جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندر

رودبار محمد زمان | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز بندر


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:١١
اذان مغرب: ١٨:١٤:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٠٦

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندر (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای بندر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
این تو و فقط تویی كه مسئول آن چیزی هستی كه برایت پیش می آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٧:١١١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٧:٠١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١١:٢١٠٠:٢٠:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٦:٥١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:١١١٣:٠٦:٤٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١١٠٠:١٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٠١٠٠:١٩:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٦:١٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٥١٠٠:١٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٨:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٨:٤١٠٠:١٧:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٧:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١١:٢٢١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٧:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٧:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:١٦:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٦:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٦:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٥:٠٢٠٠:١٦:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٥:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٥:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٥:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٣٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣١:١٢٠٠:١٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٤:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٥:٤٣٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٥:٢٤٠٠:١٤:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠١٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:١٢٠٠:١٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٤:٤٢١٢:٢١:٤٢١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٨:٣٧٢٣:٣٧:٥٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٤:٠٣١٢:٢١:٥٤١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٣٩٢٣:٣٨:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٦:٠٥٠٧:١٣:٢٢١٢:٢٢:٠٥١٧:٣١:١٢١٧:٥٠:٤٠٢٣:٣٨:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٢:٣٩١٢:٢٢:١٦١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٤٢٢٣:٣٨:٣٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١١:٥٥١٢:٢٢:٢٦١٧:٣٣:٢٠١٧:٥٢:٤٤٢٣:٣٨:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:٠٩١٢:٢٢:٣٥١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٣:٤٥٢٣:٣٩:٠١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٠:٢١١٢:٢٢:٤٣١٧:٣٥:٢٩١٧:٥٤:٤٧٢٣:٣٩:١٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٩:٣٢١٢:٢٢:٥٠١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٥:٤٨٢٣:٣٩:٢٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٨:٤١١٢:٢٢:٥٦١٧:٣٧:٣٧١٧:٥٦:٥٠٢٣:٣٩:٣٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٧:٤٩١٢:٢٣:٠٢١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٥١٢٣:٣٩:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٦:٥٥١٢:٢٣:٠٦١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٨:٥٢٢٣:٣٩:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٥:٥٩١٢:٢٣:١٠١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٩:٥٣٢٣:٣٩:٥٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٥:٠٣١٢:٢٣:١٣١٧:٤١:٥١١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٠:٠٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٤:٠٤١٢:٢٣:١٦١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٥٥٢٣:٤٠:١٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٧:٢٧٠٧:٠٣:٠٥١٢:٢٣:١٧١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٥٥٢٣:٤٠:١٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٢:٠٤١٢:٢٣:١٨١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٥٦٢٣:٤٠:١٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠١:٠٢١٢:٢٣:١٨١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٥٦٢٣:٤٠:٢٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٩:٥٩١٢:٢٣:١٧١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٥٦٢٣:٤٠:٢٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٥٤١٢:٢٣:١٦١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٦:٥٥٢٣:٤٠:٢٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٧:٤٨١٢:٢٣:١٣١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٥٥٢٣:٤٠:٢٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٦:٤١١٢:٢٣:١٠١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٥٤٢٣:٤٠:٢٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٣:٠٧١٧:٥١:١٠١٨:٠٩:٥٣٢٣:٤٠:٢٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٤:٢٤١٢:٢٣:٠٣١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٥٢٢٣:٤٠:٢٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٣:١٤١٢:٢٢:٥٨١٧:٥٣:١١١٨:١١:٥١٢٣:٤٠:١٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٠٣١٢:٢٢:٥٢١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٠:١٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٠:٥٠١٢:٢٢:٤٦١٧:٥٥:١١١٨:١٣:٤٧٢٣:٤٠:١١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٩:٣٧١٢:٢٢:٣٩١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٤٥٢٣:٤٠:٠٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:٢٣١٢:٢٢:٣١١٧:٥٧:١٠١٨:١٥:٤٣٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٠٨١٢:٢٢:٢٣١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:٤٠٢٣:٣٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٠٣١٢:٢٢:٥٢١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٤٩٢٣:٤٠:١٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٠:٥٠١٢:٢٢:٤٦١٧:٥٥:١١١٨:١٣:٤٧٢٣:٤٠:١١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٩:٣٧١٢:٢٢:٣٩١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٤٥٢٣:٤٠:٠٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:٢٣١٢:٢٢:٣١١٧:٥٧:١٠١٨:١٥:٤٣٢٣:٤٠:٠٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٧:٠٨١٢:٢٢:٢٣١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:٤٠٢٣:٣٩:٥٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٥:٥٢١٢:٢٢:١٤١٧:٥٩:٠٨١٨:١٧:٣٧٢٣:٣٩:٤٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٤:٣٥١٢:٢٢:٠٥١٨:٠٠:٠٦١٨:١٨:٣٤٢٣:٣٩:٣٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:١٨١٢:٢١:٥٥١٨:٠١:٠٤١٨:١٩:٣٠٢٣:٣٩:٢٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤١:٥٩١٢:٢١:٤٤١٨:٠٢:٠١١٨:٢٠:٢٧٢٣:٣٩:١٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٠:٤٠١٢:٢١:٣٣١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٢٣٢٣:٣٩:٠٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٩:٢٠١٢:٢١:٢٢١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٢:١٨٢٣:٣٨:٥٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٨:٠٠١٢:٢١:٠٩١٨:٠٤:٥٢١٨:٢٣:١٤٢٣:٣٨:٤٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٦:٣٨١٢:٢٠:٥٧١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:٠٩٢٣:٣٨:٣٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٥:١٧١٢:٢٠:٤٤١٨:٠٦:٤٤١٨:٢٥:٠٤٢٣:٣٨:٢١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٣:٥٤١٢:٢٠:٣٠١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٥٩٢٣:٣٨:٠٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٢:٣١١٢:٢٠:١٦١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٥٣٢٣:٣٧:٥٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣١:٠٧١٢:٢٠:٠٢١٨:٠٩:٣٠١٨:٢٧:٤٧٢٣:٣٧:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٩:٤٣١٢:١٩:٤٧١٨:١٠:٢٥١٨:٢٨:٤١٢٣:٣٧:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:١٩١٢:١٩:٣٢١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٣٥٢٣:٣٧:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٦:٥٤١٢:١٩:١٦١٨:١٢:١٣١٨:٣٠:٢٩٢٣:٣٦:٥٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٥:٢٨١٢:١٩:٠١١٨:١٣:٠٧١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٦:٣٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:٠٣١٢:١٨:٤٥١٨:١٤:٠١١٨:٣٢:١٦٢٣:٣٦:١٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٢:٣٧١٢:١٨:٢٨١٨:١٤:٥٤١٨:٣٣:٠٩٢٣:٣٥:٥٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢١:١٠١٢:١٨:١٢١٨:١٥:٤٨١٨:٣٤:٠٢٢٣:٣٥:٤٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٩:٤٣١٢:١٧:٥٥١٨:١٦:٤١١٨:٣٤:٥٥٢٣:٣٥:٢١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٨:١٧١٢:١٧:٣٨١٨:١٧:٣٤١٨:٣٥:٤٨٢٣:٣٥:٠٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٦:٤٩١٢:١٧:٢٠١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٤١٢٣:٣٤:٤٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٥:٢٢١٢:١٧:٠٣١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:٣٤٢٣:٣٤:٢٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٥٥١٢:١٦:٤٦١٨:٢٠:١٢١٨:٣٨:٢٧٢٣:٣٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندر روستای بندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندر روستای بندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندر

روستای بندر بر روی نقشه

روستای بندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بندر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بندر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو