جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بنفش تپه

بنفشه تپه | بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنفش تپه


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٠٢

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنفش تپه (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای بنفش تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بنفش تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنفش تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

فرناندو پسوا
دور از ذهن ترین چیز در همه ی انسانها، بی اهمیت بودنشان در تمام عرصه هاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنفش تپه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنفش تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنفش تپه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بنفش تپه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنفش تپه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنفش تپه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢١:٥٧١٢:٥٤:٣٦١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٩:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٩:١٤١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٩:٢٩٠٠:٠٨:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٣:٤٠١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٢٤٠٠:٠٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٥:١٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:١٩٠٠:٠٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٣:١٥١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٧:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٢:٤١١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١١:٢٤١٢:٥٢:٥١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٠٥٠٠:٠٦:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٢:٣٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٦:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٥:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٢:١٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٥:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٥:١٦١٢:٥١:٥٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٤:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:٤٩١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٤:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥١:٤١١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٤:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠١:٤٦١٢:٥١:٣٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٣:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥١:٢٥١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٠٣:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥١:١٩١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٣:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥١:١٢١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٢:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥١:٠٧١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٦:٢٠١٢:٥١:٠١١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٢:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٠٢:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠١:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٣:١٩١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠١:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠١:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١١٠٥:٥١:٢٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠١:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٥٣٠٥:٥٠:٣٠١٢:٥٠:٤٣١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٣٨٠٠:٠١:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بنفش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بنفش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بنفش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنفش تپه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بنفش تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنفش تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنفش تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بنفش تپه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنفش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بنفش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بنفش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنفش تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنفش تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنفش تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنفش تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنفش تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنفش تپه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٢:٣٠١٢:٥٠:٥٨١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:٣٦٢٣:٥٩:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٤١:٥١١٢:٥١:٠٣٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢١:٢٦٢٣:٥٩:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٤١:١٥١٢:٥١:٠٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٢:١٥٢٣:٥٩:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٤٠:٤٠١٢:٥١:١٣٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٣:٠٣٢٣:٥٩:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٤٠:٠٧١٢:٥١:١٩٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٣:٥١٢٣:٥٩:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٩:٣٥١٢:٥١:٢٦٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٤:٣٧٢٣:٥٩:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣٩:٠٥١٢:٥١:٣٣٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٥:٢٣٢٣:٥٨:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٨:٣٧١٢:٥١:٤١٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٦:٠٨٢٣:٥٨:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٨:١١١٢:٥١:٤٨٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٦:٥٣٢٣:٥٨:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٣٧:٤٦١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٧:٣٦٢٣:٥٨:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٣٧:٢٣١٢:٥٢:٠٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٨:١٨٢٣:٥٨:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣٧:٠١١٢:٥٢:١٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٨:٥٩٢٣:٥٨:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٥٠٥:٣٦:٤٢١٢:٥٢:٢٤٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٩:٣٩٢٣:٥٨:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣١٠٥:٣٦:٢٤١٢:٥٢:٣٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٣٠:١٨٢٣:٥٨:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٣٦:٠٨١٢:٥٢:٤٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٣٠:٥٦٢٣:٥٩:٠٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٣٥:٥٣١٢:٥٢:٥٥٢٠:١٠:١١٢٠:٣١:٣٢٢٣:٥٩:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠١٠٥:٣٥:٤٠١٢:٥٣:٠٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٢:٠٨٢٣:٥٩:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٣٥:٢٩١٢:٥٣:١٧٢٠:١١:١٧٢٠:٣٢:٤٢٢٣:٥٩:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣٥:٢٠١٢:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٣:١٥٢٣:٥٩:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٣٥:١٣١٢:٥٣:٤٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٤٦٢٣:٥٩:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٣٥:٠٧١٢:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥٩:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٣٥:٠٣١٢:٥٤:٠٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٤:٤٥٢٣:٥٩:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١١٠٥:٣٥:٠١١٢:٥٤:١٦٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٥:١٢٢٣:٥٩:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٣٥:٠٠١٢:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٥:٣٧٢٤:٠٠:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٥٠٥:٣٥:٠١١٢:٥٤:٤١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٠٠:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٣٥:٠٤١٢:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٠٠:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٣٥:٠٩١٢:٥٥:٠٧٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٠٠:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٣٥:١٥١٢:٥٥:٢٠٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٠٠:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٣٥:٢٣١٢:٥٥:٣٣٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٠٠:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٣٠٥:٣٥:٣٢١٢:٥٥:٤٦٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٠١:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٢٠٥:٣٥:٤٣١٢:٥٦:٠٠٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٠١:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بنفش تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنفش تپه روستای بنفش تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بنفش تپه روستای بنفش تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنفش تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنفش تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنفش تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنفش تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنفش تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنفش تپه

روستای بنفش تپه بر روی نقشه

روستای بنفش تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنفش تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنفش تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنفش تپه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بنفش تپه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بنفش تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنفش تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنفش تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنفش تپه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بنفش تپه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنفش تپه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنفش تپه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بنفش تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنفش تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنفش تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنفش تپه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنفش تپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنفش تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو