جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنه احمد

پیان | ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنه احمد


اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٤٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنه احمد (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای بنه احمد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بنه احمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه احمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
فقط نگرش شما در قبال شكست و كامیابی‌ست كه آینده‌ی شما را تعیین و تضمین می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنه احمد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنه احمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه احمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنه احمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنه احمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنه احمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٩:٠٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٥:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٨:٣٠١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٤:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٤:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٨:١٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٥٠٠:٢٣:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٨:١٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٣:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٣:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٢:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٧:٥١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٢٠٠:٢٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٢:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٧:٤٥١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٢:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٧:٤١١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٢:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٥:٥١١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣١٠٠:٢١:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢١:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٧:٤٠٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢١:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢١:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١١:٥١١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:١١٠٠:٢١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:١٦١٣:٠٧:٤٨٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢١:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢١:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٠:١٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٠:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٠:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:١١٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنه احمد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بنه احمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بنه احمد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بنه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بنه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه احمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنه احمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنه احمد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٤:٠٢١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٣١:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤١:١٢١٣:١٣:٤٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٣١:٣٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤١:٥٠١٣:١٣:٣٠١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٣١:٢٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٣:١٣١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:١٨٠٠:٣١:١٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٣:٠٦١٣:١٢:٥٦١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣١:٠٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٣:٤٣١٣:١٢:٣٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٥٠٠٠:٣٠:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٤:٢١١٣:١٢:٢١١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣٥٠٠:٣٠:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٢:٠٣١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١٩٠٠:٣٠:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٥:٣٦١٣:١١:٤٥١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٠٣٠٠:٣٠:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٦:١٣١٣:١١:٢٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٧٠٠:٣٠:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٦:٥١١٣:١١:٠٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢٩:٤٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٧:٢٨١٣:١٠:٤٨١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:١٢٠٠:٢٩:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٨:٠٥١٣:١٠:٢٨١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٥٥٠٠:٢٩:١٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٤٨:٤٢١٣:١٠:٠٨١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٣٦٠٠:٢٩:٠٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٩:٤٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٨٠٠:٢٨:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٤٩:٥٦١٣:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٩٠٠:٢٨:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٠:٣٢١٣:٠٩:٠٧١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٤٠٠٠:٢٨:١٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥١:٠٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢١٠٠:٢٨:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥١:٤٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٠١٠٠:٢٧:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٢:٢٢١٣:٠٨:٠٤١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٤١٠٠:٢٧:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٢:٥٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٢١٠٠:٢٧:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٣:٣٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٠١٠٠:٢٦:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٤:١٢١٣:٠٧:٠٠١٩:١٩:١٩١٩:٣٦:٤١٠٠:٢٦:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٤:٤٨١٣:٠٦:٣٩١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٢١٠٠:٢٦:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠٦:١٧١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٠٠٠٠:٢٥:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٦:٥٦:٠٢١٣:٠٥:٥٦١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٤٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٦:٣٩١٣:٠٥:٣٤١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٢٠٠٠:٢٥:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٦:٥٧:١٥١٣:٠٥:١٣١٩:١٢:٤٠١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢٥:٠٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٦:٥٧:٥٢١٣:٠٤:٥١١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٣٩٠٠:٢٤:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٨٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٣٠١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٤:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٩:٠٧١٢:٠٤:٠٩١٨:٠٨:٤١١٨:٢٥:٥٩٢٣:٢٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنه احمد روستای بنه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بنه احمد روستای بنه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنه احمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنه احمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنه احمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنه احمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنه احمد

روستای بنه احمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنه احمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنه احمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنه احمد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بنه احمد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بنه احمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنه احمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنه احمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنه احمد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنه احمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنه احمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنه احمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنه احمد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بنه احمد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنه احمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنه احمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بنه احمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنه احمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو