جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بنو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنو


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤١
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٤٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای بنو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رام تیرت
نیایش ها همان گونه پاسخ می یابند كه پرسیده شده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بنو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٢:٢٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٢:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٢:١٠١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٠٩٠٠:١٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥١:٥٦١٩:١٧:٤٣١٩:٣٤:٤٤٠٠:١١:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥١:٤٢١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:١٨٠٠:١١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٤:٣٣١٢:٥١:٢٨١٩:١٨:٤٨١٩:٣٥:٥٣٠٠:١١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥١:١٥١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٢:٣٦١٢:٥١:٠٣١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٠٢٠٠:١٠:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٣٧٠٠:١٠:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٢:٥٠:٣٩١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:١٣٠٠:٠٩:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٠:٢٧١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٤٨٠٠:٠٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٠:١٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٩:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٠:٠٦١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٩:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٧:٠٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:٣٥٠٠:٠٨:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:١١٠٠:٠٨:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٥:١٥١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٤:٢٣١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٨:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٢٤١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٢:٢٣٠٠:٠٨:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٣:٣٣١٢:٤٩:٢١١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٢:٤٤١٢:٤٩:١٣١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٣:٣٦٠٠:٠٧:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١١:٥٥١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:١٣٠٠:٠٧:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١١:٠٨١٢:٤٩:٠٠١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٠٠٠:٠٧:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٠:٢١١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٨:٤٩١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٦:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٨:٥٢١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٦:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٨:٤١١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٦:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٠:١٠١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٦:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٦:٤٥١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤٨:٣٢١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:١١٠٠:٠٥:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤٨:٣١١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٤:٤٩١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بنو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٩:٥٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٤:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٨:٥١١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٤:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٤:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٩:٠١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٤:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٤:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٩:١٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٩:٢١١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٤:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٧:٣١١٢:٤٩:٢٩١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٥:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٧:١٦١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٥:٠٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:١٢٠٠:٠٥:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٥:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٥:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٠:١٢١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٥:٢٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٥:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٥:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٥:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٥:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥١:٠٥١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٥:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥١:١٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٦:٠٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥١:٢٨١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٦:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥١:٤٠١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٦:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥١:٥٢١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٦:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٥:٥١١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٦:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٢:١٧١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٦:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٧:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٧:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٠٧:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٧:٤٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٣:٢١١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٧:٥٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:٣٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٨٠٠:٠٨:٠٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٣:٤٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٨:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنو روستای بنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنو روستای بنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنو

روستای بنو بر روی نقشه

روستای بنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بنو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنو
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بنو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو