جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنوساردو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنوساردو


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٥١:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١١:٤٨

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنوساردو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای بنوساردو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بنوساردو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنوساردو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنوساردو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنوساردو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنوساردو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنوساردو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنوساردو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنوساردو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٥:٢٢١٢:٤٧:٣٨١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٤:٢٩١٢:٤٧:٢٨١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:١١٠٠:٠٦:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٣:٣٦١٢:٤٧:١٩١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠٦:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:٤٤١٢:٤٧:١٠١٩:٢١:٥٩١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٥٤١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٢:٣٣١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١١:٠٤١٢:٤٦:٥٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٠:١٥١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:١٢٠٠:٠٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٤٦:٤٠١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٨:٤٠١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٢٥٠٠:٠٤:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٠٢٠٠:٠٤:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٦:٢٣١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٤:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٢٤١٢:٤٦:١٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٤:١٦٠٠:٠٤:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٦:١٥١٩:٢٧:١٠١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٣:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٦:١١١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٣:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٤:١٩١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٠٧٠٠:٠٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٦:٠٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٣:٠١١٢:٤٦:٠٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٣:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٦:٠٤١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٣:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٦:٠٣١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٣٥٠٠:٠٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠١:١٢١٢:٤٦:٠٣١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٦:٠٤١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٤٩٠٠:٠٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٦:٠٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٢:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٦:٠٩١٩:٣٣:٣٢١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٨:٣٦١٢:٤٦:١٢١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٦:١٦١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٢:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٦:٢٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠٢:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٧:١٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنوساردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنوساردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنوساردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنوساردو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بنوساردو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنوساردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنوساردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بنوساردو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بنوساردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنوساردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنوساردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنوساردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنوساردو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنوساردو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنوساردو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنوساردو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنوساردو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٢:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٢:١٠١٩:١٩:٢٦١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٢:١٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥١:٥٤١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:٢٦٠٠:١٢:٠٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥١:٣٧١٩:١٧:٢٣١٩:٣٤:٢٢٠٠:١١:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥١:٢٠١٩:١٦:٢٠١٩:٣٣:١٧٠٠:١١:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥١:٠٣١٩:١٥:١٦١٩:٣٢:١٢٠٠:١١:٢٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٦:٥٤١٢:٥٠:٤٥١٩:١٤:١٢١٩:٣١:٠٧٠٠:١١:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٠:٢٧١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٠١٠٠:١٠:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٧:٥١١٢:٥٠:٠٩١٩:١٢:٠٣١٩:٢٨:٥٤٠٠:١٠:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:١٩١٢:٤٩:٥٠١٩:١٠:٥٧١٩:٢٧:٤٧٠٠:١٠:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٢٨:٤٧١٢:٤٩:٣١١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٤٠٠٠:١٠:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٢٩:١٤١٢:٤٩:١٢١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:٣٢٠٠:١٠:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٢٩:٤٢١٢:٤٨:٥٢١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٢٤٠٠:٠٩:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٠:١٠١٢:٤٨:٣٢١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:١٥٠٠:٠٩:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٠:٣٧١٢:٤٨:١٢١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٠٦٠٠:٠٩:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣١:٠٥١٢:٤٧:٥٢١٩:٠٤:١٤١٩:٢٠:٥٧٠٠:٠٨:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣١:٣٢١٢:٤٧:٣١١٩:٠٣:٠٦١٩:١٩:٤٧٠٠:٠٨:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣١:٥٩١٢:٤٧:١٠١٩:٠١:٥٧١٩:١٨:٣٨٠٠:٠٨:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٢:٢٦١٢:٤٦:٥٠١٩:٠٠:٤٨١٩:١٧:٢٨٠٠:٠٨:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٢:٥٣١٢:٤٦:٢٨١٨:٥٩:٣٩١٩:١٦:١٨٠٠:٠٧:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٣٣:٢٠١٢:٤٦:٠٧١٨:٥٨:٢٩١٩:١٥:٠٧٠٠:٠٧:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٣:٤٧١٢:٤٥:٤٦١٨:٥٧:٢٠١٩:١٣:٥٧٠٠:٠٧:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٣٤:١٤١٢:٤٥:٢٥١٨:٥٦:١٠١٩:١٢:٤٦٠٠:٠٦:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٤:٤١١٢:٤٥:٠٣١٨:٥٥:٠٠١٩:١١:٣٦٠٠:٠٦:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٣٥:٠٨١٢:٤٤:٤٢١٨:٥٣:٥٠١٩:١٠:٢٥٠٠:٠٦:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٣٥:٣٥١٢:٤٤:٢٠١٨:٥٢:٤٠١٩:٠٩:١٤٠٠:٠٥:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٣٦:٠٣١٢:٤٣:٥٩١٨:٥١:٣٠١٩:٠٨:٠٤٠٠:٠٥:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٣٦:٣٠١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٠:١٩١٩:٠٦:٥٣٠٠:٠٥:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٣٦:٥٧١٢:٤٣:١٦١٨:٤٩:٠٩١٩:٠٥:٤٣٠٠:٠٤:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٣٧:٢٥١٢:٤٢:٥٤١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٤:٣٢٢٣:٣٤:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٣٧:٥٢١١:٤٢:٣٣١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٣:٢٢٢٣:٠٤:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنوساردو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنوساردو روستای بنوساردو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنوساردو روستای بنوساردو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنوساردو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنوساردو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنوساردو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنوساردو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنوساردو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنوساردو

روستای بنوساردو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنوساردو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنوساردو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنوساردو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بنوساردو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بنوساردو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنوساردو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنوساردو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنوساردو رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بنوساردو
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بنوساردو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنوساردو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنوساردو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنوساردو
زمان پخش اذان زنده به افق بنوساردو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنوساردو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بنوساردو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنوساردو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو