جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بن حصار

درآبسر | بشاگرد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بن حصار


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٠١:٠٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بن حصار (شهرستان بشاگرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بن حصار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بن حصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بن حصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

الکساندر دوما
وقتی که زنان دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند؛ حتی جنایاتمان را. ولی وقتی که دوستمان نمی دارند، ارزشی حتی برای فضائل مان قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بن حصار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بن حصار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن حصار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بن حصار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بن حصار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بن حصار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٥:٥٥١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥٥:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٥:٤٥١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٥:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٣:٠٢١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٢:١١١٢:٣٥:٢٧١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٥:١٩١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٥:١١١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:٢٩٢٣:٥٤:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٩:٤٦١٢:٣٥:٠٤١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٠٤٢٣:٥٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٤:٥٧١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٤:٥١١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:١٤٢٣:٥٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٤:٤٥١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٤:٤٠١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٢٤٢٣:٥٣:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٤:٣٦١٩:١٣:٢٨١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٢:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٥:٢٢١٢:٣٤:٣٢١٩:١٤:٠٢١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٤:٤٢١٢:٣٤:٢٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٠٢٣:٥٢:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٤:٢٥١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٤:٢٣١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٢٢٢٣:٥٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٤:٢١١٩:١٦:١٥١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٢:١١١٢:٣٤:٢٠١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٣٢٣:٥١:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٤:٢٠١٩:١٧:٢٢١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٤:٢٠١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥١:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٤:٢٠١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٠٢٣:٥١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٤:٢٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٤:٢٤١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥١:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥١:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٤١٢٣:٥١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٤:٣٢١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٦٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٤:٣٦١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٤:٤١١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥١:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بن حصار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بن حصار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بن حصار

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بن حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بن حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٣:١٤١٢:٤٠:٤٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٤:٤٥٠٠:٠١:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٣:٤١١٢:٤٠:٢٧١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٣:٤٤٠٠:٠٠:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٤:٠٩١٢:٤٠:١١١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٢:٤٢٠٠:٠٠:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٣٩:٥٤١٩:٠٤:٤٩١٩:٢١:٤٠٠٠:٠٠:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٥:٠٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٠٣:٤٨١٩:٢٠:٣٧٠٠:٠٠:١٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٥:٣٠١٢:٣٩:٢٠١٩:٠٢:٤٦١٩:١٩:٣٤٠٠:٠٠:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٥:٥٧١٢:٣٩:٠٢١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٣٠٢٣:٥٩:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٦:٢٤١٢:٣٨:٤٤١٩:٠٠:٤١١٩:١٧:٢٦٢٣:٥٩:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٦:٥٠١٢:٣٨:٢٦١٨:٥٩:٣٨١٩:١٦:٢١٢٣:٥٩:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٧:١٦١٢:٣٨:٠٧١٨:٥٨:٣٤١٩:١٥:١٦٢٣:٥٩:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٧:٤٣١٢:٣٧:٤٨١٨:٥٧:٢٩١٩:١٤:١٠٢٣:٥٨:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:١٨:٠٩١٢:٣٧:٢٩١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٠٤٢٣:٥٨:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٨:٣٥١٢:٣٧:٠٩١٨:٥٥:١٩١٩:١١:٥٧٢٣:٥٨:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:١٩:٠٠١٢:٣٦:٤٩١٨:٥٤:١٤١٩:١٠:٥١٢٣:٥٨:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٨٠٦:١٩:٢٦١٢:٣٦:٢٩١٨:٥٣:٠٨١٩:٠٩:٤٤٢٣:٥٧:٥٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:١٩:٥٢١٢:٣٦:٠٩١٨:٥٢:٠١١٩:٠٨:٣٦٢٣:٥٧:٣٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٠:١٧١٢:٣٥:٤٨١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٧:٢٨٢٣:٥٧:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٠:٤٣١٢:٣٥:٢٧١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٢١٢٣:٥٦:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢١:٠٨١٢:٣٥:٠٦١٨:٤٨:٤١١٩:٠٥:١٢٢٣:٥٦:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢١:٣٣١٢:٣٤:٤٥١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٤:٠٤٢٣:٥٦:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢١:٥٩١٢:٣٤:٢٤١٨:٤٦:٢٥١٩:٠٢:٥٦٢٣:٥٦:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٢:٢٤١٢:٣٤:٠٣١٨:٤٥:١٨١٩:٠١:٤٧٢٣:٥٥:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٢:٤٩١٢:٣٣:٤١١٨:٤٤:١٠١٩:٠٠:٣٨٢٣:٥٥:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٢٣:١٤١٢:٣٣:٢٠١٨:٤٣:٠١١٨:٥٩:٢٩٢٣:٥٥:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٣:٤٠١٢:٣٢:٥٨١٨:٤١:٥٣١٨:٥٨:٢١٢٣:٥٤:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٤:٠٥١٢:٣٢:٣٧١٨:٤٠:٤٥١٨:٥٧:١٢٢٣:٥٤:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٢٤:٣٠١٢:٣٢:١٥١٨:٣٩:٣٧١٨:٥٦:٠٣٢٣:٥٤:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٤:٥٦١٢:٣١:٥٤١٨:٣٨:٢٨١٨:٥٤:٥٤٢٣:٥٣:٥٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٥:٢١١٢:٣١:٣٢١٨:٣٧:٢٠١٨:٥٣:٤٥٢٣:٥٣:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٢٥:٤٧١٢:٣١:١١١٨:٣٦:١٢١٨:٥٢:٣٧٢٣:٢٣:١٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٢٦:١٣١١:٣٠:٥٠١٧:٣٥:٠٣١٧:٥١:٢٨٢٢:٥٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بن حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار روستای بن حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بن حصار روستای بن حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بن حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بن حصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بن حصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بن حصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بن حصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بن حصار

روستای بن حصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بن حصار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بن حصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بن حصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بن حصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بن حصار
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بن حصار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بن حصار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بن حصار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بن حصار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بن حصار
زمان پخش اذان زنده به افق بن حصار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بن حصار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بن حصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو