جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بنه عجم

رغیوه | هفتگل | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنه عجم

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٢٠:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنه عجم (شهرستان هفتگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای بنه عجم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بنه عجم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنه عجم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

اُرد بزرگ
دیدگاه خوب مردم، بهترین پشتیبان برگزیدگان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنه عجم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنه عجم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه عجم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بنه عجم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه عجم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بنه عجم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٤:٤٥١٣:١٣:٠٧١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤١٠٠:٣١:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٣:٣٦١٣:١٢:٥٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٣٠:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٢:٣٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٠٧٠٠:٣٠:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:٢٠١٣:١٢:٢٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٠٠٠:٣٠:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:١٣١٣:١٢:١٢١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٩:٠٦١٣:١٢:٠٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:٠٠١٣:١١:٤٨١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٦:٥٦١٣:١١:٣٦١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٥:٥١١٣:١١:٢٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٨:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٤:٤٨١٣:١١:١٣١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٣:٤٥١٣:١١:٠٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٧:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٠:٥٣١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٧:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣١:٤٣١٣:١٠:٤٣١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٧:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٠:٣٤١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٦:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٠:٢٦١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٦:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٠:١٨١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٦:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٠:١١١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:١٨٠٠:٢٦:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٠:٠٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٥:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٥:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٥:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٤:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٤:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:٢٤:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنه عجم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بنه عجم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنه عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بنه عجم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنه عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه عجم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بنه عجم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بنه عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بنه عجم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بنه عجم روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بنه عجم روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بنه عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه عجم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بنه عجم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه عجم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه عجم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بنه عجم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٠٥:٤١١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٦:٤١٢٣:٢٥:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٠٥:٢٠١٨:٠٨:١٠١٨:٢٥:٢٣٢٣:٢٥:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٢:٣٩١٢:٠٤:٥٩١٨:٠٦:٥١١٨:٢٤:٠٤٢٣:٢٥:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٣:١٥١٢:٠٤:٣٩١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٢:٤٦٢٣:٢٤:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٤:١٨١٨:٠٤:١٥١٨:٢١:٢٨٢٣:٢٤:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٣:٥٨١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٠:١٠٢٣:٢٤:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٥:٠٦١٢:٠٣:٣٧١٨:٠١:٤٠١٨:١٨:٥٣٢٣:٢٣:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٠٣:١٧١٨:٠٠:٢٢١٨:١٧:٣٥٢٣:٢٣:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٦:٢٢١٢:٠٢:٥٨١٧:٥٩:٠٥١٨:١٦:١٩٢٣:٢٣:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٦:٥٩١٢:٠٢:٣٨١٧:٥٧:٤٩١٨:١٥:٠٢٢٣:٢٣:٠١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٠٢:١٩١٧:٥٦:٣٢١٨:١٣:٤٦٢٣:٢٢:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٠٨:١٦١٢:٠٢:٠٠١٧:٥٥:١٦١٨:١٢:٣١٢٣:٢٢:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٨:٥٤١٢:٠١:٤٢١٧:٥٤:٠١١٨:١١:١٦٢٣:٢٢:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٩:٣٣١٢:٠١:٢٤١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٠١٢٣:٢١:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٠:١٣١٢:٠١:٠٦١٧:٥١:٣١١٨:٠٨:٤٧٢٣:٢١:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٠:٥٢١٢:٠٠:٤٩١٧:٥٠:١٧١٨:٠٧:٣٤٢٣:٢١:١٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١١:٣٢١٢:٠٠:٣٢١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٦:٢١٢٣:٢٠:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٢:١٢١٢:٠٠:١٥١٧:٤٧:٥١١٨:٠٥:٠٩٢٣:٢٠:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٢:٥٣١١:٥٩:٥٩١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٣:٥٨٢٣:٢٠:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٣:٣٤١١:٥٩:٤٤١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٢:٤٧٢٣:٢٠:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٤:١٥١١:٥٩:٢٩١٧:٤٤:١٦١٨:٠١:٣٧٢٣:١٩:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٤:٥٧١١:٥٩:١٤١٧:٤٣:٠٥١٨:٠٠:٢٨٢٣:١٩:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٥:٣٩١١:٥٩:٠٠١٧:٤١:٥٦١٧:٥٩:١٩٢٣:١٩:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٦:٢١١١:٥٨:٤٧١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٨:١١٢٣:١٩:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:٠٤١١:٥٨:٣٤١٧:٣٩:٣٩١٧:٥٧:٠٥٢٣:١٨:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٧:٤٧١١:٥٨:٢٢١٧:٣٨:٣١١٧:٥٥:٥٩٢٣:١٨:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٨:٣١١١:٥٨:١١١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٤:٥٣٢٣:١٨:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٩:١٥١١:٥٨:٠٠١٧:٣٦:١٩١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٨:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٩:٥٩١١:٥٧:٤٩١٧:٣٥:١٤١٧:٥٢:٤٦٢٣:١٧:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٠:٤٤١١:٥٧:٤٠١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٤٣٢٣:١٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بنه عجم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بنه عجم روستای بنه عجم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بنه عجم روستای بنه عجم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنه عجم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه عجم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنه عجم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنه عجم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنه عجم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنه عجم

روستای بنه عجم بر روی نقشه

روستای بنه عجم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنه عجم
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بنه عجم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بنه عجم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بنه عجم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنه عجم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بنه عجم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنه عجم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنه عجم
زمان پخش اذان زنده به افق بنه عجم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بنه عجم
جدول اوقات شرعی امروز فردا بنه عجم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنه عجم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بنه عجم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنه عجم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنه عجم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنه عجم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو