جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنو

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنو


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بنو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جان ماكسول
مردم از كسی لذت می برند كه از زندگی لذت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٩٠٠:١١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٠٣١٢:٥١:٥٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:١١١٢:٥١:٤٤١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠١٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٧:١٩١٢:٥١:٣٥١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٣٧٠٠:١٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٦:٢٩١٢:٥١:٢٧١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٥:٣٩١٢:٥١:١٩١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٥٠١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٥٠٦:١٤:٠٢١٢:٥١:٠٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٣:١٦١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٧٠٦:١١:٤٥١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٠١١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٨:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:١٨١٢:٥٠:٤٠١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٨:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٠:٣١١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٥٥٠٠:٠٧:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٧:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٧:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٠:٢٨١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٧:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٧:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٢٠٠:٠٧:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤٩٠٠:٠٧:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٢:٤٨١٢:٥٠:٤١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠٧:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٧:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بنو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٧:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٧:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٣:٣١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٧:٣٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٧:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٧:٤٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٧:٥٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:١١٠٠:١٧:٥٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٦:١٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٨:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٨:٠٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٧:١٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:١٢٠٠:١٨:١٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٨:١٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:٢١١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٨:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:١٦١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:١٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٠:١١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٦٠٠:١٨:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٨:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٠:٢٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٤١٠٠:١٨:١٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥٢٠٠:١٨:١٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:٣١١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٨:١٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:١١٠٠:١٨:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:١٩٠٠:١٨:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٩:١٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٨:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٣٣٠٠:١٨:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٧:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٨:٤١١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٧:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٨:٢٩١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:١٧:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٨:١٧١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٧:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٦:٠٧١٢:٥٨:٠٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٧:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥١٠٠:١٧:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٤:٥١٠٠:١٧:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٣:٥١٠٠:١٧:٠٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنو

روستای بنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بنو دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بنو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنو
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو