جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنه سرخی

دشت لالی | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنه سرخی


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٤٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنه سرخی (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای بنه سرخی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بنه سرخی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه سرخی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ابوالعلاءمُعری
دوستان دو گونه اند : یكی آنان كه همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید، دیگر آنان كه عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند؛ قدر ایشان را بدانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنه سرخی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنه سرخی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه سرخی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنه سرخی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه سرخی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنه سرخی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٤:٠٨١٣:١١:٤٥١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:٠٥١٣:١١:٣٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٠٢١٣:١١:٢٥١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٠٠١٣:١١:١٦١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٩:٥٩١٣:١١:٠٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:٥٩١٣:١٠:٥٩١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥١٠٠:٢٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٠:٥١١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٦:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٠:٤٤١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٠:٣٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٠:٣١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٤:١٥١٣:١٠:٢٥١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٢١١٣:١٠:٢٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٥:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٠:١٦١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤١٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:١٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٠:٠٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٩:٥٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٤:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٩:١٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:٠١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٤:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٧:٣٩١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٤:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٦:٥٥١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٦:١٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٣١١٣:١٠:٠١٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٤:٥١١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٣:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٣٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٣:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١٠:١٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:٥٣١٣:١٠:١٧٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٣:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٢٢١٣:١٠:٢١٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٣:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٠:٥٢١٣:١٠:٢٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه سرخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه سرخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه سرخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنه سرخی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بنه سرخی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنه سرخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه سرخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بنه سرخی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١١:١٢١٢:٢٦:١٦١٧:٤١:٣٨١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٣٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٠:٤١١٢:٢٦:٢٨١٧:٤٢:٣٤١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٤:٥٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٧:٠٥٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٦:٣٩١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٥٧٢٣:٤٥:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٦:٣٨٠٧:٠٩:٣٣١٢:٢٦:٥٠١٧:٤٤:٢٧١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٥:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٦:٠٩٠٧:٠٨:٥٦١٢:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٣:٤٥٢٣:٤٥:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٥:٣٩٠٧:٠٨:١٩١٢:٢٧:٠٨١٧:٤٦:١٩١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٥:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٥:٠٨٠٧:٠٧:٣٩١٢:٢٧:١٦١٧:٤٧:١٥١٨:٠٥:٣٢٢٣:٤٥:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٤:٣٤٠٧:٠٦:٥٨١٢:٢٧:٢٣١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٢٦٢٣:٤٦:٠٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٦:١٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٧:١٩٢٣:٤٦:١٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٥:٣٢١٢:٢٧:٣٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٦:٢٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٤:٤٧١٢:٢٧:٤٠١٧:٥٠:٥٦١٨:٠٩:٠٥٢٣:٤٦:٣١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٤:٠٠١٢:٢٧:٤٤١٧:٥١:٥٠١٨:٠٩:٥٨٢٣:٤٦:٣٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٣:١٢١٢:٢٧:٤٧١٧:٥٢:٤٥١٨:١٠:٥٠٢٣:٤٦:٤٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٢:٢٣١٢:٢٧:٤٩١٧:٥٣:٣٩١٨:١١:٤٢٢٣:٤٦:٤٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠١:٣٣١٢:٢٧:٥١١٧:٥٤:٣٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٤٦:٥٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٠:٤١١٢:٢٧:٥٢١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٢٥٢٣:٤٦:٥٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٨:٢٧٠٦:٥٩:٤٨١٢:٢٧:٥١١٧:٥٦:٢٠١٨:١٤:١٧٢٣:٤٧:٠٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٨:٥٣١٢:٢٧:٥١١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٠٨٢٣:٤٧:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٦:٥٠٠٦:٥٧:٥٨١٢:٢٧:٤٩١٧:٥٨:٠٥١٨:١٥:٥٩٢٣:٤٧:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٧:٠٢١٢:٢٧:٤٧١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٤٩٢٣:٤٧:٠٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٥:٠٨٠٦:٥٦:٠٤١٢:٢٧:٤٤١٧:٥٩:٥٠١٨:١٧:٣٩٢٣:٤٧:٠٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٥:٠٥١٢:٢٧:٤٠١٨:٠٠:٤١١٨:١٨:٢٩٢٣:٤٧:٠١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٤:٠٥١٢:٢٧:٣٦١٨:٠١:٣٣١٨:١٩:١٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٣:٠٥١٢:٢٧:٣١١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٠٨٢٣:٤٦:٥٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٢:٠٣١٢:٢٧:٢٥١٨:٠٣:١٤١٨:٢٠:٥٧٢٣:٤٦:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥١:٠٠١٢:٢٧:١٩١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٤٦٢٣:٤٦:٤٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٩:٥٧١٢:٢٧:١٢١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٦:٤٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٤٨:٥٢١٢:٢٧:٠٥١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٢٣٢٣:٤٦:٣٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٧:٤٧١٢:٢٦:٥٦١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:١٠٢٣:٤٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنه سرخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بنه سرخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بنه سرخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنه سرخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه سرخی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه سرخی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنه سرخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه سرخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه سرخی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٢:٠٣١٢:٢٧:٢٥١٨:٠٣:١٤١٨:٢٠:٥٧٢٣:٤٦:٥٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥١:٠٠١٢:٢٧:١٩١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٤٦٢٣:٤٦:٤٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٤٩:٥٧١٢:٢٧:١٢١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٢:٣٤٢٣:٤٦:٤٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٤٨:٥٢١٢:٢٧:٠٥١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٢٣٢٣:٤٦:٣٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٧:٤٧١٢:٢٦:٥٦١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:١٠٢٣:٤٦:٣٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٦:٤٠١٢:٢٦:٤٨١٨:٠٧:٢٢١٨:٢٤:٥٨٢٣:٤٦:٢٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٥:٣٣١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٨:١١١٨:٢٥:٤٥٢٣:٤٦:١٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٤:٢٥١٢:٢٦:٢٨١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٦:٣٢٢٣:٤٦:٠٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٣:١٧١٢:٢٦:١٨١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٧:١٩٢٣:٤٥:٥٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٢:٠٧١٢:٢٦:٠٧١٨:١٠:٣٤١٨:٢٨:٠٥٢٣:٤٥:٤٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٠:٥٧١٢:٢٥:٥٥١٨:١١:٢١١٨:٢٨:٥١٢٣:٤٥:٣٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٣٩:٤٦١٢:٢٥:٤٣١٨:١٢:٠٨١٨:٢٩:٣٧٢٣:٤٥:٢٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٣٨:٣٥١٢:٢٥:٣٠١٨:١٢:٥٤١٨:٣٠:٢٢٢٣:٤٥:١١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٣٧:٢٣١٢:٢٥:١٧١٨:١٣:٤٠١٨:٣١:٠٨٢٣:٤٤:٥٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٣٦:١٠١٢:٢٥:٠٤١٨:١٤:٢٦١٨:٣١:٥٢٢٣:٤٤:٤٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٤:٥٧١٢:٢٤:٥٠١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٣٧٢٣:٤٤:٣٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٣:٤٣١٢:٢٤:٣٥١٨:١٥:٥٧١٨:٣٣:٢٢٢٣:٤٤:١٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٢:٢٩١٢:٢٤:٢١١٨:١٦:٤١١٨:٣٤:٠٦٢٣:٤٤:٠١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣١:١٤١٢:٢٤:٠٦١٨:١٧:٢٦١٨:٣٤:٥٠٢٣:٤٣:٤٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٢٩:٥٩١٢:٢٣:٥٠١٨:١٨:١٠١٨:٣٥:٣٤٢٣:٤٣:٢٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٢٨:٤٤١٢:٢٣:٣٤١٨:١٨:٥٤١٨:٣٦:١٧٢٣:٤٣:١٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٧:٢٨١٢:٢٣:١٨١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٠١٢٣:٤٢:٥٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٦:١٢١٢:٢٣:٠٢١٨:٢٠:٢١١٨:٣٧:٤٤٢٣:٤٢:٣٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٤:٥٥١٢:٢٢:٤٥١٨:٢١:٠٥١٨:٣٨:٢٧٢٣:٤٢:٢٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٣:٣٩١٢:٢٢:٢٨١٨:٢١:٤٨١٨:٣٩:١٠٢٣:٤٢:٠٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٢:٢٢١٢:٢٢:١١١٨:٢٢:٣١١٨:٣٩:٥٣٢٣:٤١:٤٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٠٤١٢:٢١:٥٤١٨:٢٣:١٤١٨:٤٠:٣٦٢٣:٤١:٢٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٩:٤٧١٢:٢١:٣٧١٨:٢٣:٥٦١٨:٤١:١٩٢٣:٤١:٠٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:١٨:٢٩١٢:٢١:١٩١٨:٢٤:٣٩١٨:٤٢:٠٢٢٣:٤٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنه سرخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه سرخی روستای بنه سرخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بنه سرخی روستای بنه سرخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنه سرخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه سرخی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنه سرخی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنه سرخی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنه سرخی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنه سرخی

روستای بنه سرخی بر روی نقشه

روستای بنه سرخی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنه سرخی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنه سرخی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنه سرخی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بنه سرخی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بنه سرخی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه سرخی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنه سرخی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنه سرخی رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بنه سرخی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بنه سرخی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنه سرخی
افق شرعی امروز فردا بنه سرخی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنه سرخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنه سرخی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنه سرخی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنه سرخی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنه سرخی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو