جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنو

رویدر | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بنو


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٠
اذان ظهر: ١١:٣٤:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٤٢
اذان مغرب: ١٧:١٢:٢٦
نیمه شب: ٢٢:٥٤:١٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنو (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای بنو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای بنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناشناس
به خدا تكیه كن و یقین داشته باش كه زیر سایه خدا دوستان زیادی پیدا می كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنو

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٣:١٦١٢:٤٦:٠٦١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٣٧٠٠:٠٥:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٥:٥٧١٩:١٩:٥٣١٩:٣٧:١٣٠٠:٠٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٣٣١٢:٤٥:٤٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠٤:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٠:٤٢١٢:٤٥:٤٠١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:٢٥٠٠:٠٤:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٩:٥٢١٢:٤٥:٣٢١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٠١٠٠:٠٤:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٩:٠٣١٢:٤٥:٢٥١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٨:١٦١٢:٤٥:١٨١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٣:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٧:٢٩١٢:٤٥:١٢١٩:٢٣:١٧١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٣:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٣:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٥:٠١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٣:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٥:١٤١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٢:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:١٧٠٠:٠٢:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٢:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٢:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٧:١٩١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٢:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠١:٥٢١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٢:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١١٠٦:٠١:١٤١٢:٤٤:٤١١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٢١٠٠:٠١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٤:٤١١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠١:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٤:٤١١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠١:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:١١٠٠:٠١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠١:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٤:٤٥١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠١:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٧:٥٧١٢:٤٤:٤٧١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٠١٠٠:٠١:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠١:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:١٣٠٠:٠١:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٤٩٠٠:٠١:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٦:١١١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠١:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠١:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٥:١٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٣٤٠٠:٠١:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بنو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٢:٣٩١١:٣٢:٤٢١٧:١٢:٢٣١٧:٢٩:١٥٢٢:٥٤:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٣:١٦١١:٣٢:٣٤١٧:١١:٣٠١٧:٢٨:٢٣٢٢:٥٤:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٣:٥٤١١:٣٢:٢٦١٧:١٠:٣٨١٧:٢٧:٣٢٢٢:٥٤:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٤:٣٢١١:٣٢:٢٠١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٦:٤٣٢٢:٥٣:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٥:١٠١١:٣٢:١٤١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٥:٥٤٢٢:٥٣:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٥:٤٩١١:٣٢:٠٨١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٥:٠٦٢٢:٥٣:٣٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٦:٢٨١١:٣٢:٠٤١٧:٠٧:١٩١٧:٢٤:٢٠٢٢:٥٣:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٥:٥٧:٠٨١١:٣٢:٠٠١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٣:٣٤٢٢:٥٣:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٣٠٥:٥٧:٤٨١١:٣١:٥٧١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٢:٥٠٢٢:٥٣:١٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٨:٢٩١١:٣١:٥٥١٧:٠٥:٠١١٧:٢٢:٠٧٢٢:٥٣:١٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٥:٥٩:١٠١١:٣١:٥٣١٧:٠٤:١٧١٧:٢١:٢٥٢٢:٥٣:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٥:٥٩:٥١١١:٣١:٥٣١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٥٢٢:٥٣:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٠:٣٣١١:٣١:٥٣١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٠:٠٥٢٢:٥٣:٠١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠١:١٥١١:٣١:٥٤١٧:٠٢:١٤١٧:١٩:٢٧٢٢:٥٢:٥٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠١:٥٨١١:٣١:٥٦١٧:٠١:٣٥١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٢:٥٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٢:٤١١١:٣١:٥٨١٧:٠٠:٥٨١٧:١٨:١٥٢٢:٥٢:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٣:٢٤١١:٣٢:٠٢١٧:٠٠:٢٢١٧:١٧:٤٠٢٢:٥٢:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٤:٠٧١١:٣٢:٠٦١٦:٥٩:٤٧١٧:١٧:٠٨٢٢:٥٢:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٤:٥١١١:٣٢:١١١٦:٥٩:١٣١٧:١٦:٣٦٢٢:٥٣:٠١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٥:٣٦١١:٣٢:١٧١٦:٥٨:٤١١٧:١٦:٠٦٢٢:٥٣:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٦:٢٠١١:٣٢:٢٤١٦:٥٨:١١١٧:١٥:٣٧٢٢:٥٣:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٧:٠٥١١:٣٢:٣٢١٦:٥٧:٤٢١٧:١٥:١٠٢٢:٥٣:١٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٧:٥٠١١:٣٢:٤٠١٦:٥٧:١٤١٧:١٤:٤٤٢٢:٥٣:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٠٨:٣٥١١:٣٢:٤٩١٦:٥٦:٤٨١٧:١٤:٢٠٢٢:٥٣:٢٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٩:٢٠١١:٣٣:٠٠١٦:٥٦:٢٣١٧:١٣:٥٧٢٢:٥٣:٣٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٠:٠٦١١:٣٣:١١١٦:٥٦:٠٠١٧:١٣:٣٦٢٢:٥٣:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٠:٥٢١١:٣٣:٢٢١٦:٥٥:٣٨١٧:١٣:١٦٢٢:٥٣:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١١:٣٨١١:٣٣:٣٥١٦:٥٥:١٨١٧:١٢:٥٧٢٢:٥٣:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٢:٢٤١١:٣٣:٤٩١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٤١٢٢:٥٤:٠٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٣:١٠١١:٣٤:٠٣١٦:٥٤:٤٢١٧:١٢:٢٦٢٢:٥٤:١٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنو

روستای بنو بر روی نقشه

روستای بنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنو
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بنو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو