جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر عباس

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر عباس


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٢:١١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٠٧

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر عباس (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بندر عباس)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندر عباس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر عباس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
به دنبال دوستانی باشید كه دارای همان تجربه‌ای هستند كه شما برای رسیدن به هدفتان به آن نیاز دارید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر عباس

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر عباس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر عباس ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر عباس (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر عباس ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر عباس ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢١:٤٩١٢:٤٥:٠٩١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٥:٤٦٠٠:٠٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٠:٤٨١٢:٤٤:٥٤١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:١٩٠٠:٠٥:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٤٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٦:٥٢٠٠:٠٤:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٨:٤٩١٢:٤٤:٢٦١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٢٦٠٠:٠٤:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٧:٥٠١٢:٤٤:١٣١٩:١١:٠٠١٩:٢٧:٥٩٠٠:٠٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٦:٥٢١٢:٤٤:٠٠١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:٣٣٠٠:٠٣:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٣:٤٧١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٠٧٠٠:٠٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٤:٥٨١٢:٤٣:٣٥١٩:١٢:٣٦١٩:٢٩:٤١٠٠:٠٣:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٤:٠٢١٢:٤٣:٢٣١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:١٥٠٠:٠٢:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٣:١٢١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٤٩٠٠:٠٢:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:١٢١٢:٤٣:٠١١٩:١٤:١٣١٩:٣١:٢٤٠٠:٠٢:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١١:١٨١٢:٤٢:٥٠١٩:١٤:٤٦١٩:٣١:٥٨٠٠:٠٢:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٠:٢٥١٢:٤٢:٤٠١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٣٣٠٠:٠١:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٢:٣١١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٠٨٠٠:٠١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٨:٤٢١٢:٤٢:٢٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٤٣٠٠:٠١:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٢:١٣١٩:١٦:٥٨١٩:٣٤:١٨٠٠:٠١:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٢:٠٥١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٥٤٠٠:٠٠:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٦:١٣١٢:٤١:٥٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٣٠٠٠:٠٠:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤١:٥١١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٠٥٠٠:٠٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤١:٤٥١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٠:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:٥٤١٢:٤١:٣٩١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤١:٣٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤١:٢٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١١٠٦:٠١:٤٣١٢:٤١:٢٥١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:٠٢١٢:٤١:٢٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٩:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤١:١٩١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:١٩٢٣:٥٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤١:١٧١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤١:١٥١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٨:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٨:٢٨١٢:٤١:١٤١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر عباس

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندر عباس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر عباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر عباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندر عباس

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر عباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر عباس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر عباس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر عباس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤١:٣٠١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٤١٢٣:٥٧:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤١:٣٥١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:١٦٢٣:٥٧:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤١:٤٠١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٧:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤١:٤٦١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٧:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٢:١٥١٢:٤١:٥٢١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٥٩٢٣:٥٧:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥١:٥٦١٢:٤١:٥٨١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣٢٢٣:٥٨:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٠٦٢٣:٥٨:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٢:١٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٨:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥١:٠٦١٢:٤٢:٢١١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:١١٢٣:٥٨:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٤٣٢٣:٥٨:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٠:٤٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:١٤٢٣:٥٨:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٠:٢٨١٢:٤٢:٤٧١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٨:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٠:١٨١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٨:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٨:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤٣:١٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٨:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٩:٥٦١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٨:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٩:٥١١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٨:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٩:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٤:٠٠١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٩:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٩:٤٣١٢:٤٤:١٢١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٩:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٩:٤٣١٢:٤٤:٢٤١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٩٢٣:٥٩:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٩:٤٥١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٩:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٣٤٢٣:٥٩:٤٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٩:٥١١٢:٤٥:٠١١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٥:٤٩:٥٦١٢:٤٥:١٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٠:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤٥:٢٦١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٠:٢٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٥:٣٩١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٠:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٠:١٨١٢:٤٥:٥٢١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٠:٤٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤٦:٠٦١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٠:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٦:١٩١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠١:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٦:٣٢١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٠١:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندر عباس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس شهر بندر عباس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندر عباس شهر بندر عباس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر عباس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر عباس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر عباس

شهر بندرعباس تلفظ مرکز استان هرمزگان در جنوب ایران است. شهر بندرعباس در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس قرار دارد و یکی از نام‌های پیشین آن بندر گمبرون بوده‌است

شهر بندر عباس در ویکیپدیا

شهر بندر عباس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر عباس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر عباس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر عباس بر روی نقشه

شهر بندر عباس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر عباس
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندر عباس + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بندر عباس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر عباس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر عباس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بندر عباس
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر عباس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر عباس
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بندر عباس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر عباس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر عباس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر عباس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بندر عباس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر عباس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو