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٠:٣٤٢٣:٥٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٠:٢٦١٢:٣٧:٠٦١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:٠٧٢٣:٥٧:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٦:٥٣١٩:٠٤:٤١١٩:٢١:٤٠٢٣:٥٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٦:٤١١٩:٠٥:١٣١٩:٢٢:١٣٢٣:٥٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٣٦:٢٩١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٢:٤٦٢٣:٥٦:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٦:٤٣١٢:٣٦:١٨١٩:٠٦:١٦١٩:٢٣:٢٠٢٣:٥٥:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٣:٥٣٢٣:٥٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٤:٥٧١٢:٣٥:٥٦١٩:٠٧:١٩١٩:٢٤:٢٧٢٣:٥٥:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٤:٠٤١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٠١٢٣:٥٥:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٥:٣٧١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٤:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٤:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٥:١٩١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥٤:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٠:٤٤١٢:٣٥:١١١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٤:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٩:٥٧١٢:٣٥:٠٤١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٥٤٢٣:٥٣:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١١٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٤:٥٧١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٢٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٤:٥١١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٣:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٤:٤٥١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٣٩٢٣:٥٣:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٤:٤٠١٩:١٢:٤٦١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٣:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٦:١٣١٢:٣٤:٣٥١٩:١٣:١٩١٩:٣٠:٥٠٢٣:٥٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٤:٣١١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٤:٢٨١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٤:١١١٢:٣٤:٢٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٤:٢٣١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٢:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣٤:٢١١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٢:١٩١٢:٣٤:٢٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:٢٤٢٣:٥٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بن حصار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بن حصار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بن حصار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن حصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن حصار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن حصار روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بن حصار روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن حصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن حصار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٩:٥١١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٥:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٥:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٠:١٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٥:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٥:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٠:٤٣١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٤٩٢٣:٥٥:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٠:٥٦١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٥٦٢٣:٥٦:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤١:٠٨١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٦:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٧:٠٥١٢:٤١:٢١١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥٦:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٧:٢٤١٢:٤١:٣٣١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٦:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤١:٤٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٧:١٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤١:٥٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٧:٢٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٧:٣٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٢:١٨١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٧:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٩:١٥١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٨:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٥٨٢٣:٥٨:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٠:٠٤١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٥١٢٣:٥٨:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥٨:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٩:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥١:٢١١٢:٤٣:١٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥٩:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٣:٢٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:١١٢٣:٥٩:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٩:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٩:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٣:١١١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٠:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٠:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٥١٠٠:٠٠:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٠:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٤:١١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٠:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٤٤:١٥١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٠:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٤:١٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠١:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٤:٢٣١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠١:١٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٧:٠٨١٢:٤٤:٢٦١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠١:٢٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن حصار روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بن حصار روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بن حصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بن حصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بن حصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بن حصار

روستای بن حصار بر روی نقشه

روستای بن حصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بن حصار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بن حصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بن حصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بن حصار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بن حصار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بن حصار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بن حصار
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بن حصار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بن حصار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بن حصار
زمان پخش اذان آنلاین به افق بن حصار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو