جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنو


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای بنو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
آرامش نوعی امنیّت و رها كردن آن نوعی زیان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٧:٤٢١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٠:٤٥٠٠:٠٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢١٠٠:٠٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٠٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:١٢١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:١٠٠٠:٠٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٢:٣٣١٢:٤٩:١٣١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٤٧٠٠:٠٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١١:٤٥١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٧:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٧:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:١١١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٦:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:٢٦١٢:٤٨:٤٩١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٨:٤٢١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٦:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:٥٩١٢:٤٨:٤١١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٦:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:١٧١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:٣٦١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٦:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠٥:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٤٨:٣١١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٥:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٥:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٤:٠٤١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:١٢٠٠:٠٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٢:٢٢١٢:٤٨:٣١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٥:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠١:٥١١٢:٤٨:٣٣١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠١:٢١١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٥:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٥:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٤:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٨:٥١١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بنو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٨:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٤:١٧١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٨:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٩:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٩:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٨:١١١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٩:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٩:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٠:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٥:٣٣١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٠:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٤٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٠:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٩:٤٩١٢:٥٥:٥٦١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٠:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٠:١١١٢:٥٦:٠٨١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٠:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٦:١٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:١١:١٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٦:٣٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:١١:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٦:٤١١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٣٣٠٠:١١:٤١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٦:٥٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٢٦٠٠:١١:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:١٩٠٠:١٢:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٧:١١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٠٠٠:١٢:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٧:٢٠١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٢:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٧:٢٩١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٢:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٧:٣٧١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٣:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٣:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٣:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٣:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٣:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٨:١٢١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٤:٠٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٨:١٧١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٤:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٤:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٨:٣٠١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٤:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٤:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٩:٣٢١٢:٥٨:٣٦١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنو روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنو

روستای بنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنو
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بنو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنو
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو