جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر گز

بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر گز


اذان صبح: ٠٣:٥٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥١:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٤١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر گز (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بندر گز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندر گز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر گز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
برادر بزرگتر به منزله پدر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر گز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر گز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر گز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر گز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر گز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر گز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٩:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٤:١٣١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٣٧٠٠:٠٨:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٩:٠١١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٧:٤١١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٦:٢١١٢:٥٣:٣٢١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٣:١٩١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:١٧٠٠:٠٧:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٣:٠٦١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١١:١٠١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٦:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٢:٣١١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٥٩٠٠:٠٥:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٦:٥١٠٠:٠٥:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٦:١٣١٢:٥١:٥٩١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٤:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٥:٠١١٢:٥١:٥٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٤:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥١:٤١١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٤:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٣٢١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٣:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠١:٣١١٢:٥١:٢٤١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٣:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥١:١٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٠٣:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٥١:١٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٣:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:١١١٢:٥١:٠٤١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٢:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٢:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠١:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٠٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠١:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥٠:٤١١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٢:٠٤١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠١:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠١:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٠:١٢١٢:٥٠:٣٤١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٩:١٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر گز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندر گز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر گز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر گز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندر گز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر گز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر گز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر گز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر گز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر گز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر گز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٤٢:١١١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٣٩٢٣:٥٩:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٠:٥٤٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢١:٢٩٢٣:٥٩:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:٥٠:٥٩٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٢:١٨٢٣:٥٨:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣١٠٥:٤٠:٢١١٢:٥١:٠٥٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٣:٠٦٢٣:٥٨:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٣٩:٤٨١٢:٥١:١١٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٣:٥٤٢٣:٥٨:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣٩:١٦١٢:٥١:١٨٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٤:٤١٢٣:٥٨:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣٨:٤٦١٢:٥١:٢٥٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٢٧٢٣:٥٨:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣٨:١٨١٢:٥١:٣٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٦:١٢٢٣:٥٨:٤٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٧:٥٢١٢:٥١:٤٠٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٦:٥٧٢٣:٥٨:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٧:٢٧١٢:٥١:٤٨٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:٤٠٢٣:٥٨:٤١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٣٧:٠٣١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٨:٢٢٢٣:٥٨:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٢٠٥:٣٦:٤٢١٢:٥٢:٠٦٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٩:٠٣٢٣:٥٨:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٣٦:٢٢١٢:٥٢:١٦٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٩:٤٤٢٣:٥٨:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٣٦:٠٤١٢:٥٢:٢٦٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٣٠:٢٣٢٣:٥٨:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٣٥:٤٨١٢:٥٢:٣٦٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٣١:٠٠٢٣:٥٨:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٨٠٥:٣٥:٣٣١٢:٥٢:٤٦٢٠:١٠:١٤٢٠:٣١:٣٧٢٣:٥٨:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٥٢:٥٧٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٢:١٢٢٣:٥٨:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٥٠٥:٣٥:١٠١٢:٥٣:٠٨٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:٤٦٢٣:٥٩:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٣٥:٠٠١٢:٥٣:٢٠٢٠:١١:٥١٢٠:٣٣:١٩٢٣:٥٩:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٣٤:٥٣١٢:٥٣:٣١٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٣:٥١٢٣:٥٩:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٣٤:٤٧١٢:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٤:٢١٢٣:٥٩:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٣٤:٤٣١٢:٥٣:٥٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٤:٤٩٢٣:٥٩:٢٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٣٤:٤١١٢:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٥:١٧٢٣:٥٩:٣٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٣٤:٤٠١٢:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٥:٤٢٢٣:٥٩:٤٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٣٤:٤١١٢:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٦:٠٧٢٣:٥٩:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٣٤:٤٤١٢:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٠:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٩٠٥:٣٤:٤٨١٢:٥٤:٥٩٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٠٠:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٣٤:٥٤١٢:٥٥:١٢٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٧:١٠٠٠:٠٠:٢٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٣٥:٠٢١٢:٥٥:٢٥٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٠٠:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:٣٥:١٢١٢:٥٥:٣٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٠٠:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٣٥:٢٣١٢:٥٥:٥١٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٠١:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندر گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر گز شهر بندر گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر گز شهر بندر گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر گز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر گز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر گز

بندرگز در منتهی‌الیه غرب استان گلستان و در فاصله ۴۲ کیلومتری شهر گرگان واقع شده‌است

شهر بندر گز در ویکیپدیا

شهر بندر گز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر گز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر گز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر گز بر روی نقشه

شهر بندر گز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر گز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندر گز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بندر گز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر گز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر گز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندر گز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر گز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر گز
افق شرعی امروز فردا بندر گز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر گز
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر گز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندر گز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر گز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو