جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر عباس

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر عباس

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٨:٤٢

سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
١٨ رجب ١٤٤٢ قمری
٠٢ مارس ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر عباس (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ اسفند ٩٩ شهر بندر عباس)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر بندر عباس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر عباس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
نیروی اراده و سامان شخصی را تنها خودتان می‌توانید در خودتان به وجود بیاورید؛ تنها باید اراده كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر عباس

اوقات شرعی اسفند ٩٩ | اوقات شرعی مارس ٢١ | اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر عباس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر عباس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر عباس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر عباس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر عباس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢١:٤٩١٢:٤٥:٠٩١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٥:٤٦٠٠:٠٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:٤٤:٥٤١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:١٩٠٠:٠٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٤٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٦:٥٢٠٠:٠٤:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٨:٤٩١٢:٤٤:٢٦١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٢٦٠٠:٠٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٧:٥٠١٢:٤٤:١٣١٩:١١:٠٠١٩:٢٧:٥٩٠٠:٠٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٦:٥٢١٢:٤٤:٠٠١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:٣٣٠٠:٠٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٣:٤٧١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٠٧٠٠:٠٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٣:٣٥١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٤١٠٠:٠٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٤:٠٢١٢:٤٣:٢٣١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:١٥٠٠:٠٢:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٣:١٢١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٤٩٠٠:٠٢:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:١٢١٢:٤٣:٠١١٩:١٤:١٣١٩:٣١:٢٤٠٠:٠٢:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١١:١٨١٢:٤٢:٥٠١٩:١٤:٤٦١٩:٣١:٥٨٠٠:٠٢:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٢:٤٠١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٣٣٠٠:٠١:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٢:٣١١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٠٨٠٠:٠١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٨:٤٢١٢:٤٢:٢٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٤٣٠٠:٠١:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٢:١٣١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:١٨٠٠:٠١:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٢:٠٥١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٥٤٠٠:٠٠:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٦:١٣١٢:٤١:٥٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٣٠٠٠:٠٠:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤١:٥١١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٠٥٠٠:٠٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤١:٤٥١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٠:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:٥٤١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤١:٣٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤١:٢٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١١٠٦:٠١:٤٣١٢:٤١:٢٥١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:٠٢١٢:٤١:٢٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٩:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤١:١٩١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:١٩٢٣:٥٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤١:١٧١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤١:١٥١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:١٤١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر عباس

اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر بندر عباس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر عباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر عباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر بندر عباس

شعبان
رجب ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر عباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر عباس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندر عباس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ م شهر بندر عباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر عباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندر عباس

آوریل
مارس ٢٠٢١ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندر عباس شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندر عباس شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر عباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر عباس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر عباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر عباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس

فروردین
اسفند ١٣٩٩ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:١٨:١٧١١:٥٨:٤١١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٦:١٥٢٣:٢٠:١٠
٠٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:١٧:٢٥١١:٥٨:٣٥١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٦:٥٣٢٣:٢٠:٠٥
٠٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٦:٣٣١١:٥٨:٢٨١٧:٤٠:٤٥١٧:٥٧:٣١٢٣:٢٠:٠٠
٠٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٥:٣٩١١:٥٨:٢٠١٧:٤١:٢٤١٧:٥٨:٠٨٢٣:١٩:٥٤
٠٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٤:٤٥١١:٥٨:١٢١٧:٤٢:٠٢١٧:٥٨:٤٥٢٣:١٩:٤٨
٠٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:١٣:٥٠١١:٥٨:٠٣١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:٢٢٢٣:١٩:٤٠
٠٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٢:٥٤١١:٥٧:٥٤١٧:٤٣:١٧١٧:٥٩:٥٨٢٣:١٩:٣٢
٠٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١١:٥٧١١:٥٧:٤٤١٧:٤٣:٥٤١٨:٠٠:٣٤٢٣:١٩:٢٣
٠٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٠:٥٩١١:٥٧:٣٣١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٠٩٢٣:١٩:١٤
١٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٠:٠١١١:٥٧:٢٢١٧:٤٥:٠٧١٨:٠١:٤٤٢٣:١٩:٠٤
١١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٠٩:٠٢١١:٥٧:١١١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٢:١٩٢٣:١٨:٥٣
١٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٠٨:٠٣١١:٥٦:٥٩١٧:٤٦:١٨١٨:٠٢:٥٤٢٣:١٨:٤٢
١٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٠٧:٠٣١١:٥٦:٤٦١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٣:٢٨٢٣:١٨:٣٠
١٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٠٦:٠٢١١:٥٦:٣٣١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٤:٠٢٢٣:١٨:١٧
١٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٠٥:٠١١١:٥٦:٢٠١٧:٤٨:٠٢١٨:٠٤:٣٦٢٣:١٨:٠٤
١٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٣:٥٩١١:٥٦:٠٦١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٥:١٠٢٣:١٧:٥٠
١٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٢:٥٧١١:٥٥:٥٢١٧:٤٩:١١١٨:٠٥:٤٣٢٣:١٧:٣٦
١٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠١:٥٤١١:٥٥:٣٧١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٦:١٦٢٣:١٧:٢٢
١٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٠:٥١١١:٥٥:٢٢١٧:٥٠:١٨١٨:٠٦:٤٩٢٣:١٧:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٦٠٥:٥٩:٤٧١١:٥٥:٠٧١٧:٥٠:٥١١٨:٠٧:٢٢٢٣:١٦:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٥:٥٨:٤٣١١:٥٤:٥٢١٧:٥١:٢٤١٨:٠٧:٥٤٢٣:١٦:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٥:٥٧:٣٩١١:٥٤:٣٦١٧:٥١:٥٦١٨:٠٨:٢٧٢٣:١٦:١٩
٢٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٥:٥٦:٣٤١١:٥٤:١٩١٧:٥٢:٢٩١٨:٠٨:٥٩٢٣:١٦:٠٢
٢٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٥:٢٩١١:٥٤:٠٣١٧:٥٣:٠١١٨:٠٩:٣١٢٣:١٥:٤٥
٢٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٥:٥٤:٢٤١١:٥٣:٤٦١٧:٥٣:٣٣١٨:١٠:٠٣٢٣:١٥:٢٧
٢٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٣:١٩١١:٥٣:٢٩١٧:٥٤:٠٥١٨:١٠:٣٤٢٣:١٥:٠٩
٢٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٢:١٣١١:٥٣:١٢١٧:٥٤:٣٦١٨:١١:٠٦٢٣:١٤:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥١:٠٧١١:٥٢:٥٥١٧:٥٥:٠٨١٨:١١:٣٧٢٣:١٤:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٠:٠١١١:٥٢:٣٨١٧:٥٥:٣٩١٨:١٢:٠٩٢٣:١٤:١٣
٣٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٤٨:٥٤١١:٥٢:٢٠١٧:٥٦:١٠١٨:١٢:٤٠٢٣:١٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر عباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر عباس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر عباس

شهر بندرعباس تلفظ مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران است. شهر بندرعباس در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد و یکی از نام‌های پیشین آن بندر گمبرون بوده‌است

شهر بندر عباس در ویکیپدیا

شهر بندر عباس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر عباس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر عباس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر عباس بر روی نقشه

شهر بندر عباس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر عباس
اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر بندر عباس + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ شهر بندر عباس + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر بندر عباس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر عباس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندر عباس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر عباس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ بندر عباس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر عباس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بندر عباس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر عباس
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندر عباس دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر عباس
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر عباس
افق شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ بندر عباس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو