جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندقزقلعه

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندقزقلعه


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٢١
اذان ظهر: ١١:٤٠:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٥٦
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٣٩

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای بندقزقلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بندقزقلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندقزقلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی نصف كردن حقوق و دوچندان كردن مسئولیت ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندقزقلعه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندقزقلعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندقزقلعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندقزقلعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندقزقلعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندقزقلعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٤:٢٢١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٠٨٢٣:٥٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٧:٣٦١٢:٤٤:١٢١٩:٣١:٢٥١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٤:٠٣١٩:٣٢:٢١١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٦:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٣:١٦١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٠٢٢٣:٥٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٢:٤٢١٢:٤٣:٣٦١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥١:٣١١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٥٩٢٣:٥٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٣:٢١١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٦:٥٨٢٣:٥٤:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٩:١٢١٢:٤٣:١٥١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٣:٠٨١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٣:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٩:٥٢٢٣:٥٣:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٢:٥٨١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٥٣:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٢:٥٣١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤٢:٤٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٢:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٥٢:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٣٦٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٢:٤٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٤١٢٣:٥٢:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٢٠٥:٤٠:٤٧١٢:٤٢:٤١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٣٨٢٣:٥١:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤٢:٣٩١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٦:٣٥٢٣:٥١:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٧:٣١٢٣:٥١:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٨:٠٠١٢:٤٢:٣٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٥١:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٧:٠٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:٢٣٢٣:٥١:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٦:١٦١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٩:٣١٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:١٩٠٥:٣٥:٢٦١٢:٤٢:٣٩١٩:٥٠:٢٢٢٠:١١:١٤٢٣:٥٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٤:٣٨١٢:٤٢:٤١١٩:٥١:١٤٢٠:١٢:٠٩٢٣:٥٠:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٣٣:٥٢١٢:٤٢:٤٤١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٣:٠٣٢٣:٥٠:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٣٣:٠٧١٢:٤٢:٤٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٥٦٢٣:٥٠:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٣٢:٢٣١٢:٤٢:٥٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٤:٤٩٢٣:٥٠:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٣١:٤٢١٢:٤٢:٥٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٥:٤٢٢٣:٤٩:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٢٥٠٥:٣١:٠٢١٢:٤٢:٥٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٦:٣٤٢٣:٤٩:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٣٠:٢٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٥٦:١٠٢٠:١٧:٢٥٢٣:٤٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندقزقلعه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندقزقلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندقزقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندقزقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندقزقلعه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندقزقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندقزقلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندقزقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندقزقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندقزقلعه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٣:١٦١١:٣٢:١٥١٦:٣٠:٥٥١٦:٥١:٠٩٢٢:٤٧:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٤:١٨١١:٣٢:٣١١٦:٣٠:٢٥١٦:٥٠:٤٢٢٢:٤٧:٣٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٥:٢١١١:٣٢:٤٨١٦:٢٩:٥٧١٦:٥٠:١٧٢٢:٤٧:٥٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٦:٢٢١١:٣٣:٠٦١٦:٢٩:٣١١٦:٤٩:٥٤٢٢:٤٨:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٧:٢٣١١:٣٣:٢٤١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٨:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٨:٢٤١١:٣٣:٤٣١٦:٢٨:٤٦١٦:٤٩:١٣٢٢:٤٨:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٩:٢٤١١:٣٤:٠٣١٦:٢٨:٢٦١٦:٤٨:٥٦٢٢:٤٨:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٤٠:٢٣١١:٣٤:٢٤١٦:٢٨:٠٩١٦:٤٨:٤١٢٢:٤٩:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤١:٢٢١١:٣٤:٤٥١٦:٢٧:٥٣١٦:٤٨:٢٧٢٢:٤٩:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٢:٢٠١١:٣٥:٠٧١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٨:١٦٢٢:٤٩:٤١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٣:١٧١١:٣٥:٢٩١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٨:٠٧٢٢:٥٠:٠٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٤:١٣١١:٣٥:٥٣١٦:٢٧:١٩١٦:٤٨:٠٠٢٢:٥٠:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٥:٠٩١١:٣٦:١٦١٦:٢٧:١٢١٦:٤٧:٥٥٢٢:٥٠:٤٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٦:٠٣١١:٣٦:٤١١٦:٢٧:٠٧١٦:٤٧:٥١٢٢:٥١:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٦:٥٦١١:٣٧:٠٦١٦:٢٧:٠٤١٦:٤٧:٥٠٢٢:٥١:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٧:٤٩١١:٣٧:٣١١٦:٢٧:٠٣١٦:٤٧:٥١٢٢:٥١:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٨:٤٠١١:٣٧:٥٧١٦:٢٧:٠٤١٦:٤٧:٥٤٢٢:٥٢:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٩:٣٠١١:٣٨:٢٣١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٧:٥٩٢٢:٥٢:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٥٠:١٩١١:٣٨:٥٠١٦:٢٧:١٣١٦:٤٨:٠٦٢٢:٥٢:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٥١:٠٦١١:٣٩:١٧١٦:٢٧:٢١١٦:٤٨:١٥٢٢:٥٣:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٥١:٥٢١١:٣٩:٤٥١٦:٢٧:٣٠١٦:٤٨:٢٥٢٢:٥٣:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٥٢:٣٧١١:٤٠:١٣١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٨:٣٨٢٢:٥٤:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٥٣:٢١١١:٤٠:٤١١٦:٢٧:٥٦١٦:٤٨:٥٣٢٢:٥٤:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٥٤:٠٣١١:٤١:١٠١٦:٢٨:١٢١٦:٤٩:١٠٢٢:٥٥:٠٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥٤:٤٣١١:٤١:٣٩١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٩:٢٨٢٢:٥٥:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٥٥:٢٢١١:٤٢:٠٨١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٩:٤٩٢٢:٥٦:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٦:٠٠١١:٤٢:٣٧١٦:٢٩:١٢١٦:٥٠:١١٢٢:٥٦:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٥٦:٣٦١١:٤٣:٠٧١٦:٢٩:٣٥١٦:٥٠:٣٦٢٢:٥٦:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٧:١٠١١:٤٣:٣٦١٦:٣٠:٠١١٦:٥١:٠٢٢٢:٥٧:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٧:٤٣١١:٤٤:٠٦١٦:٣٠:٢٩١٦:٥١:٣٠٢٢:٥٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندقزقلعه روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندقزقلعه روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندقزقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندقزقلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندقزقلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندقزقلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندقزقلعه

روستای بندقزقلعه بر روی نقشه

روستای بندقزقلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندقزقلعه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بندقزقلعه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بندقزقلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندقزقلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندقزقلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بندقزقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندقزقلعه
افق شرعی امروز فردا بندقزقلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندقزقلعه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بندقزقلعه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندقزقلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندقزقلعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بندقزقلعه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو