جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندر گز

بندرگز | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر گز


اذان صبح: ٠٥:١٠:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤٩:١١
غروب آفتاب: ١٩:٠١:٠٤
اذان مغرب: ١٩:١٩:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٢٢

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر گز (شهرستان بندرگز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر بندر گز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بندر گز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر گز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هیچ‌كس به خیر نمی‌رسد، جز كسی كه عمل به خیر می‌كند و به هیچ‌كس پاداش شرّ داده نمی‌شود، جز به مرتكب شرّ.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر گز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر گز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر گز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندر گز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر گز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر گز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥١:٥٨١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٤:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٤:٤٤١٢:٥١:٤٩١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٤:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥١:٤٠١٩:٤٠:٢١١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٤:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥١:٣٢١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠١:١٦١٢:٥١:٢٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥١:١٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥١:١٠١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٣:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥١:٠٤١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٣:٤٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٥٠:٤١١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٠١:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥١:٥١١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:٠٤٠٠:٠١:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٢٧٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٠:٣٦١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٠:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٠:٣٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٥٣٠٠:٠٠:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٠:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٣:٢١٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٠:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٧:٢٣١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٠٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٦:٣٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٢٨٠٠:٠٠:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٥:٤٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٦:٢١٢٣:٥٩:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٤٥:٠٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٥٦:٤١٢٠:١٧:١٤٢٣:٥٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٤١٠٥:٤٤:١٦١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٨:٠٦٢٣:٥٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٣٥٠٥:٤٣:٣٣١٢:٥٠:٤٢١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٥٧٢٣:٥٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٤٢:٥١١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٩:٤٨٢٣:٥٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٤٢:١١١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٣٩٢٣:٥٩:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٠:٥٤٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢١:٢٩٢٣:٥٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٤٠:٥٦١٢:٥٠:٥٩٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٢:١٨٢٣:٥٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٦:٣١٠٥:٤٠:٢١١٢:٥١:٠٥٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٣:٠٦٢٣:٥٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر گز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بندر گز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر گز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر گز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بندر گز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر گز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر گز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر گز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر گز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر گز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر گز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٧:٢٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٥٣٠٠:١١:٢٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:١٥١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٣٠٠٠:١١:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٠٤١٢:٥٦:٢٤١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:٠٦٠٠:١١:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٦:٠٧١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٤٢٠٠:١١:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:١٧٠٠:١٠:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٥١٠٠:١٠:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٥:١٥١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٢٥٠٠:١٠:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٣:٠٧١٢:٥٤:٥٧١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٠:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٤:٣٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٣١٠٠:١٠:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٠٣٠٠:١٠:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٥:٣٢١٢:٥٤:٠١١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٩:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٣:٤١١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٠٦٠٠:٠٩:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٣:٢٢١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٣٧٠٠:٠٩:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٣:٠٢١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٩:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٢:٤٢١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٣٧٠٠:٠٩:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٩:٣٣١٢:٥٢:٢١١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٠٧٠٠:٠٨:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٢٠١٢:٥٢:٠١١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٣٦٠٠:٠٨:٣٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣١:٠٨١٢:٥١:٤٠١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:٠٦٠٠:٠٨:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣١:٥٦١٢:٥١:١٩١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٣٥٠٠:٠٨:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٤٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٤٠٠:٠٧:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٣:٣٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٣٢٠٠:٠٧:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:١٩١٢:٥٠:١٦١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٤:٠١٠٠:٠٧:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٥:٠٧١٢:٤٩:٥٤١٩:٠٤:٠٥١٩:٢٢:٢٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٥:٥٥١٢:٤٩:٣٣١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٥٧٠٠:٠٦:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٦:٤٣١٢:٤٩:١١١٩:٠١:٠٤١٩:١٩:٢٦٠٠:٠٦:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٧:٣١١٢:٤٨:٥٠١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:٥٤٠٠:٠٦:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٨:١٩١٢:٤٨:٢٨١٨:٥٨:٠٢١٩:١٦:٢٢٠٠:٠٥:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٩:٠٧١٢:٤٨:٠٧١٨:٥٦:٣١١٩:١٤:٥١٠٠:٠٥:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٩:٥٥١٢:٤٧:٤٥١٨:٥٥:٠٠١٩:١٣:١٩٠٠:٠٥:١١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٠:٤٤١٢:٤٧:٢٤١٨:٥٣:٢٩١٩:١١:٤٨٢٣:٣٤:٥٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٤١:٣٢١١:٤٧:٠٣١٧:٥١:٥٨١٨:١٠:١٦٢٣:٠٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندر گز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر گز شهر بندر گز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر گز شهر بندر گز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر گز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر گز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر گز

بندرگز در منتهی‌الیه غرب استان گلستان و در فاصله ۴۲ کیلومتری شهر گرگان واقع شده‌است

شهر بندر گز در ویکیپدیا

شهر بندر گز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر گز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر گز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر گز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر گز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بندر گز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بندر گز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر گز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر گز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندر گز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بندر گز دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر گز
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر گز دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر گز
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بندر گز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر گز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر گز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر گز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو