جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنه دان

کوه شاه | حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بنه دان


اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٢٣

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنه دان (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای بنه دان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بنه دان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه دان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلن لوی مك‌ گینس
افراد مثبت، همیشه در جهت توانمند كردن نیروهای از دست داده‌ی خود به پیش می‌روند. آنها می‌دانند كه انرژی انسان به مرور زمان كاهش می‌یابد، ولی به موجب قانون فیزیك، با بهره‌گیری از یك انرژی تازه، اعضای ناتوان دوباره زنده خواهند شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنه دان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنه دان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه دان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنه دان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه دان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنه دان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٨:٠٥١٢:٤١:٠١١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٤٥٢٣:٥٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٧:١١١٢:٤٠:٥١١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٠:٤٢١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٠:٣٣١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٣٦٢٣:٥٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٠:٢٥١٩:١٦:٤١١٩:٣٤:١٣٢٣:٥٨:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٠:١٧١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٨:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٢:٥٢١٢:٤٠:١٠١٩:١٧:٥٢١٩:٣٥:٢٨٢٣:٥٨:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:٤٠:٠٣١٩:١٨:٢٧١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠١:١٥١٢:٣٩:٥٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥٧:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٩:٥٢١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٢١٢٣:٥٧:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٩:٤٧١٩:٢٠:١٤١٩:٣٧:٥٩٢٣:٥٧:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٧:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٨:١٣١٢:٣٩:٣٨١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٧:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٧:٣٠١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٥٣٢٣:٥٦:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٦:٤٨١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٦:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٠٩٢٣:٥٦:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٦:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٤:١٣١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥٦:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٤٠٢٣:٥٦:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٣:٠٣١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٩:٢٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥١:٥٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٣٣٢٣:٥٥:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٠:٥٨١٢:٣٩:٣٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٥:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٩:٣٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٠١٢٣:٥٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٩:٣٧١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٣٧٢٣:٥٥:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنه دان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بنه دان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنه دان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه دان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای بنه دان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بنه دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنه دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای بنه دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنه دان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه دان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنه دان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنه دان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه دان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنه دان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٧:٠٣١٢:٤٥:٠١١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٩:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٥:١٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٥٩:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤٥:٢٧١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:١٥٢٣:٥٩:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٤٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥٩:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٥:٥٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٠:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٦:٠٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٠:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٦:١٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٠:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٠:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠١:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٧٠٥:٤٩:٤٤١٢:٤٦:٥٣١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠١:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠١:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٧:١٦١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠١:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٠:٥٤١٢:٤٧:٢٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٢:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥١:١٨١٢:٤٧:٣٨١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٠٢:١٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٧:٤٩١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٢:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٢:١٠١٢:٤٧:٥٩١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٠٢:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٨:٠٨١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:١٣٠٠:٠٣:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤٨:١٧١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٣:١٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٣:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٣:٤٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٣:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٤:٥٧١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٤:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٥:٢٧١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٤:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٩:٠٣١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٤:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٤:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٩:١٤١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٤:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٩:١٩١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٥:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٥٥٠٠:٠٥:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٨:٣٢١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٥:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٩:٠٤١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٥:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنه دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنه دان روستای بنه دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بنه دان روستای بنه دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنه دان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه دان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بنه دان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنه دان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنه دان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنه دان

روستای بنه دان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنه دان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنه دان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنه دان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بنه دان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای بنه دان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه دان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنه دان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنه دان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنه دان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بنه دان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنه دان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنه دان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنه دان
زمان پخش اذان زنده به افق بنه دان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنه دان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنه دان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنه دان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو