جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندر

رودبار محمد زمان | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بندر


اذان صبح: ٠٥:١٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٩
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٤٧

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندر (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای بندر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

نیچه
تو با حقایقت سخت فرو می كوبی. اما چماقت از من می راند این حقیقت را!

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٧:٠١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٢١٠٠:٢٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٦:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:١١١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١١٠٠:١٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٠١٠٠:١٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٦:١٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥١٠٠:١٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٤١٠٠:١٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٧:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١١:٢٢١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٦:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٦:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٢٠٠:١٦:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٥:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٥:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٥:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣١:١٢٠٠:١٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بندر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بندر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٣:٤١١٣:١٤:٤٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣١:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٢:١٣١٣:١٤:٢٢١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣١:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٤:٠٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٢٠٠٠:٣٠:٤٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:١٨١٣:١٣:٤٦١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٠:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٧:٥١١٣:١٣:٢٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:٣٠:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٣:١٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:٢٩:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٢:٥٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٥٠٠٠:٢٩:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٢:٣٥١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٨:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٢:٠٤١٣:١٢:١٧١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٨:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٠:٣٨١٣:١٢:٠٠١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٨:٠٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٩:١٢١٣:١١:٤٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٧:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٧:٤٦١٣:١١:٢٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٧:٢٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٦:٢١١٣:١١:٠٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٦:٥٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٥٧١٣:١٠:٥٢١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٦:٣٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٠:٣٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٦:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٠:١٩١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٠:٤٦١٣:١٠:٠٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٥:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٥:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٩:٣٣١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٤:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٦:٤٠١٣:٠٩:١٨١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٣:٥٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٣:٣١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٣:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٠٠٦:٣١:٢١١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٢:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٢:٠٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢١:٤٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢١:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢١:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٧:١١١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بندر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٢:٢٧١٢:١٦:٢٨١٨:٢١:٠٤١٨:٣٩:١٩٠٠:٠٣:٤٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٠:٥٩١٣:١٦:١٠١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:١٢٠٠:٣٣:٢١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٩:٣٢١٣:١٥:٥٢١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٠٥٠٠:٣٣:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٨:٠٤١٣:١٥:٣٤١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٦:٣٦١٣:١٥:١٦١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٥٠٠٠:٣٢:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٥:٠٨١٣:١٤:٥٨١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٤٢٠٠:٣١:٥٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٣:٤١١٣:١٤:٤٠١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣١:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٢:١٣١٣:١٤:٢٢١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣١:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٤:٠٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٢٠٠٠:٣٠:٤٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٩:١٨١٣:١٣:٤٦١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:١٢٠٠:٣٠:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٧:٥١١٣:١٣:٢٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:٣٠:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٣:١٠١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٥٧٠٠:٢٩:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٢:٥٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٥٠٠٠:٢٩:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٢:٣٥١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٨:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٢:٠٤١٣:١٢:١٧١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٣٥٠٠:٢٨:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٠:٣٨١٣:١٢:٠٠١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٨:٠٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٩:١٢١٣:١١:٤٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٢١٠٠:٢٧:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٧:٤٦١٣:١١:٢٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٧:٢٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٦:٢١١٣:١١:٠٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٦:٥٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٥٧١٣:١٠:٥٢١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٦:٣٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٠:٣٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٣٠٠:٢٦:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:١٠:١٩١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٤٦٠٠:٢٥:٤٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٠:٤٦١٣:١٠:٠٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٥:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٥:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٩:٣٣١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٤:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٦:٤٠١٣:٠٩:١٨١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٣:٥٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٥٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٣:٣١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٢:٤٠١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٣:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٣١:٢١١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٢:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بندر روستای بندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بندر روستای بندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندر

روستای بندر بر روی نقشه

روستای بندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بندر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای بندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بندر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بندر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر
افق شرعی امروز فردا بندر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو