جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنه عجم

رغیوه | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنه عجم


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٢١:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٣٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنه عجم (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای بنه عجم)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بنه عجم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه عجم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كسی كه اطاعت نمی‌شود، رأیی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنه عجم

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنه عجم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه عجم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنه عجم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه عجم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنه عجم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:٣٣١٣:١١:١١١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٣:٣١١٣:١١:٠١١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٠:٥١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣١:٢٩١٣:١٠:٤٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٧:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٠:٣٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:٣١١٣:١٠:٢٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٦:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٠:١٧١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٠:١٠١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٦:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٠:٠٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٤٠٠:٢٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٣:١١١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٤:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٤:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١١٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:١٢١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٤:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٣:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٨٠٠:٢٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٤١٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٣:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١١:٥٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنه عجم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بنه عجم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنه عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بنه عجم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٦:٤٠٠٧:٠٩:١٨١٢:٢٥:٤٢١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٤٦٢٣:٤٤:٢١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:٠٨:٤٨١٢:٢٥:٥٤١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:٣٩٢٣:٤٤:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:٥٣٠٧:٠٨:١٦١٢:٢٦:٠٦١٧:٤٤:١٥١٨:٠٢:٣٢٢٣:٤٤:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٥:٢٧٠٧:٠٧:٤٣١٢:٢٦:١٦١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٢٥٢٣:٤٥:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٥:٠٠٠٧:٠٧:٠٨١٢:٢٦:٢٦١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:١٧٢٣:٤٥:١٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٦:٣١١٢:٢٦:٣٥١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٥:١٠٢٣:٤٥:٣٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٥:٥٣١٢:٢٦:٤٣١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٠٢٢٣:٤٥:٤١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٦:٥٠١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٦:٥٤٢٣:٤٥:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٤:٣٣١٢:٢٦:٥٦١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٤٦٢٣:٤٦:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٣:٥٠١٢:٢٧:٠٢١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٣٨٢٣:٤٦:٠٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٣:٠٦١٢:٢٧:٠٧١٧:٥١:٢٩١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٦:١٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٢:٢١١٢:٢٧:١٠١٧:٥٢:٢٢١٨:١٠:٢٠٢٣:٤٦:٢٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٧:١٤١٧:٥٣:١٥١٨:١١:١١٢٣:٤٦:٣٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٠:٤٧١٢:٢٧:١٦١٧:٥٤:٠٨١٨:١٢:٠٢٢٣:٤٦:٣٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٩:٠٣٠٦:٥٩:٥٨١٢:٢٧:١٧١٧:٥٥:٠٠١٨:١٢:٥٢٢٣:٤٦:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٨:١٩٠٦:٥٩:٠٨١٢:٢٧:١٨١٧:٥٥:٥٢١٨:١٣:٤٢٢٣:٤٦:٤٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:٣٤٠٦:٥٨:١٦١٢:٢٧:١٨١٧:٥٦:٤٤١٨:١٤:٣٢٢٣:٤٦:٤٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:٤٧٠٦:٥٧:٢٣١٢:٢٧:١٧١٧:٥٧:٣٥١٨:١٥:٢٢٢٣:٤٦:٤٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٦:٣٠١٢:٢٧:١٦١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:١١٢٣:٤٦:٤٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥٥:٣٥١٢:٢٧:١٤١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٠٠٢٣:٤٦:٤٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٤:٣٨١٢:٢٧:١١١٨:٠٠:٠٨١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٦:٤٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٣:٤١١٢:٢٧:٠٧١٨:٠٠:٥٨١٨:١٨:٣٧٢٣:٤٦:٤٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٢:٤٣١٢:٢٧:٠٣١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٢٥٢٣:٤٦:٤٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٤١٠٦:٥١:٤٤١٢:٢٦:٥٨١٨:٠٢:٣٧١٨:٢٠:١٣٢٣:٤٦:٤١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٠:٤٤١٢:٢٦:٥٢١٨:٠٣:٢٦١٨:٢١:٠٠٢٣:٤٦:٣٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٤٩:٤٣١٢:٢٦:٤٦١٨:٠٤:١٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٦:٣٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٤٨:٤١١٢:٢٦:٣٩١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٦:٢٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٧:٣٨١٢:٢٦:٣١١٨:٠٥:٥١١٨:٢٣:٢١٢٣:٤٦:٢٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٦:٣٤١٢:٢٦:٢٣١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:٠٧٢٣:٤٦:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنه عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه عجم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه عجم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنه عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه عجم

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٠:٤٤١٢:٢٦:٥٢١٨:٠٣:٢٦١٨:٢١:٠٠٢٣:٤٦:٣٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٤٩:٤٣١٢:٢٦:٤٦١٨:٠٤:١٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٤٦:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٤٨:٤١١٢:٢٦:٣٩١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٦:٢٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٤٧:٣٨١٢:٢٦:٣١١٨:٠٥:٥١١٨:٢٣:٢١٢٣:٤٦:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٦:٣٤١٢:٢٦:٢٣١٨:٠٦:٣٩١٨:٢٤:٠٧٢٣:٤٦:١٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٤٥:٢٩١٢:٢٦:١٤١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٤:٥٣٢٣:٤٦:٠٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٤٤:٢٤١٢:٢٦:٠٥١٨:٠٨:١٣١٨:٢٥:٣٩٢٣:٤٦:٠٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٣:١٧١٢:٢٥:٥٥١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٦:٢٤٢٣:٤٥:٥١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٢:١٠١٢:٢٥:٤٤١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٧:٠٩٢٣:٤٥:٤١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤١:٠٣١٢:٢٥:٣٣١٨:١٠:٣١١٨:٢٧:٥٤٢٣:٤٥:٣١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٣٩:٥٤١٢:٢٥:٢٢١٨:١١:١٧١٨:٢٨:٣٨٢٣:٤٥:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٣٨:٤٥١٢:٢٥:١٠١٨:١٢:٠٢١٨:٢٩:٢٢٢٣:٤٥:٠٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٧:٣٥١٢:٢٤:٥٧١٨:١٢:٤٧١٨:٣٠:٠٦٢٣:٤٤:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٣٦:٢٥١٢:٢٤:٤٤١٨:١٣:٣١١٨:٣٠:٥٠٢٣:٤٤:٤٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٥:١٤١٢:٢٤:٣٠١٨:١٤:١٥١٨:٣١:٣٣٢٣:٤٤:٣٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٤:٠٢١٢:٢٤:١٦١٨:١٤:٥٩١٨:٣٢:١٦٢٣:٤٤:١٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٥٠١٢:٢٤:٠٢١٨:١٥:٤٢١٨:٣٢:٥٩٢٣:٤٤:٠٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣١:٣٨١٢:٢٣:٤٧١٨:١٦:٢٥١٨:٣٣:٤١٢٣:٤٣:٤٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٢٥١٢:٢٣:٣٢١٨:١٧:٠٨١٨:٣٤:٢٤٢٣:٤٣:٣١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٩:١١١٢:٢٣:١٧١٨:١٧:٥١١٨:٣٥:٠٦٢٣:٤٣:١٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٧:٥٧١٢:٢٣:٠١١٨:١٨:٣٣١٨:٣٥:٤٨٢٣:٤٢:٥٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٦:٤٣١٢:٢٢:٤٥١٨:١٩:١٥١٨:٣٦:٣٠٢٣:٤٢:٤١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٥:٢٩١٢:٢٢:٢٨١٨:١٩:٥٧١٨:٣٧:١١٢٣:٤٢:٢٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٤:١٤١٢:٢٢:١٢١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٧:٥٣٢٣:٤٢:٠٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٢:٥٩١٢:٢١:٥٥١٨:٢١:٢٠١٨:٣٨:٣٤٢٣:٤١:٤٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢١:٤٣١٢:٢١:٣٨١٨:٢٢:٠٢١٨:٣٩:١٦٢٣:٤١:٢٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢١:٢١١٨:٢٢:٤٣١٨:٣٩:٥٧٢٣:٤١:١١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:١٩:١٢١٢:٢١:٠٣١٨:٢٣:٢٤١٨:٤٠:٣٨٢٣:٤٠:٥١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٧:٥٦١٢:٢٠:٤٦١٨:٢٤:٠٥١٨:٤١:١٩٢٣:٤٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه عجم روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه عجم روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنه عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه عجم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنه عجم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنه عجم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنه عجم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنه عجم

روستای بنه عجم بر روی نقشه

روستای بنه عجم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنه عجم
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بنه عجم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بنه عجم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه عجم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنه عجم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنه عجم
زمان پخش اذان زنده به افق بنه عجم
جدول اوقات شرعی امروز فردا بنه عجم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنه عجم
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنه عجم
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بنه عجم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنه عجم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنه عجم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو