جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنو

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنو


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٦
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بنو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جان ماكسول
رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند كه كدام نیمه را باور كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٥٠٠:١٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٢:٥٧١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣١٠٠:١١:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:١٣١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٠٧٠٠:١١:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٢١١٢:٥٢:٣٩١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٤٣٠٠:١١:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:٣١١٢:٥٢:٣١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:١٩٠٠:١١:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٦:٤١١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٥:٥٢١٢:٥٢:١٦١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٢٠٠:١٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٠:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:١٧١٢:٥٢:٠٣١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٠:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٣:٣١١٢:٥١:٥٧١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٢١٠٠:١٠:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:٥٢١٩:٣١:٢٠١٩:٤٨:٥٨٠٠:٠٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٢:٠٣١٢:٥١:٤٨١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥١:٤٤١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:١١٠٠:٠٩:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٥١:٤٠١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٩:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥١:٣٨١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٩:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٥١:٣٥١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٩:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥١:٣٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٨:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥١:٣٣١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٨:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥١:٣٢١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥١:٣٢١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٦:١٨١٢:٥١:٣٣١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥١:٣٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٨:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٥:١٥١٢:٥١:٣٦١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٨:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥١:٣٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٨:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٤:١٧١٢:٥١:٤١١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠٨:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥١:٤٥١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٠٨٠٠:٠٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٨:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥١:٥٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥١:٥٩١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بنو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٣:٢٩١٣:٠١:٤١١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٨:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٤:٠١١٣:٠١:٤٢١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:١٣٠٠:١٨:٢٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٤:٣٢١٣:٠١:٤٣١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٨:٣٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٥:٠٤١٣:٠١:٤٣١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٨:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٥:٣٦١٣:٠١:٤٣١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٨:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٦:٠٩١٣:٠١:٤٣١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٨:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٦:٤١١٣:٠١:٤١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:١٨٠٠:١٩:٠١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٧:١٣١٣:٠١:٣٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٩:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٧:٤٥١٣:٠١:٣٧١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٩:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٨:١٧١٣:٠١:٣٣١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:١٨٠٠:١٩:١٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٨:٥٠١٣:٠١:٣٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٩:١٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٩:٢٢١٣:٠١:٢٥١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٩:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:٢٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٩:٢٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:١٥١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٩:٢١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠١:٠٨١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٩:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:٣٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٤٨٠٠:١٩:٢١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٩:٢٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٩:١٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:١٨٠٠:١٩:١٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٩:١٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٠:١٨١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٩:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٥:١٦١٩:٥٢:٣٩٠٠:١٩:٠٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٤٤٠٠:١٩:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٤٨٠٠:١٨:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٢:٣٥١٩:٤٩:٥١٠٠:١٨:٥٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥٩:٢١١٩:٣١:٣٩١٩:٤٨:٥٤٠٠:١٨:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٧:٥٦٠٠:١٨:٣٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٨:٥٤١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٨:٢٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٨:٠٨١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٨:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٢٨:٣٨١٢:٥٨:٢٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٨:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٩:٠٧١٢:٥٨:١٠١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنو

روستای بنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنو
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بنو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنو
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنو
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو