جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندر مقام

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر مقام


اذان صبح: ٠٤:٣٢:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:١١:٢٦
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر مقام (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر بندر مقام)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندر مقام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر مقام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل اسكاتلندی
برای میهمانی هر قدر هم خرج كنی، بالاخره از یاد میهمان خواهد رفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر مقام

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر مقام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر مقام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندر مقام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر مقام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر مقام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٣:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٤١١٢:٥٣:٥١١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٣:٤١١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١١٠٠:١٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٩:٥٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٢:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢١٠٠:١٢:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٨:٢٠١٢:٥٣:١٧١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٣٢٠٠:١١:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٧٠٠:١١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٤٣٠٠:١١:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٥:١٥١٢:٥٢:٥١١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:١٨٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٤:٣١١٢:٥٢:٤٦١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٥٤٠٠:١١:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٢:٤١١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٣٠٠٠:١٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٠٦٠٠:١٠:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٤١٠٠:١٠:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١١:٤٥١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:١٧٠٠:١٠:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١١:٠٧١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٤:١١١٩:٥١:٥٣٠٠:١٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٠:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٠٥٠٠:٠٩:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٩:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٨:١١١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٩:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٧:٠٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٤٠٠٠:٠٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٩:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٣٤١٢:٥٢:٥٢١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر مقام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر مقام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر مقام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر مقام

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندر مقام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر مقام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر مقام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندر مقام

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بندر مقام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندر مقام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندر مقام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر مقام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر مقام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر مقام

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر مقام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر مقام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر مقام

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٩:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٢:٤٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٩٠٠:٠٩:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٢:٥٣١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٩:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٩:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٩:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٣:١٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٩:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٣:١٩١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٩:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٢:٥٦١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٩:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:٤١١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠١٠٠:٠٩:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠٩:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٩:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٤:٠١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٩:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٤:١١١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٠٩:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٤:٢١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٩:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٠:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٠:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٠:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٠:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٥:١٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٠:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٥:٢٨١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٠:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٠:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠١:٢٧١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١١:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤١٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:١١:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠١:٣٤١٢:٥٦:١٧١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١١:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠١:٣٩١٢:٥٦:٣٠١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٠٢٠٠:١١:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٦:٤٣١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٢١٠٠:١١:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٩٠٠:١١:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٢:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٢:١١١٢:٥٧:٢١١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٢٠٠:١٢:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٢٦٠٠:١٢:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٤٠٠٠:١٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندر مقام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر مقام شهر بندر مقام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر مقام شهر بندر مقام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر مقام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر مقام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بندر مقام

بندرمقام، روستایی از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است

شهر بندر مقام در ویکیپدیا

شهر بندر مقام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر مقام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر مقام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر مقام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر مقام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر مقام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر مقام
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندر مقام + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بندر مقام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر مقام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر مقام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر مقام رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بندر مقام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر مقام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندر مقام
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بندر مقام دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بندر مقام
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر مقام
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر مقام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر مقام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر مقام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو