جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بندقزقلعه

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندقزقلعه

اذان صبح: ٠٣:٤٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٠٥

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ روستای بندقزقلعه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندقزقلعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندقزقلعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

حضرت محمد (ص)
با یكدیگر دشمنی نكنید و پشت (هم) به یكدیگر نكنید و چشم و هم‌چشمی ننمایید و ای بندگان خدا با هم برادر باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندقزقلعه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندقزقلعه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندقزقلعه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بندقزقلعه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندقزقلعه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندقزقلعه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤١٠٦:١٢:٤٠١٢:٤٦:٣٣١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٠:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١١:١٦١٢:٤٦:١٨١٩:٢١:٥٨١٩:٤١:١١٠٠:٠٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٩:٥٢١٢:٤٦:٠٤١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٨:٢٩١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٥:٤٦١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٥:١١١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٨:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٤:٥٩١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٤:٤٧١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٧:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٤:٣٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٥٥٢٣:٥٧:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٦:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤٤:١٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٥٢٢٣:٥٦:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤٤:٠٤١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٥٠٢٣:٥٦:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٤٨٢٣:٥٥:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:١١١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٥:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٤٥٢٣:٥٥:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢١٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٥:٤٤٢٣:٥٤:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥٤:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٩:٢٨١٢:٤٣:١٥١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٤:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٨:٣٩٢٣:٥٣:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٣:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٢:٥٨١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٥٣:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٢:٥٣١٩:٤١:١٧٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٤٤:٠١١٢:٤٢:٤٩١٩:٤٢:١١٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٢:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٢:٤٦١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٣:٢٩٢٣:٥٢:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٥٥٠٥:٤١:٥٩١٢:٤٢:٤٣١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٥٢:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٤١:٠١١٢:٤٢:٤١١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٢:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٠:٠٣١٢:٤٢:٣٩١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٦:٢١٢٣:٥١:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣٩:٠٧١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٧:١٨٢٣:٥١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندقزقلعه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندقزقلعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندقزقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندقزقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندقزقلعه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندقزقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندقزقلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بندقزقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندقزقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندقزقلعه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندقزقلعه روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندقزقلعه روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بندقزقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندقزقلعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندقزقلعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندقزقلعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندقزقلعه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٥٠٥:٢٤:٣٥١٢:٤٨:٠٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٣:٤٦٢٣:٥١:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٠٠٥:٢٤:٥٠١٢:٤٨:٢٢٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٣:٥٧٢٣:٥٢:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٧٠٥:٢٥:٠٥١٢:٤٨:٣٥٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٤:٠٦٢٣:٥٢:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٧٠٥:٢٥:٢٣١٢:٤٨:٤٨٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٤:١٣٢٣:٥٢:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٠٠٥:٢٥:٤٢١٢:٤٩:٠١٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٤:١٨٢٣:٥٢:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٦٠٥:٢٦:٠٢١٢:٤٩:١٤٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٤:٢١٢٣:٥٣:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٣٠٥:٢٦:٢٤١٢:٤٩:٢٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٤:٢٢٢٣:٥٣:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٤٠٥:٢٦:٤٧١٢:٤٩:٣٨٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٤:٢٢٢٣:٥٣:٣٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٢٧:١١١٢:٤٩:٥٠٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٤:١٩٢٣:٥٣:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٢٠٥:٢٧:٣٧١٢:٥٠:٠٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٤:١٥٢٣:٥٤:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٠٠٥:٢٨:٠٤١٢:٥٠:١٤٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٤:٠٨٢٣:٥٤:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٩٠٥:٢٨:٣٣١٢:٥٠:٢٥٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٣:٥٩٢٣:٥٤:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣١٠٥:٢٩:٠٣١٢:٥٠:٣٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٣:٤٩٢٣:٥٥:٠٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٩:٣٤١٢:٥٠:٤٦٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٣:٣٦٢٣:٥٥:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٢٠٥:٣٠:٠٦١٢:٥٠:٥٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٣:٢٢٢٣:٥٥:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥١٠٥:٣٠:٣٩١٢:٥١:٠٧٢٠:١١:١٩٢٠:٣٣:٠٦٢٣:٥٦:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤١٠٥:٣١:١٤١٢:٥١:١٦٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٢:٤٧٢٣:٥٦:١٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٣٠٥:٣١:٤٩١٢:٥١:٢٥٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٢:٢٧٢٣:٥٦:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٧٠٥:٣٢:٢٦١٢:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٢:٠٥٢٣:٥٦:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٣٣:٠٤١٢:٥١:٤٢٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣١:٤٠٢٣:٥٧:١٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:٣٣:٤٢١٢:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣١:١٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٣٤:٢٢١٢:٥١:٥٨٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٤٦٢٣:٥٧:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢١٠٥:٣٥:٠٢١٢:٥٢:٠٥٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٣٠:١٧٢٣:٥٨:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٣٠٥:٣٥:٤٤١٢:٥٢:١٢٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٩:٤٥٢٣:٥٨:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٣٦:٢٦١٢:٥٢:١٨٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٩:١١٢٣:٥٨:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣١٠٥:٣٧:٠٩١٢:٥٢:٢٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٨:٣٦٢٣:٥٨:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٣٧:٥٣١٢:٥٢:٢٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٧:٥٩٢٣:٥٩:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٣٨:٣٧١٢:٥٢:٣٣٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٧:٢٠٢٣:٥٩:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣٩:٢٢١٢:٥٢:٣٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٦:٣٩٢٣:٥٩:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٢:٤١٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٥:٥٦٢٤:٠٠:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:٤٠:٥٤١٢:٥٢:٤٤٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٥:١٢٠٠:٠٠:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بندقزقلعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندقزقلعه روستای بندقزقلعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندقزقلعه روستای بندقزقلعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندقزقلعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندقزقلعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندقزقلعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندقزقلعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندقزقلعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندقزقلعه

روستای بندقزقلعه بر روی نقشه

روستای بندقزقلعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندقزقلعه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندقزقلعه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بندقزقلعه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندقزقلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندقزقلعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بندقزقلعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندقزقلعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندقزقلعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندقزقلعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندقزقلعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندقزقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندقزقلعه
افق شرعی امروز فردا بندقزقلعه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندقزقلعه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندقزقلعه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندقزقلعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو